Velfærdens fundament - Rammeaftale vedr. skoler for Odense Kommune

Rammeaftalen for Velfærdens fundament omfatter en 4-årig kontrakt angående renovering og modernisering af 30 folkeskoler og tilhørende lokalområder i Odense Kommune til en samlet beløb på 625 mio. kr.

NOVA5 er én ud af tre totalrådgivningsteam, der har fået tildelt projektet

Formålet med rammeaftalen er at pust nyt liv i Odenses lokalområder og give en kærlig hånd i forbindelse med at skabe et stærkt lokalsamfund med skolen som omdrejningspunkt for liv og fællesskab.

Igangværende projekter:

Ubberud skole

Dalumskolen

Næsby skole

Risingskolen

Provstegårdskolen

Paarup skole

Højmeskolen

Rosengårdskolen

Højby skole

Under Velfærdens Fundament, men ikke rammeaftale:

Enghaveskolen

Type: Modernisering og renovering af skoler  / Bygherre: Odense Kommune  / Sted: Odense  / Landskab: Land+  / Ingeniør: OJ Rådgivende ingeniører  / Øvrige samarbejdspartnere: Arkitektfirmaet Arne Birk  / Størrelse: 30 skoler  / Anlægssum: 625 mio. kr.  / Status: Under projektering