Enghaveskolen, Specialskole under Velfærdens fundament

Skoler er en del af NOVA5’s DNA, men specialskoler er vores hjertebarn.

Sammen med Odense Kommune, pædagoger, lærer og forældreudvalg samarbejder vi om udvidelsen og moderniseringen af Enghaveskolen, der er en specialskole for børn og unge med autisme og lignende disintegrative forstyrrelser.

At skabe de bedste ramme for børn og unge er et privilegie, som vi ikke tager forgivet.

Type: Skole  / Bygherre: Odense Kommune  / Sted: Roesskovsvej 125, 5200 Odense  / Landskab: LAND+  / Ingeniør: INGENIØR'NE  / Øvrige samarbejdspartnere: Arkitektfirmaet Arne Birk  / Størrelse: Ny bygning til 18 børn  / Anlægssum: 18,8 mio. kr.  / Status: Under projektering

Om skole

Enghaveskolen er en specialskole, der rummer i alt ca. 120 elever og er placeret i det vestlige Odense nær Provstegårdskolen.

Skolen har elever med generelle indlæringsvanskeligheder og elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, som autisme, hyperaktivitetsforstyrrelser, bevægelsesstereotypier, Tourette Syndrom og andre disintegrative forstyrrelser. Eleverne kan have vanskeligheder inden for områder som f.eks. kommunikation - sproglig forståelse, sprogligt udtryk - begrebsdannelse, opmærksomhed, koncentration, hukommelse, grovmotorik, finmotorik og sansemotorik.

Om projektet

På Enghaveskolen omfatter moderniseringen daginstitutionstilbud i børnehaven i alderen 0-6 år og undervisningstilbud i skolen, hvor vi skal hjælpe sårbare børn og unge ved at skabe trygge læringsmiljøer, der understøtter det specialpædagogiske område.

Udvidelsen og moderniseringen af skolen omfatter opførelse af ny bygning til 18 børn samt personale, nye personalelokaler, ombygning af eksisterende gruppe- og undervisningslokaler til faglokaler, opgradering af udemiljøer, nyt skur til maskiner samt nye vente- og parkeringsforhold.

Dertil skal Enghaveskolen projekteres til DGNB sølv med mulighed for at blive certificeret, hvis det ønskes.

I samarbejde med specialiserede pædagoger og læring inkl. personale er vores fælles mission, at eleverne mødes med respekt og anerkendelse i et trygt læringsmiljø med udgangspunkt i deres individuelle forudsætninger, i et tæt skole-hjem-samarbejde i fællesskab at sikre de bedste muligheder for elevernes udvikling og tilegnelse af nye færdigheder.