HØJE AMBITIONER, BEGGE BEN PÅ JORDEN

Værdier og Mål
NOVA5´s vision er at udvikle og realisere arkitektur, der danner rammer for menneskelig udfoldelse og fredelig sameksistens.
NOVA5 ser rum, funktioner, ude, inde, lys, og materialer som en helhed. Vi dyrker et personligt formsprog, der tilpasser sig stedet og det omkringliggende miljø.
Vores arkitektur udspringer af nordisk byggeskik, en holdbar arkitektur, der prioriterer sunde og smukke materialer ud fra en bæredygtig kontekst. NOVA5´s kerneområder er at skabe rammer for det at bo fra enkelte boliger til fællesskaber, at skabe rammer for leg, læring og fordybelse fra institutioner over skoler til voksenuddannelse, og at skabe rammer for et aktivt fritidsliv med mangfoldige idrætsaktiviteter.
Vi arbejder i og for fællesskaber, vores ønsker er at vi sammen med vores bygherre skaber livskvalitet for de kommende brugere og beboere af vores byggerier.
Byggeteknisk innovation har altid været en del af tegnestuens DNA, da vi sætter en ære i at udvikle og udfordre de tektoniske løsninger til gavn for arkitekturen, funktionen og klimaet idet vi ser bæredygtighed som en integreret del af vores processer.
Værdier der kendetegner NOVA5; engagement, nysgerrighed og empati.

Proces & metode
Vi arbejder holistisk og efter en bæredygtig tankegang med vores projekter fra processtart til bygningen er opført. Det er den måde vi skaber innovative løsninger på. Vi kombinerer bæredygtighed, byggeteknik og den moderne måde at leve på. Vi ønsker at arbejde mere værkstedsorienteret og teambaseret i forbindelse med konkurrencer, så vi får nogle kortere og mere effektive forløb, hvor vi bruger hinandens kompetencer og innoverer de bedste løsninger i fællesskab. Det skal skabe endnu bedre løsninger, og samtidig være med til at skabe engagement og nysgerrighed, som er den kultur vi ønsker og gerne vil facilitere.

Nova's ledelseteam

NOVA5s ejere og daglige ledere er CEO Hanne Vinkel Hansen og Thomas Dahl, arkitekter maa.

Anne Mette Konstantyner er Administrationsleder og økonomiansvarlig.

Niels Thestrup er Bestyrelsesformand, KØNIG Advokater, advokat (H), MA og HD, Attorney-at-law (Supreme court)


Selskabsform

NOVA5 arkitekter as er et aktieselskab
stiftet i 1994.

CVR-nr. 18 51 59 46

Team NOVA

Ressourcer og kvalitet hænger sammen. Derfor samler vi på kompetente og loyale medarbejdere. Team NOVA er i øjeblikket 25 engagerede arkitekter, konstruktører, kommunikationsfolk, studerende og praktikanter. Vores konstruktører og arkitekter har hver sin tillidsmand, og kønsfordelingen i firmaet er 50/50 både i ledelse og stab.