Nova5 Arkitekter

Æbeløgade 4, 2. sal
DK-2100 København Ø
t. +45 3393 0880
e. nova5@nova5.dk

Regnskab:

regnskab@nova5.dk
Al fakturering skal ske til ovenstående e-mail og i henhold til kontrakt med angivelse af sag og sagsansvarlig hos NOVA5. Ekstraarbejder faktureres særskilt med tydelig angivelse af arbejdets karakter.