28. februar 2024

Tove Ditlevsens skole – Plads til alle

Den 27. februar har Politikken udgivet en artikel om, hvordan København måske er tegnet for meget ud fra en fastlåst idé om, hvad mennesker er, og hvad de kan med fokus på ældre i byen.

I et interview med arkitekt Kristian Ly Serena, der partner i dominique+serena architectural studio og er den del af den faglige baggrundsgruppe for Realdania inden for byudvikling af det offentlige rum, eksemplificerer han med Tove Ditlevsens skole, som et sted, der er åbent og har plads til alle – Et skoleprojekt, som NOVA5 var totalrådgiver på tilbage i 2014.

Om skolen

Som mange andre københavnerskoler fik Tove Ditlevsens Skole vokseværk og skulle udvides fra tre til fire spor med 100 nye KKFO-pladser. Her udførte vi en helhedsrenovering af skolen, hvor vi arbejdede med optimering af det eksisterende areal, ombygning af et tidligere socialkontor og opførte af en ny, enkel og delvist nedgravet sportshal med udendørs boldbane på taget. Det gav plads til, at de nære udearealer, som før var passive og lukkede, i dag er forvandlet til levende byrum, der ligesom boldbanen er offentligt tilgængelige.

Om udearealerne

Som Kristian Ly Serena ligeledes påpeger, er udearealerne planlagt, så forbipasserende har mulighed for at deltage i forskellige niveauer på hele døgnet uanset alder.

De lave betonbænke, der omkranser skolens areal, skaber et usynligt skel mellem skole og byen. Og selvom, at eleverne kender grænsen mellem skole og by, lægger forbipasserende ikke nødvendigvis mærke til, hvornår de træder ind på skolens matrikel, hvilket var Thing Brandt Landskabs hensigt med udformningen, der varetog landskabsarkitekturen under NOVA5’s totalrådgivning.

Brugerinddragelse

Projektet blev fra begyndelsen til i et tæt og konstruktivt samarbejde med skolens brugere og naboer. På en række arbejdsgruppemøder med repræsentanter fra skolen og andre interessenter, blev skolens fremtidige disponering drøftet frem til det endelige resultat. Det har været en afgørende faktor for projektets endelige succes, at der den rette og åben dialog var til stede, så den færdige skole opfyldte brugernes ønsker og understøtter den pædagogiske profil sammentid med, at naboerne fik lyst og bruge skolens nye faciliteter.

NOVA5

NOVA5’s mål er, at vores arkitektur skal fremme trivsel sammentid med, at vi tager hensyn til dens funktion og indpasning i de konkrete omgivelser. Derfor forsøger vi også at skubbe til bygherres opfattelse af arkitekturen og den placering, hvor vi arbejder innovativt og kreativt for at skabe original arkitektur, som er tilpasset det enkelte projekt og skaber merværdi for brugerne og lokalområdet langt ud i fremtiden.

Gennem inklusion og tilstedeværelse forstår og analyserer vi, hvad arkitekturen kan og skal kunne for de steder, hvor den er placeret. For os er nøgleordet samarbejde, hvor vi sammen skaber et æstetisk og ambitiøst design med praktisk, robust og løsningsorienteret arkitektur.

”Måske skal vi i virkeligheden åbne byen op for, at mennesket er meget mere mangfoldigt, både socialt, psykisk og fysisk. Måske, når vi gør det, finder vi ud af, det ikke kun drejer sig om ældre mennesker, men det faktisk drejer sig om os alle sammen.” – siger Kristian Ly Serena til Politikken.

Læs hele artiklen på Politikkens hjemmeside og lyt til Podcasten Du lytter til Politikken

13. februar 2024

NOVA5 vinder Højby skole

NOVA5 er glade for, at vi har vundet den første skole under Velfærdens fundament i Odense Kommunes nye indkøbssystem.

Højby skole
Området omkring det lokale bibliotek, Højby Skole og hallerne er et naturligt samlingssted for alle. Naturen ligger tæt op ad Højby og Lindved med marker og skov, og Allerup byder på friluftsbad, Skt. Hans fest og julemarked.

Området bliver kendetegnet af en skøn blanding af parcelhuse, rækkehuse, etagebyggeri og landejendomme, hvor der er nærvær og samvær samt er plads til at skabe relationer mellem børn, unge og voksne gennem mange forskellige idrætstilbud, spejder, ridning og kulturelle aktiviteter.

Opgaven
Højby Skole får ny multifunktionel indretning af fysiklokalet og natur & teknik, der gør det muligt at arbejde mere kreativt og på tværs af fagene.
Derudover skal udnyttelsen af faglokaler til de kreative fag forbedres, da inddelingen af Huggehuset ikke er tidssvarende. Huggehuset rummer fagene billedkunst, håndværk & design og makerspace.

Madkundskabslokalet opgraderes med en ny løsning på køkken- /arbejdsborde med vaske- og kogezoner samt 6 nye ovne.

I musiklokalet skal der findes en løsning på, hvordan ledninger og kabler sikres, så sikkerheden er i top.

Gruppemiljøet i udskolingen opgraderes på baggrund af elevernes efterspørgsel på flere grupperum og bedre indretning. Derfor etableres der 2 – 3 lydtætte grupperum til fordybelse og projektarbejde i læringsmiljøet i Nordhuset, samt mindre kroge som både skal understøtte læringsmiljøet og styrke det sociale fællesskab.

Gruppemiljøer og garderobe opgraderes til mellemtrinnet og den eksisterende indgang blændes og konverteres til et lydtæt grupperum. Husets fællesrum indrettes ligeledes til et inspirerende lærings- og opholdsmiljø med nye indretning mv.

Afslutningsvis udvikles udeområdet ved Nordhuset til et attraktivt og inspirerende udemiljø for de unge. Der skal være små siddemiljøer/loungeområder, der kan bruges i forbindelse med undervisning til gruppearbejde og fordybelse og til at ”hænge ud” i frikvarterer.

Højby Hallen
Udover arbejdet med selve skolen skal vi udarbejde en helhedsplan for Højby Hallen, som ligger i forbindelse af Højby skole.

Højbys eneste samlingspunkt er hallen og ønsket er at lave et bedre område omkring hallens aktiviteter herunder skabe bedre rammer for børn og unges ophold i hallen samt udnyttelse af de eksisterende arealer og gentænkning af ankomsten og indgangspartiet. Drømmen er, at disse tiltag skal invitere flere borgere indenfor - borgere som ikke normalt er brugere af hallen. Derved kan vi være med til at skabe et stærkere fællesskab i Højby.

Set i lyset af, at Højby hallen er Odenses anden mest brugte og har nået sin kapacitet, er drømmen, at der i fremtiden skal etableres en hal nr. 3. Placeringen af den nye hal og ankomstområdet undersøges i samarbejde med LAND+, der varetager landskabsarkitektur.

Brugerproces
Opgaverne på Højby skole løses i tæt samarbejde med brugerne, hvor der tages udgangspunkt i deres behov og ønsker. Derfor afholder vi workshops med hhv. skolen, elevrepræsentanter, de foreninger der bruger skolen, frivillige i ungeområdet og idrætsforeningerne, som vil indeholde følgende emner: 1) Indsamling og forståelse af brugerønsker og behov, 2) Fremlæggelse af forslag til brugere til kommentering og videre bearbejdning og til sidst 3) Fremlæggelse for brugerne af resultatet.

7. februar 2024

Nye ansigter i NOVA5

Den 1. februar kunne NOVA5 med stor glæde byde velkommen til fire nye dygtige bygningskonstruktørpraktikanter.

Oliver Kranker

(Står til venstre på billeder)

Oliver har fået sin faste gang ude på Galgebakken, hvor han deltager i byggepladsmøder og byggemøder samt tilpasser og opdatere tegninger, hvis der sker ændringer. Derudover foretager Oliver allerede mangelgennemgang af boliger sammen med resten af teamet, når de etapevis bliver færdige.

Oliver skal også prøve kræfter på tegnestuen, hvor han skal tage del i projekteringsfasen, når 10-ugersforløbet på Galgebakken er slut.

Byggeri har altid være en central del af Olivers hjem, hvor de løbende har renoveret deres bolig. Her har Oliver hjulpet med nedrivning af bærende vægge, udskæring af nye huller til vinduer og meget mere. Det er også her, hvor interessen for byggeriet stammer, hvorfor det lå naturligt for ham at blive bygningskonstruktør.

Oliver er fascineret af de mange forskellige muligheder, der er for at bygge en bolig, hvor man både kan tage højde for de forskellige funktioner, som en bolig har og sammentid sikre et sundt og bæredygtigt hjem.

Der findes tusinde forskellige løsninger på at bygge boliger, men for mig handler det om at finde den bedst mulige løsning til det enkelte projekt.” forklare Oliver.

Oliver er et socialt menneske, også når det kommer til hans studie. Oliver er ROS BYG formand på KEA, og er dermed ansvarlig for, at de nye studerende får den bedst mulige start både skolemæssigt og socialt på KEA byg. Derudover er Oliver en fodboldmand ligesom mange andre på tegnestuen, og har selv spillet fodbold i mange år. Efter hans gymnasietid på Frederiksborg gymnasium arbejdede han som kaffeteknikker – et karaktertræk, som nu lader til at gå igen i vores Galgebakken-team, som alle interesserer sig for god kaffe.

Maria Schoelzer

(Står til venstre for midten på billeder)

Sammen med Oliver er Maria tilknyttet udførelsesprojektet på Galgebakken i næste 10 uger, hvor hun primært arbejder med tilsyn og mangelgennemgang, tidsplaner og daglig styring. Derudover deltager hun også aktivt i byggemøder og får stor indsigt i den store komplekse beboerhåndtering, som der er på Galgebakken. Efterfølgende vender Maria tilbage på tegnestuen, hvor hendes arbejdsopgaver vil have fokus på projektering i Revit, deltage i projekteringsmøder og arbejde med bæredygtighed, herunder LCA-beregninger og meget mere.

Maria siger: ”Jeg finder det spændende at arbejde som bygningskonstruktør, hvor man har en mulighed for at have en alsidig hverdag, hvor man både kan være på tegnestuen, men også på byggepladsen og følge projektet til slutproduktet.”. Derfor er denne praktik skræddersyet til Marias ønsker, der altid har haft en stor interesse for arkitektur og konstruktioner sammentid med, at det altid har været hendes drøm at arbejde indenfor bolig- og kulturbyggeri. Maria har tidligere været Office Manager hos en IT-virksomhed med en bachelor i erhvervsøkonomi.

Marias helt store interesseområder er brand og bæredygtighed. Igennem hendes studie hun udført brandanalyser, brandtegninger og haft en stor udvikling indenfor dette område. Ift. bæredygtighed har genanvendelse en central rolle, hvor Maria via sit studie har arbejdet med ”gendesign” af eksisterende byggeri med fokus på brug af genanvendte og genanvendelige materialer.

Maria er socialt anlagt og bruger tid sammen med sin søn, familie, venner og kollegaer. Derudover har hun stor passion rejser og opleve nye kulturer – hvilket også har været grunden til, at hun i sin tid flyttede til Danmark, da hun forelskede sig i den danske kultur.

Esme Sofie Bertelsen

(Står til for midten på billeder)

Ligesom med Astrid har Esme hendes faste gang på tegnestuen, som bygningskonstruktørpraktikant, hvor hun pt arbejder på Heibergskolen. Derudover bistår hun på boligprojekterne på Sallinghus og Tranehavegård, sammen med Anne, der er projektleder. Esmes interessere sig for kultur og børneområdet samt hvordan man kan være med til at forme sunde og behagelige bygninger, der er inkluderende.

Esme har tidligere erfaring fra Børne- og Ungeområdet, men har altid haft en stor interesse arkitektur, materialer og konstruktioner. Så da hun fandt ud af, at hun kunne kombinere sin interesse med arbejde, så måtte hun tage springet og startede på KEA, som bygningskonstruktør.

At transformere og renovere eksisterende bygningsmasse har altid være et interesseområde for Esme.

Jeg synes, det er enormt spændende at give gamle bygninger en ny funktion og derved bidrage til en større ressourcebevidsthed.” fortæller Esme, som ellers elsker at arbejde med arbejdsmiljø, brand, projektering og beskrivelser. Esme er nysgerrig af natur, hvilket er drivkraften i hendes arbejde såvel som fritid. Hun har en dedikation til sit arbejde og arbejder grundigt på at forstå sammenhænge og grænseflader.

Privat elsker Esme at trække stikker og komme væk fra den travle hverdag, hvor hun nyder naturen og vandreture – her har hun en særlig stor kærlighed til Bornholm og Sverige.

Astrid Kier Bloksgaard

(Står til højre på billeder)

I NOVA5 er Astrid tilknyttet tegnestuen, hvor hun som praktikant projekterer og tegner i Revit og udforsker de opgaver, som bygningskonstruktører laver i praksis. Lige nu har Astrid et tæt samarbejde og sparring med Lin, der er arkitekt på Højmeskolen i Odense, hvor Astrid tegner moderniseringsprojektet op i Revit.

Årsagen til, at Astrid har valgt at læse til bygningskonstruktør, er fordi, hun gerne vil lære mere om byggeri og byggeprocesser. Astrid interesserer sig særligt for renovering, da hun synes, at det er spændende at sikre, at bygninger bibeholder deres historie. Astrid drømmer om at blive projektleder og nyder at sidde på tegnestue. I fremtiden håber hun, at hun både får mere byggepladserfaring med tilsyn sammentid med, at der er plads til fordybelse i projekteringen.

Bæredygtighed er Astrids helt store interesse, hvor hun håber at kunne være med til at gøre byggeri endnu mere bæredygtighed. Hun håber på, at hun i fremadrettet kan bidrage til, at vi kan genbruge endnu flere byggematerialer, så vi sparer på de få ressourcer, som vi har. Hertil siger hun, at ”LCA er ret spændende. Jeg har lige gennemgået et valgfag om LCA-byg, og synes, det var interessant, at man via beregninger kan afgøre, hvilket materialer der har positiv effekt på LCA med lav CO2-udslippet.

Derudover interesserer Astrid sig for digital modellering, hvor hun er optaget af at tegne tekniske tegninger i Revit, som andre bruger til at udfører deres arbejde.

24. januar 2024

Langhøjskolen og Holmegårdsskolen får nye faglokaler

NOVA5 har sammen med underrådgiver Eibye Rådgivning netop vundet totalrådgivningen om opgradering, ombygning og modernisering af Langhøjskolen og Holmegårdsskolens faglokaler for madkundskab for Hvidovre Kommune. Opgaverne omhandler om disponering på skolerne og nyt inventar på begge, så lokalerne opgraderes som moderne standard for faglokaler - Et område som NOVA5 har stor erfaring i.

Brugerproces og ydelser

Som en naturlig del starter vi projekterne med en brugerinvolvering, så alle kommentarer fra det daglige arbejder i faglokalerne, kan implementeres i projekterne.

Derudover omfatter totalrådgivningen de nødvendige arbejder frem til afleveringsforretningen med hovedentreprenøren. Hertil varetager vores team byggeledelse, fagtilsyn, AB18 afleveringsforretning og idriftsættelse inkl. 1 års gennemgang.

Samarbejde med Hvidovre Kommune

NOVA5 har igennem årene løb haft et godt samarbejde med Hvidovre Kommune, hvor vi tilbage i 2015 startede samarbejdet om udvidelsen af Holmegårdsskolen fra 2 til 3 spor som bygherrerådgivere. Derfor er vi glade for, at vi igen kan vende tilbage til skolen og hjælpe dem med opgradering af faglokalet.

5. januar 2024

Udvidelse af klub i Hvidovre

NOVA5 har netop underskrevet kontrakt med Hvidovre Kommune på et nyt projekt om udvidelse Klub Nord på Hvidovregade 20.

Klub Nord er et tilbud til børn efter skoletid med opholdsrum inde og dyrehold ude og består af en gammel villa med diverse tilbygninger.

Om projekt
Den nye udvidelse af Klub Nord består af en ny tilbygning på 195 m2 samt mindre ombygninger i de eksisterende bygninger.

Tilbygningen skal indeholde stort fælles opholdsrum med hjemlig karakter, som skal bruges til at skabe nærvær, ro og hygge, hvor børn og unge kan ’hænge ud’, hvor samtaler er omdrejningspunktet. Derudover skal der etableres kontor og diverse birum herunder toiletter, depoter o.l.

Vi skal ligeledes foretage ombygning af den eksisterende bygningsmasse, så børnene får mere plads at udforske på samt renovere og udføre vedligeholdelsesarbejder ifm. toiletter, garderobe mv.

Bæredygtighed
Det er Hvidovre Kommunes ambition at styrke bæredygtighed i kommunen ved at bygge miljørigtigt og reducere udledning af CO2. Derfor vil vi bruge ressourcer på bæredygtighedsrådgivning, hvor vi vil arbejde med LCA og cirkulært byggeri gennem genbruge af gule teglsten og muligvis andre materialer fra et andet nedrivningsprojekt i kommunen til dette projekt.

Team og ydelser
NOVA5 er totalrådgiver og vil udarbejde idéoplæg frem til udførelsesprojekt inkl. håndtering af udbud. Vi vil være ansvarlig for fagtilsyn og projektopfølgning ifm. aflevering samt IKT, tid og økonomi, brugerinddragelse, bæredygtighed inkl. LCA, AMK, tilgængelighed og aflevering. Dette arbejdes udføres i tæt samarbejde med underrådgiverne Eibye Rådgivning, som vil varetage alle ingeniørfaglige discipliner inkl. byggeledelse.

26. december 2023

GODT NYTÅR

- NOVA5 håber, at alle har haft en glædelig jul!

I denne sæson, hvor vi nærmer os afslutningen på endnu et år, vil NOVA5 gerne takke vores gode samarbejdspartner, bygherre og kollegaer for vores fantastiske samarbejde og dedikation til de projekter, som vi arbejder på i fællesskab. Det har været en sand fornøjelse.

NOVA5 har haft et travlt år med mange gode projekter – særligt inden for læringsbyggeri, hvor vi blandt andet er i fuld gang med otte skoler i Odense og tre skoler i København. Men vi er ligeledes glade for, at vi har vundet flere daginstitutioner både i totalrådgivning og bygherrerådgivning.

Læring er NOVA5´s DNA og grundsten i vores forretning, og vi håber, at vi i det nye år kommer til at samarbejde om mange flere nye projekter, hvor vi arbejder på at skabe gode rammer for børnenes læringsmiljøer.

Dog er det ikke kun et år, som har stået i læringens tegn. Det er også et år, hvor vi arbejder på en lang række større boligprojekter både indenfor renovering og nybygning. Her kan vi særligt nævne vores store boligprojekt Vabn, der vedrører nybyg af 208 boliger på Amager Strandvej. Derudover er vi ligeledes begyndt at aflevere etaper på Danmarks hidtil største renoveringssag på Galgebakken i Albertslund, hvor NOVA5 er totalrådgiver siden 2013.

Må det kommende år bringe os alle endnu større muligheder, inspirerende projekter og øget succes i vores samarbejde.
NOVA5 ønsker jer en rigtig god jul, og vi glæder os til at se jer igen til næste år i 2024!

8. december 2023

Hej Sune

Byd velkommen til Sune Marxen som startede i NOVA5 den 2. december.

Sune er ansat som arkitekt og er tilknyttet vores faggruppe inden for leg og læring, hvor han er i gang med projekterne på vores to Odenseskoler Rosegårdsskolen og Paarups skole.

Arkitekturperspektiv

For Sune handler arkitektur om kunsten at skabe rum til mennesket. Her er fællesskaber et vigtigt parameter hele tiden at have for øje, så brugerne oplever sammenhæng mellem sted og funktion.

Sune er uddannet fra Det Kongelige Akademi i Arkitektur, Design, Konservering, hvor han har dyrket boligen og fællesskaber samt hvordan samfundsmæssige strukturer forplanter sig i arkitekturen. Sunes holistiske tilgang til arkitekten gør ham opmærksom på alle de forskellige parametre, som er afgørende for god og brugbar arkitektur med lang levetid.

”Som arkitekt drives jeg af opnå balance mellem bæredygtighed, æstetik og bygbarhed. I en konstant omskiftelige verden har kvalitetsarkitektur evnen at overleve, hvilket sikrer vores fælles bæredygtige fremtid.”

Sune i NOVA5

Sune har erfaring fra de helt store konkurrencetegnestuer til de lidt mindre, hvor han senest har været ved Kjær Architecture. Derfor synes Sune, at NOVA5 er det helt perfekte match for ham, da han får mulighed for at kombinere hans erfaring fra opgaver, hvor der er fokus på skitsering og visuel repræsentation og helt ned til de mere praktiske og konstruktive dele af arkitekturen.

5. december 2023

Ny klub i Nærheden

Tilbage i starten af november vandt NOVA5 bygherrerådgivning sammen med OBH på den nye klub i Nærheden i Hedehusene for Høje Taastrup Kommune.

Den overordnede vision og ambition for den nye klub er at skabe en ramme og en kultur, der kan motivere de lokale børn og unge til at bidrage i en bæredygtig verden samt styrke deres kompetencer, personlig udvikling og endda deres kommende professionelle virke.

Den ny klub i nærheden bliver en institution, som integrerer kreativitet, teknologi og tværfaglige samarbejder, som aktiverer og understøtter leg og idéudvikling samt stimulering af børns og unges iboende nysgerrighed og skabertrang. Derfor disponeres den nye klub efter nutidige fritidspædagogikske principper og erfaringsbaseret best practice fra både kommunen og rådgiver.

NOVA5 og OBH ønsker, at klubben skal understøtte ungeliv, trivsel og fællesskaber og derfor skal den bidrage positivt til lokalområdet - og med tiden ønsker vi, at klubben skal blive kulturbærer for lokalsamfundets identitets- og fællesskabsfølelse, omdømme og stabilitet.

Huset skal fremtidssikres for fremtidige foranderlige pædagogiske tiltag, hvorfor fleksibilitet skal indtænkes som et af de væsentligste parametre.

Klubben skal rumme et hjerterum centralt omkring indgangen og køkken/caféområde. Der vil være forskellige værksteder, krea- og aktivitetsrum, hvor der er plads til både stille fordybelse og sofahygge, men også fleksibelt rum til fysisk udfoldelse i form af teater, dans, boldhal, musikrum og store forsamlinger og fællesskaber som koncerter og opvisninger. Derudover bliver der etableret et makerspace og plads til E-sportsfaciliteter.

NOVA5 og OBH skal varetager bygherrerådgivning helt fra idéoplæg frem til aflevering og ibrugtagelse af den nye klub.

Kort om udvikling af Nærheden

Nærheden er en helt ny bydel i Hedehusene med boliger, skole, butikker, fælles faciliteter og grønne områder. De første beboere flyttede ind i 2018, og efterhånden som boligerne skyder op, kommer flere og flere til.

I november 2021 åbnede den nye skole, Læringshus Nærheden, som rummer 0.-9. klassetrin og har fokus på innovation og science inkl. en integreret daginstitution. Til Læringshuset og den nye klub i Nærheden skal det indtænkes, hvordan disse kan skabe samspil mellem de nuværende institutioner i og omkring området. Derfor skal arkitekturen og faciliteterne stimulere børn og unges fordybelse, idérigdom og skabertrang.
Dermed er målet også for den nye klub at skabe en arkitektur, som bryder med den traditionelle fritids- og ungdomsklub, og hvor bygningen i sig selv bliver et læringsværktøj, der inspirerer og vækker nysgerrigheden hos brugerne - uanset alder og baggrund. Klubben skal være fleksibel og flerfunktionel, så den kan understøtte flere af fremtiden læringsstile.

Det er Nærhedens vision, at børn og unge i lokalområdet skal være med til at løse fremtidens udfordringer - globalt, nationalt og lokalt. Det handler om bæredygtige løsninger i forhold til natur, ressourcer og sociale og økonomiske udfordringer. Det skal klubben ligeledes understøtte og inspirere til.

23. november 2023

GALGEBAKKEN - Danmarkshistoriens største boligrenovering runder endnu en milepæl.

I dag torsdag den 23. november 2023 bliver dagen, hvor første ud af fem etapeaflevering finder sted, og derfor er der god grund til den gode stemning på Galgebakken.


Livet er kommet tilbage i boligområdet
Første etape har består af 107 totalrenoveret boliger, 28 nyopførte boliger samt et helt nyt forsyningsprojekt med fjernvarme, vand, afløb og el og internet. Det var med stor spænding, da de første boliger skulle overdrages, men beboerne har taget godt imod dem - trods nogle børnesygdomme her i første etape. Derfor er det dejligt at se, at området nu igen summer af liv.

Inden renovering gik i gang, var det kun 1 ud af 6 boliger, som var beboet på grund af de store skimmelproblemer, hvilket gjorde, at hele boligområdet virkede mennesketomt og forladt.
I dag er billedet et helt andet. Beboerne i de afleveret boliger er nemlig allerede i fuld gang med at sætte deres eget præg på både haver og fællesområder i de forskellige stræder, som Galgebakken altid har været kendt for og en af de store charmer ved området, som indbyder til liv og fællesskaber beboerne imellem.

Det rigtige flow
Den første etape har, som i så mange andre projekter af denne størrelse, ikke været uden udfordringer. Det har været en stor opgave at få det rigtige flow op at køre, og da renoveringen er så kompleks, som den er, har der været ekstra mange arbejdsgange, som har skulle koordineres og strømlines. Men i de sidste 9 måneder har vi for alvor mærket, at Enemærke & Petersen har fundet rytmen. Det har betydet, at der bl.a. ikke har været nogen forsinkelser på hovedtidsplanen i over ½ år.

En af de primære årsager til, at byggesagen kører så godt, som den gør, er det gode tværfaglige samarbejde, som er på sagen mellem NOVA5, underrådgiver, BO-VEST, entreprenørerne og driftspersonalet – og ikke mindst beboerne, som til trods for den store indgriben, som sådan en renovering er i deres liv, har de udvist rigtig stor velvillighed, forståelse og fleksibilitet.

Beboerne
En medvirkende årsag til den store forståelse og fleksibilitet fra beboerne kan skyldes det store fokus på løbende kommunikation og information til beboer. Vi afholder kontinuerlige etapemøder forud for at beboerne skal genhuses og informationsmøder, hvor vi løbende skaber dialog med beboerne og fortæller om status for byggesagen og de ting, som rør sig ud fra beboernes synspunkt. Sideløbende med dette bliver renoveringshjemmesiden løbende opdateret med information, ajourførte oversigtskort ift. adgangsveje mv., virtuelle rundture i de forskellige boligtyper samt løbende nyheder og andet informationer.

Igangværende renoveringsarbejder
Det igangværende byggearbejde fylder 1/3 del af hele Galgebakkens område, hvor 200+ håndværker er fuld gang med fire tårnkrane, som bistår med elementmontagen. Hertil er der tæt trafik på byggepladsen, hvor dumper, gravemaskiner og mobile betonkanoner suser rundt på den indhegnet del af byggepladsen sammentid med, at der sker materialeleverancer dagligt.

Helt konkret er renoveringen struktureret, så hele bebyggelsen med knap 700 boliger er opdelt i 5 deletaper og hvor afleveringsarbejdet af boliger sker i rul af 8 boliger hver 14 dag. Det betyder, at mens vi afleverer etape 1, er vi i fuld gang i etape 2 og hele etape 3, hvor vi allerede afleverer af de næste 8 boliger i etape 2 på mandag.

Samarbejde og dialog
For en byggesag af denne størrelse er samarbejdet alfa og omega. Derfor er vi glade for, at alle parter tager aktiv del i projektsamarbejdet og gør en ekstra indsat for at løse alle de små og store udfordringer, som vi hver dag støder på. Til at løse konflikter og styrke det tværfaglige samarbejde har vi fra dag 1 haft Teamværk med ombord. De faciliterer faste workshops og månedlige samarbejds- og trivselsmålinger for rådgiver, entreprenører, bygherre og driftspersonale, hvilket uden tvivl har været med til at nedbryde mulige konflikter og skabet en større harmonisering af de mange forskellige aktører, som byggesagen omfatter.

6. september 2023

To ny skoler i Odense

Vi har netop underskrevet kontrakt med Odense Kommune på Højmeskolen og Rosengårdskolen.

Det betyder, at vi nu har vundet 8 ud af 10 miniudbud under rammeaftalen Velfærdens Fundament for Odense Kommune, som omhandler modernisering af i alt 30 skoler.

Vi er utrolig glade for det gode samarbejde, vi har med kommunen og dygtige rådgiverteam, som består af Arne Birk, OJ rådgivende ingeniører og Land+.

Højmeskolen
Højmeskolen er en 2-4 sporet folkeskole med ca. 600 elever i det Sydvestlige Odense, som er omkranset af meget natur og nabo til Højme Svømmehal og FKS-hallen.

Målet med modernisering af Højmeskolen er at understøtte skolens vision og medarbejder, der alle brænder for at give lokalområdets børn gode, varierede skoledage med stor faglighed og høj trivsel i stærke og fleksible læringsmiljøer, og derfor går den ekstra mil for at få det enkelte barn til at lykkes i skolens fællesskaber.

Derfor skal vi hjælpe med at indrette gangarealer, så de kan bruges i undervisningen til gruppearbejde og fordybelse og samtidig visuelt understøtter læringen med inspirerende kunst og information. Der skal indrettes nye faglokaler til et fleksibelt scienceområde herunder fysisk og kemi i skolens kælder, hvor der i forvejen er faglokaler til biologi, geografi og natur/teknologi.

Faglokalet for billedkunst skal opgraderes og indrettes et art-område i de eksisterende billedkunstfaciliteter. Moderniseringen vil medvirke til at gøre udstilling, innovative processer og produktion mulig samtidig med, at der sikres et sundt indeklima med fokus på lyd, lys og luft.

Der skal foretages en generel opgradering af faglokale for madkunstskab med fx stålbordplader, så det bliver tidssvarende i forhold til regler om sundhed og madhåndtering.

Hertil skal skolens dramalokale renoveres og moderniseres, så det kan bruges i såvel SFO som i undervisningen til samlinger, forestillinger og foredrag.

Afslutningsvis skal teknologi og engineering have et nyt faglokale, som skal hedde TECH-værksted og toiletterne skal opgraderes.

Rosengårdskolen
Rosengårdskolen ligger midt i et naturskønt område, der ligeledes rummer industri, socialt boligbyggeri, universitetet. Derfor bliver Rosengårdskolen også flittigt brugt af flere af foreningerne, hvorfor der i lokalområdet er fokus på at skabe fællesskab på tværs, hvor der er aktiviteter for alle i hele lokalområdet.

På baggrund af dette etableres der et teknologisk og kreativt værksted, der fremmer innovation, kreativitet og inspirerer til brug af teknologi. Værkstedet skal sammentænke flere af de eksisterende kreative og håndværksmæssige fag – Her er der også mulighed for, at et af de nye tiltag kunne være et nyt udendørs smedeværksted med grønt tag til gavn for blandt andet eleverne fra specialafdelingen Fønix.

Der er store ønsker om at skabe endnu bedre rammer for lokalområdets børn, og derfor skal det eksisterende SFO-huset moderniseres, så der er plads til det stigende antal børn i området.

Derudover vil der i forbindelse med etablering af det nye teknologiske og kreative værksted vil det eksisterende billedkunstlokale blive moderniseret og gjort tidssvarende. Hertil laves der akustikregulering i skolens musiklokale for at skabe endnu bedre oplevelser for skolens ansatte, elever og resten af lokalområdet.

Der skabes ”hænge ud”-arealer og grupperum, hvor skolens elever kan opholde sig i endnu hyggeligere rammer. På trods af det unikt indgangsparti på Rosengårdskolen skal det have et nyt og moderne løft inklusiv en ny løsning til loftet.

Helt generelt for skolen skal den gennemgå en omfattende facaderenovering med yderligere tagisolering. Udeområderne skal ligeledes renoveres, toiletterne skal opgraderes og mødelokaler skal moderniseres, så de ansatte får et bedre arbejdsmiljø.