26. december 2023

GODT NYTÅR

- NOVA5 håber, at alle har haft en glædelig jul!

I denne sæson, hvor vi nærmer os afslutningen på endnu et år, vil NOVA5 gerne takke vores gode samarbejdspartner, bygherre og kollegaer for vores fantastiske samarbejde og dedikation til de projekter, som vi arbejder på i fællesskab. Det har været en sand fornøjelse.

NOVA5 har haft et travlt år med mange gode projekter – særligt inden for læringsbyggeri, hvor vi blandt andet er i fuld gang med otte skoler i Odense og tre skoler i København. Men vi er ligeledes glade for, at vi har vundet flere daginstitutioner både i totalrådgivning og bygherrerådgivning.

Læring er NOVA5´s DNA og grundsten i vores forretning, og vi håber, at vi i det nye år kommer til at samarbejde om mange flere nye projekter, hvor vi arbejder på at skabe gode rammer for børnenes læringsmiljøer.

Dog er det ikke kun et år, som har stået i læringens tegn. Det er også et år, hvor vi arbejder på en lang række større boligprojekter både indenfor renovering og nybygning. Her kan vi særligt nævne vores store boligprojekt Vabn, der vedrører nybyg af 208 boliger på Amager Strandvej. Derudover er vi ligeledes begyndt at aflevere etaper på Danmarks hidtil største renoveringssag på Galgebakken i Albertslund, hvor NOVA5 er totalrådgiver siden 2013.

Må det kommende år bringe os alle endnu større muligheder, inspirerende projekter og øget succes i vores samarbejde.
NOVA5 ønsker jer en rigtig god jul, og vi glæder os til at se jer igen til næste år i 2024!

8. december 2023

Hej Sune

Byd velkommen til Sune Marxen som startede i NOVA5 den 2. december.

Sune er ansat som arkitekt og er tilknyttet vores faggruppe inden for leg og læring, hvor han er i gang med projekterne på vores to Odenseskoler Rosegårdsskolen og Paarups skole.

Arkitekturperspektiv

For Sune handler arkitektur om kunsten at skabe rum til mennesket. Her er fællesskaber et vigtigt parameter hele tiden at have for øje, så brugerne oplever sammenhæng mellem sted og funktion.

Sune er uddannet fra Det Kongelige Akademi i Arkitektur, Design, Konservering, hvor han har dyrket boligen og fællesskaber samt hvordan samfundsmæssige strukturer forplanter sig i arkitekturen. Sunes holistiske tilgang til arkitekten gør ham opmærksom på alle de forskellige parametre, som er afgørende for god og brugbar arkitektur med lang levetid.

”Som arkitekt drives jeg af opnå balance mellem bæredygtighed, æstetik og bygbarhed. I en konstant omskiftelige verden har kvalitetsarkitektur evnen at overleve, hvilket sikrer vores fælles bæredygtige fremtid.”

Sune i NOVA5

Sune har erfaring fra de helt store konkurrencetegnestuer til de lidt mindre, hvor han senest har været ved Kjær Architecture. Derfor synes Sune, at NOVA5 er det helt perfekte match for ham, da han får mulighed for at kombinere hans erfaring fra opgaver, hvor der er fokus på skitsering og visuel repræsentation og helt ned til de mere praktiske og konstruktive dele af arkitekturen.

5. december 2023

Ny klub i Nærheden

Tilbage i starten af november vandt NOVA5 bygherrerådgivning sammen med OBH på den nye klub i Nærheden i Hedehusene for Høje Taastrup Kommune.

Den overordnede vision og ambition for den nye klub er at skabe en ramme og en kultur, der kan motivere de lokale børn og unge til at bidrage i en bæredygtig verden samt styrke deres kompetencer, personlig udvikling og endda deres kommende professionelle virke.

Den ny klub i nærheden bliver en institution, som integrerer kreativitet, teknologi og tværfaglige samarbejder, som aktiverer og understøtter leg og idéudvikling samt stimulering af børns og unges iboende nysgerrighed og skabertrang. Derfor disponeres den nye klub efter nutidige fritidspædagogikske principper og erfaringsbaseret best practice fra både kommunen og rådgiver.

NOVA5 og OBH ønsker, at klubben skal understøtte ungeliv, trivsel og fællesskaber og derfor skal den bidrage positivt til lokalområdet - og med tiden ønsker vi, at klubben skal blive kulturbærer for lokalsamfundets identitets- og fællesskabsfølelse, omdømme og stabilitet.

Huset skal fremtidssikres for fremtidige foranderlige pædagogiske tiltag, hvorfor fleksibilitet skal indtænkes som et af de væsentligste parametre.

Klubben skal rumme et hjerterum centralt omkring indgangen og køkken/caféområde. Der vil være forskellige værksteder, krea- og aktivitetsrum, hvor der er plads til både stille fordybelse og sofahygge, men også fleksibelt rum til fysisk udfoldelse i form af teater, dans, boldhal, musikrum og store forsamlinger og fællesskaber som koncerter og opvisninger. Derudover bliver der etableret et makerspace og plads til E-sportsfaciliteter.

NOVA5 og OBH skal varetager bygherrerådgivning helt fra idéoplæg frem til aflevering og ibrugtagelse af den nye klub.

Kort om udvikling af Nærheden

Nærheden er en helt ny bydel i Hedehusene med boliger, skole, butikker, fælles faciliteter og grønne områder. De første beboere flyttede ind i 2018, og efterhånden som boligerne skyder op, kommer flere og flere til.

I november 2021 åbnede den nye skole, Læringshus Nærheden, som rummer 0.-9. klassetrin og har fokus på innovation og science inkl. en integreret daginstitution. Til Læringshuset og den nye klub i Nærheden skal det indtænkes, hvordan disse kan skabe samspil mellem de nuværende institutioner i og omkring området. Derfor skal arkitekturen og faciliteterne stimulere børn og unges fordybelse, idérigdom og skabertrang.
Dermed er målet også for den nye klub at skabe en arkitektur, som bryder med den traditionelle fritids- og ungdomsklub, og hvor bygningen i sig selv bliver et læringsværktøj, der inspirerer og vækker nysgerrigheden hos brugerne - uanset alder og baggrund. Klubben skal være fleksibel og flerfunktionel, så den kan understøtte flere af fremtiden læringsstile.

Det er Nærhedens vision, at børn og unge i lokalområdet skal være med til at løse fremtidens udfordringer - globalt, nationalt og lokalt. Det handler om bæredygtige løsninger i forhold til natur, ressourcer og sociale og økonomiske udfordringer. Det skal klubben ligeledes understøtte og inspirere til.

23. november 2023

GALGEBAKKEN - Danmarkshistoriens største boligrenovering runder endnu en milepæl.

I dag torsdag den 23. november 2023 bliver dagen, hvor første ud af fem etapeaflevering finder sted, og derfor er der god grund til den gode stemning på Galgebakken.


Livet er kommet tilbage i boligområdet
Første etape har består af 107 totalrenoveret boliger, 28 nyopførte boliger samt et helt nyt forsyningsprojekt med fjernvarme, vand, afløb og el og internet. Det var med stor spænding, da de første boliger skulle overdrages, men beboerne har taget godt imod dem - trods nogle børnesygdomme her i første etape. Derfor er det dejligt at se, at området nu igen summer af liv.

Inden renovering gik i gang, var det kun 1 ud af 6 boliger, som var beboet på grund af de store skimmelproblemer, hvilket gjorde, at hele boligområdet virkede mennesketomt og forladt.
I dag er billedet et helt andet. Beboerne i de afleveret boliger er nemlig allerede i fuld gang med at sætte deres eget præg på både haver og fællesområder i de forskellige stræder, som Galgebakken altid har været kendt for og en af de store charmer ved området, som indbyder til liv og fællesskaber beboerne imellem.

Det rigtige flow
Den første etape har, som i så mange andre projekter af denne størrelse, ikke været uden udfordringer. Det har været en stor opgave at få det rigtige flow op at køre, og da renoveringen er så kompleks, som den er, har der været ekstra mange arbejdsgange, som har skulle koordineres og strømlines. Men i de sidste 9 måneder har vi for alvor mærket, at Enemærke & Petersen har fundet rytmen. Det har betydet, at der bl.a. ikke har været nogen forsinkelser på hovedtidsplanen i over ½ år.

En af de primære årsager til, at byggesagen kører så godt, som den gør, er det gode tværfaglige samarbejde, som er på sagen mellem NOVA5, underrådgiver, BO-VEST, entreprenørerne og driftspersonalet – og ikke mindst beboerne, som til trods for den store indgriben, som sådan en renovering er i deres liv, har de udvist rigtig stor velvillighed, forståelse og fleksibilitet.

Beboerne
En medvirkende årsag til den store forståelse og fleksibilitet fra beboerne kan skyldes det store fokus på løbende kommunikation og information til beboer. Vi afholder kontinuerlige etapemøder forud for at beboerne skal genhuses og informationsmøder, hvor vi løbende skaber dialog med beboerne og fortæller om status for byggesagen og de ting, som rør sig ud fra beboernes synspunkt. Sideløbende med dette bliver renoveringshjemmesiden løbende opdateret med information, ajourførte oversigtskort ift. adgangsveje mv., virtuelle rundture i de forskellige boligtyper samt løbende nyheder og andet informationer.

Igangværende renoveringsarbejder
Det igangværende byggearbejde fylder 1/3 del af hele Galgebakkens område, hvor 200+ håndværker er fuld gang med fire tårnkrane, som bistår med elementmontagen. Hertil er der tæt trafik på byggepladsen, hvor dumper, gravemaskiner og mobile betonkanoner suser rundt på den indhegnet del af byggepladsen sammentid med, at der sker materialeleverancer dagligt.

Helt konkret er renoveringen struktureret, så hele bebyggelsen med knap 700 boliger er opdelt i 5 deletaper og hvor afleveringsarbejdet af boliger sker i rul af 8 boliger hver 14 dag. Det betyder, at mens vi afleverer etape 1, er vi i fuld gang i etape 2 og hele etape 3, hvor vi allerede afleverer af de næste 8 boliger i etape 2 på mandag.

Samarbejde og dialog
For en byggesag af denne størrelse er samarbejdet alfa og omega. Derfor er vi glade for, at alle parter tager aktiv del i projektsamarbejdet og gør en ekstra indsat for at løse alle de små og store udfordringer, som vi hver dag støder på. Til at løse konflikter og styrke det tværfaglige samarbejde har vi fra dag 1 haft Teamværk med ombord. De faciliterer faste workshops og månedlige samarbejds- og trivselsmålinger for rådgiver, entreprenører, bygherre og driftspersonale, hvilket uden tvivl har været med til at nedbryde mulige konflikter og skabet en større harmonisering af de mange forskellige aktører, som byggesagen omfatter.

6. september 2023

To ny skoler i Odense

Vi har netop underskrevet kontrakt med Odense Kommune på Højmeskolen og Rosengårdskolen.

Det betyder, at vi nu har vundet 8 ud af 10 miniudbud under rammeaftalen Velfærdens Fundament for Odense Kommune, som omhandler modernisering af i alt 30 skoler.

Vi er utrolig glade for det gode samarbejde, vi har med kommunen og dygtige rådgiverteam, som består af Arne Birk, OJ rådgivende ingeniører og Land+.

Højmeskolen
Højmeskolen er en 2-4 sporet folkeskole med ca. 600 elever i det Sydvestlige Odense, som er omkranset af meget natur og nabo til Højme Svømmehal og FKS-hallen.

Målet med modernisering af Højmeskolen er at understøtte skolens vision og medarbejder, der alle brænder for at give lokalområdets børn gode, varierede skoledage med stor faglighed og høj trivsel i stærke og fleksible læringsmiljøer, og derfor går den ekstra mil for at få det enkelte barn til at lykkes i skolens fællesskaber.

Derfor skal vi hjælpe med at indrette gangarealer, så de kan bruges i undervisningen til gruppearbejde og fordybelse og samtidig visuelt understøtter læringen med inspirerende kunst og information. Der skal indrettes nye faglokaler til et fleksibelt scienceområde herunder fysisk og kemi i skolens kælder, hvor der i forvejen er faglokaler til biologi, geografi og natur/teknologi.

Faglokalet for billedkunst skal opgraderes og indrettes et art-område i de eksisterende billedkunstfaciliteter. Moderniseringen vil medvirke til at gøre udstilling, innovative processer og produktion mulig samtidig med, at der sikres et sundt indeklima med fokus på lyd, lys og luft.

Der skal foretages en generel opgradering af faglokale for madkunstskab med fx stålbordplader, så det bliver tidssvarende i forhold til regler om sundhed og madhåndtering.

Hertil skal skolens dramalokale renoveres og moderniseres, så det kan bruges i såvel SFO som i undervisningen til samlinger, forestillinger og foredrag.

Afslutningsvis skal teknologi og engineering have et nyt faglokale, som skal hedde TECH-værksted og toiletterne skal opgraderes.

Rosengårdskolen
Rosengårdskolen ligger midt i et naturskønt område, der ligeledes rummer industri, socialt boligbyggeri, universitetet. Derfor bliver Rosengårdskolen også flittigt brugt af flere af foreningerne, hvorfor der i lokalområdet er fokus på at skabe fællesskab på tværs, hvor der er aktiviteter for alle i hele lokalområdet.

På baggrund af dette etableres der et teknologisk og kreativt værksted, der fremmer innovation, kreativitet og inspirerer til brug af teknologi. Værkstedet skal sammentænke flere af de eksisterende kreative og håndværksmæssige fag – Her er der også mulighed for, at et af de nye tiltag kunne være et nyt udendørs smedeværksted med grønt tag til gavn for blandt andet eleverne fra specialafdelingen Fønix.

Der er store ønsker om at skabe endnu bedre rammer for lokalområdets børn, og derfor skal det eksisterende SFO-huset moderniseres, så der er plads til det stigende antal børn i området.

Derudover vil der i forbindelse med etablering af det nye teknologiske og kreative værksted vil det eksisterende billedkunstlokale blive moderniseret og gjort tidssvarende. Hertil laves der akustikregulering i skolens musiklokale for at skabe endnu bedre oplevelser for skolens ansatte, elever og resten af lokalområdet.

Der skabes ”hænge ud”-arealer og grupperum, hvor skolens elever kan opholde sig i endnu hyggeligere rammer. På trods af det unikt indgangsparti på Rosengårdskolen skal det have et nyt og moderne løft inklusiv en ny løsning til loftet.

Helt generelt for skolen skal den gennemgå en omfattende facaderenovering med yderligere tagisolering. Udeområderne skal ligeledes renoveres, toiletterne skal opgraderes og mødelokaler skal moderniseres, så de ansatte får et bedre arbejdsmiljø.

1. august 2023

Stærk faglig og kreativ praktikplads

Den 1. februar startede Sophia som arkitektpraktikant i NOVA5 arkitekter på Østerbro i København. Det er nu 6 måneder siden og praktikforløbet er desværre ved at nå sin ende. Men i den tid, som Sophia har været praktikant, er hun ifølge sig selv, blevet langt klogere på arkitekturen som fag og som middel til styrkelse af det sociale fællesskab og de pædagogiske virkemidler, som arkitekturen skaber.

Det har været særligt spændende at arbejde med arkitektur, som er tiltænkt de mennesker, som bruger eller skal bruge den.” siger Sophia. Hos NOVA5 har Sophia fået et første håndsindtryk af, hvor meget NOVA5 arbejder med brugerne, og hvor vigtige de er i udformning af projekterne, som hun har været tilknyttet.

Praktikperioden
I min praktikperiode er jeg virkelig kommet godt omkring. Jeg har fået konkret viden og erfaring med alle byggeriets faser – alt fra idéoplæg til projektforslag.” forklarer Sophia og fortsætter: ”Når jeg har haft behov, har jeg fået masser af støtte og hjælp til processerne og arbejdsmetoderne, hvilket har givet et særligt spændende indblik og forståelse for, hvordan elementerne spiller sammen”.

Det har været nemt at give Sophia ansvar over hendes opgaver. Hun har deltaget på alle projekter med stort engagement, hvilket har resulteret i, at hendes tiltag og idéer er blevet til konkrete tiltag i projekterne, som hun har arbejdet på. Fx har hun udarbejdet skitserende planer for Enghaveskole, som nu danner grundlaget for projektets tilblivelse og videre udvikling. På Risingskole har hun sikret indretning af faglokalet for billedkunst inkl. møblering med zoneinddelinger.

Det fede ved praktik i NOVA5 er, at der er plads til mine idéer og selvom, at jeg gerne ville have fulgt et projekt helt til døren, så har jeg lært utrolig meget og der har været plads til at være kreativ både i volumenstudier og arbejdet med forskellige løsningsforslag. Men jeg har også fået et stort indblik og erfaring med de administrative og mere konkrete arbejdsgange, hvor tværfaglighed og samarbejde er i fokus.” siger Sophia.

Dagligdag på tegnestuen
Når man er praktikant i NOVA5, er der stor frihed både på projekter og med en fleksibel arbejdsdag. Sophia fortæller, at hun føler sig, som en fuld integreret medarbejder på lige fod med resten af tegnestuen.

Der har været sparring på et højt fagligt plan, hvor Sophia har fået mulighed for at tage ejerskab og ansvar for hendes opgaver med støtte og vidensdeling med både Hanne, der er direktør i NOVA5 og arbejdsgruppen for skoler og institutioner.

Vi er glade for, at Sophia valgte vores tegnestue, som hendes praktikplads, da hun har udført et godt og gennemarbejdet arbejde på alle hendes projekter, hvilket har medført en stor seriøsitet og godt samarbejde.

Tilknyttet projekter
Igennem hele Sophias praktik i NOVA5 har hun været siddet fysisk sammen med arbejdsgruppen for skole- og institutionsprojekter, hvor hun har fået daglig sparring og hjælp til at kunne udføre de opgaver, som hun har fået. Sophia har været tilknyttet 6 af NOVA5’s igangværende skole- og institutionsprojekter, hvor hun har haft mulighed for at prøve kræfter med forskellige arbejdsopgaver, som interesserer hende i forskellige faser af byggeriet.

På Risingskolen, som hører under rammeaftalen Velfærdens fundament, har Sophia været ansvarlig for indretning af faglokalet for billedkunst med støtte fra både kollegaer og direktør. Sophia har tegnet plansnit, udført møbleringen, afholdt forhandlermøder ifm. materialevalg samt samlet hele projektforslag inkl. ingeniør- og landskabsprojekt.

Sammen med teamet bag Enghaveskolen i Odense har Sophia udført idéoplæg, hvor hun har udført analyse af området, volumenstudier, diverse diagrammer fx skyggediagram og forskellige organiseringsprincipper for bygningskroppen. Sophia har i samarbejde med Hanne vidensdelt om pædagogiske principper og tiltag ifm. specialskole, hvor hun ligeledes har udført oplæg til brugerinvolvering ved afklaring af behov, bygningsflow, adgangsforhold, placering af tilbygning mv. Hun har udført model af tilbygning i skum og udført håndskitser, som har dannet grundlag for projektets udformning og deltaget i DGNB-møde, hvor hun er blevet klogere på bl.a. biogene alternativer i målet om DGNB-certificering i Sølv.

Sophia har deltaget i bygherrerådgivermøder på daginstitutionsprojekterne på Parcelvej og Virumvej, hvor hun har fået erfaring og indblik i tværfagligheden og organisering samt processen bag udviklingsprojektet. Hertil har hun fået indblik i proces og metode til behovsafklaring, muligheds- og løsningsforslag.

Afslutningsvis har Sophia udført situationsplan på Heibergskolen og Birkemose børnehus inkl. facader. Hun har assisteret med lokalplan på boligprojektet Marielundvej, udarbejdet etapeplan for byggeplads på Frederiksgårdskolen samt udført plan for sammenlægning af de to skoler som skal udgøre Tune skole og været medansvarlig for organisering af basislokaler, faglokaler, specialspor og SFO på skolen.

6. juli 2023

Sidste etape er afleveret

Fredag den 30. juni afleverede vi den sidste etape af de i alt 220 totalrenoverede boliger i Tjørneparken i Rødovre.

Tjørneparken er en omfattende sag, hvor samtlige boliger er blevet ombygget, udvidet og renoveret. I dag er de moderne og nyrenoveret boligerne befriet for en lang række byggeskader.

Særligt for projektet er forsøgsprojektet til forebyggelse af ensomhed, der er støttet af Realdania og Landsbyggefonden. Denne støtte har medvirket til det væsentlige løft, som boligernes kantzoner og de nye udearealer har fået.

De sidste arbejder

Nu udestår de sidste arbejder med færdiggørelse af udearealer og afrigning af byggeplads før den endelige aflevering.

NOVA5 har været tilknyttet renoveringsprojektet på Tjørneparken i over 10 år og startede tilbage i 2012 med udarbejdelse af helhedsplan for bebyggelsen, og har siden også udarbejdet ny lokalplan for området samt været totalrådgiver på renoveringsprojektet. Det betyder, at projektet har været med til at gøre os klogere på den betydning, som sociale renoveringer har for både beboer, område og rådgiver, hvor vi fremadrettet kan vidensdele erfaringer, som vi kan tage med på nye boligrenoveringsprojekter.

På baggrund af alt dette glæder det os at se, at beboerne i forbindelse med de etapevise tilbageflytninger, får taget de nyrenoverede boliger - og især de nye overdækkede udearealer og fællesarealer, i brug.

For mere viden kan du læse mere om Tjørneparken her eller blive klogere på vores arbejdet med forebyggelse af ensomhed her.

27. juni 2023

Ny daginstitution til NOVA5

Kærskiftevej 21 - Ombygning af fritidstilbud til daginstitution

Vi har netop under skrevet kontrakt med Københavns Kommune på ombygningen af Kærskiftevej 21 i Vgerslev fra fritidstilbud til daginstitution, som vi er totalrådgiver og samarbejder med Eibye rådgivning og Thing Brandt landskab.

Ombygningen af det tidligere fritidstilbud ske i forbindelse med, at Københavns Kommune har besluttet, at indskolingsafdeling og de tilhørende fritidstilbud skal samles på Lykkebo Skoles matrikel.

På Kærskiftevej 21 har tidligere huset en KKFO med børnegrupper i alderstrin 6-9 år, men skal nu gennemgå en større ombygning og omdisponering af eksisterende forhold for at tilpasse huset til 3 vuggestuegrupper i alderstrin 0-3 år, hvor den fremtidige børnenormering er 36-40 børn i aldersgruppe 0-3 år, samt en samlede personalenormering på 12-15 personer. Det samlet areal er ca. 670 m2 fordelt på 495 m2 i stueetage, og 175 m2 kælder foruden udearealerne.

Konkret om projektet

Udover det nyrenoverede ankomstparti med garderober og gangareal bliver Kærskiftevej indrettet med grupperum i from af små sidde-nicher og små huler, hvor børnene kan trække sig lidt tilbage eller lege i. Der opføres fællesrum og krea-rum, der er fleksible og kan bruges til forskellige aktiviteter - Dels til krea og fordybelsesområde med voksenstyret aktiviteter, dels som samlingsrum for alle tre børnegrupper i ydertidspunkter og som periodevis motorisk aktivitetsrum. I den kommende institution skal der arbejdes fokuseret med stressnedsættende læringsmiljøer, hvor et fastelement er et mindre fællesrum med fokus på at skærpe børnenes koncentration og sanseoplevelser.

Kærskiftevej omfatter desuden ombygning af diverse personalefaciliteter, kontor, samtalerum, bad og omklædning, depoter, køkken samt vaskeri og rengøringsrum.

Legepladsen udendørs er børnenes frirum, og den skal rumme oplevelser og udfordringer, indbyde til eventyr og give plads til fantasi og opfindsomhed. Den gode legeplads har rum af skiftende karakterer og funktioner, som inspirerer til forskellige former for leg og aktiviteter med legehuse, sansehaver, tumleområder og sandkasse. Der etableres desuden en ny liggehal, og supplerende skur- og overdæknings‐faciliteter til redskaber, turcykler, renovation mv.

Cirkulære økonomi og bæredygtige tiltag

I projektet om Kærskiftevej 21 er der fokus på bæredygtighed, totaløkonomi, CO2-besparelser og reduceret ressourceforbrug. Det er Københavns Kommune ønske at fremme den cirkulære økonomi i byggeriet, hvilket vi vil forestå. Der vil blive anvendt de mest værdiskabende og miljørigtige materialer, som sikrer og integreres i arkitekturen, der indikerer et ønske om en mere bæredygtig by.

30. maj 2023

Vundet Paarup Skole

Efter at have underskrevet kontrakt på Paarup skole, som er vores nyeste skole under Velfærdens fundament, har vi netop afholdt en god første workshop med brugerne, hvor repræsentanter fra Odense Kommune, skolepersonale, lokalsamfund og to elever fra elevrådet deltog og gjorde os klogere på de eksisterende forhold samt de ønsker og krav, der er for moderniseringen af Paarup skole.

Vi er taknemmelig for, at vi endnu en gang får lov til at hjælpe med at skabe trivsel og sikre gode rammer for børn og unge med tilknytning til Paarup skole i Odense Kommune.

Det betyder også, at vi nu er totalrådgiver på 6 ud af 7 skoler under rammeaftalen Velfærdens fundament - Ubberud skole, Dalumskolen, Næsby skole, Risingskolen, Provstegårdskolen og Paarup skole.

Tusinde tak til Odense Kommune og vores fantastiske hold, som består af Arkitektfirmaet Arne Birk, OJ rådgivende Ingeniører og LAND+ landskabsarkitekter. Vi ser frem til et godt samarbejde, hvor vi sammen vil skabe de bedst mulige ramme for børn, lærer og foreningslivet samt resten af det omkringliggende lokalsamfund.

Om projekt
Moderniseringen af Paarup skole omhandler modernisering af toiletter, som er nedslidte og trænger til en kærlig hånd. Der skal etableres en ny hovedindgang i midten af skolen, hvor skolen dele mellem børn og unge i hjertet af læringscenteret. Faglokale til fysik og madkunstskab opgraderes og elever på specialafdelingen på skolen får ligeledes moderniseret køkken/multirum. På gangarealer bliver der etableret nye læringsrum og -miljøer og der ændres indretning på kontorerne til administrationen.

Herudover får skolen ny ventilation, belysning, vinduer og nyt tag på udvalgte tagflader og der etableres vandposter og opgraderes udeområder.

10. maj 2023

A Guide to Danish Architecture

Campus Bornholm - Færre skel, flere fællesskaber.

I anledningen af at Arkitektforeningen har lanceret "A Guide to Danish Architecture – Towards the UN Sustainable Development Goals” har Campus Bornholm fået en plads mellem de 60 udvalgte nyere danske arkitekturprojekter, som hver på deres måde bidrager til at nå et eller flere verdensmål.

Den nye campus ved Rønne samler alle Bornholms store ungdomsuddannelser og efteruddannelser i en fælles superinstitution. De eksisterende murstensbygninger bliver integreret i nye bygningskroppe beklædt med mursten og tombak, som autentiske spor af fortiden. Det giver et logisk hierarki indvendigt, hvor fællesfunktioner for hele skolen er samlet omkring et stort centralt torv, mens de enkelte uddannelseslinjer er organiseret langs mindre og sekundære torve og gader. I det omkringliggende landskab anlægger vi løbestier omkring campus og boldbaner i forbindelse med skolens sportshaller.

Campus Bornholm blev kåret til Årets Byggeri i Åben kategori 2018 og er udført sammen med Cubo Arkitekter A/S.

Guiden udkommer ifm. UIA World Congress of Architects CPH 2023 – en engelsksproget guidebog, som er udvalgt og sammensat af Arkitektforeningens lokalafdelinger på baggrund at et call til MAA'erne, som førte til en bruttoliste på flere end 250 danske projekter.