12. januar 2023

LCA-krav kan give anledning til biogene byggematerialer

Halm, tang, siv og flere biogene byggematerialer kan blive et element i de skoler, institutioner og boliger, som NOVA5 bygger.

I indfasningsprocessen af de nye krav om LCA kan det være en idé at undersøge og overveje mulighederne for at arbejde med alternative og biogene byggematerialer, der har lavere emissioner eller er dokumenteret med EPD (Miljøvaredeklaration).

Regenerativt byggeri

I NOVA5 tror vi, at den rette vej frem, hvor vi kan levere byggeri, der er bæredygtige og har et højt kvalitetsniveau, er ved at tænke byggeriet regenerativt. Det betyder, at vi kun har ressourcerne til låns. Det vil sige, at vi på et tidspunkt skal give dem tilbage til det naturlige kredsløb. Det betyder også, at vi alle sammen skal tage fælles ansvar og have fokus på at anvende ikke-knappe geologiske og biogene materialer, som i sidste ende kan returneres og indgå i de naturlige økosystemer.

På baggrund af dette kigger vi også ind i en fremtid, hvor halm, træ, hamp, ålegræs og mange andre biogene materialer indenfor en kort årrække kan markedsmodnes og udgøre et væsentligt element i den nødvendige omstilling af den nuværende klimabelastende byggesektor. Det kræver dog, at vi sammen med bygherre m.fl. tænker os om og medtænker den lige så påtrængende biodiversitetskrise, som kræver mere areal til vild natur.

For NOVA5 tager vores arbejde udgangspunkt værdiskabelse og omtanke for vores omgivelser – herunder valg og optimering af materialer, såvel som biodiversitet og sociale tiltag.

Vi bliver klogere

Det er en stejl læringskurve at arbejde med biogene byggematerialer, da er nyt for de fleste.

I NOVA5 bliver vi løbende klogere på at benytte os af upcycling af materialer og hvis CO2 aftrykket i byggeriet kan reduceres med 30-70 pct. alene, ved fx indskiftning af biogene materialer, så er vi klar på at intensivere dette i vores arkitektur og design af bygninger. Derfor har flere af vores medarbejder deltaget i kurser om brugen af biogene materialer, så vi kan blive klogere på de mulighederne, der findes og løbende udvikles.

Teknologien er på plads og markedsmodning af produkterne er i fuld gang. Derfor er det vigtigt, at vi har modige bygherrer, rådgivere og entreprenører, som tør udfordre branchen og hinanden og gribe bolden, selv om den er anderledes, end den plejer.