4. maj 2023

Provstegårdskolen er i hus

5 ud af 6 gange skal vi hjælpe til med at give en kærlig hånd til Odense. Vi har netop underskrevet kontrakt på Provstegårdskolen, som hører til under rammeaftalen Velfærdens fundament for Odense Kommune.

Det betyder, at vi nu er totalrådgiver på Ubberud skole, Dalumskolen, Næsby skole, Risingskolen og Provstegårdskolen – En stor bedrift, som vi ikke kunne klare uden vores stærke hold, som også består af Arkitektfirmaet Arne Birk, OJ rådgivende Ingeniører og LAND+ landskabsarkitekter.

Om projekt

Det nye projekt på Provstegårdskolen består af opgradering af faglokaler, modernisering af gymnastiksalen, studiemiljø for eleverne, personalearbejdspladser og -møderum hertil små mødelokaler som kan konverteres til undervisningslokale, opgradering af toiletter og et løft af festsalen. Derudover skal der etableres udendørs læringsmiljøer og opgradering af legepladsen.

Formål

Generelt for Velfærdens fundament skal renoveringerne af de i alt 30 skoler være omdrejningspunkt for fællesskab, aktiviteter og kendskab til hinanden i lokalområderne i Odense. Renovering skal give et løft, der understøtter dannelse, uddannelse og trivsel for børn og unge, men også sikrer gode og attraktive arbejdsvilkår for medarbejderne.

Specifikt for Provstegårdskolen, som er placeret i Odenses idrætsbydel Bolbro, er, at de mange bydækkende idrætsinstitutioner placeret i området, hvorfor der er stor interesse blandt borgerne for udendørsaktiviteter og idrætsfaciliteter, men også med kulturelle og sociale lokalarrangementer, der løfter området og samler beboerne på tværs af generationer.

Skolens overordnet vision er derfor også:
• At børnene lærer at samarbejde og at udvise respekt og tolerance på tværs af kulturelle og sociale fællesskaber.
• At det enkelte barn kan udnytte sine styrkesider optimalt, samtidig med at barnets følelse af selvværd og medansvar for egen læring og udvikling styrkes.
• At faglighed og empati går hånd i hånd med respekt for den enkelte og fællesskabet i lærings- og dannelsesprocesserne.

Vi ser frem til endnu et godt samarbejde med Odense Kommune og Provstegårdskolen, hvor vi sammen vil skabe de bedst mulige ramme for børn, lærer og foreningslivet samt resten af det omkringliggende lokalsamfund.

2. maj 2023

Galgebakken er nået favoritlisten til Renoverprisen 2023

Danmarks pt største boligrenoveringsprojekt Galgebakken er blev udvalgt til favoritlisten til RenoverPrisen 2023 blandt i alt 182 indstillet projekter.

Dermed har Nomineringsudvalget udvalgt Galgebakken, som en af de 18 dygtige favoritter. Det betyder, at vi er ét skridt tættere på at blive nomineret til Danmarks bedste renovering 2023.

Tusinde tak for et godt projekt og det fantastisk hold, som består af:

Bygherre: Vridsløselille Andelsboligforening, som administreres under BO-VEST inkl. beboer
Totalrådgiver: NOVA5 arkitekter
Ingeniør, installationer: WSP Danmark
Landskab: Marianne Levinsen Landskab
Ingeniør, konstruktioner: Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S
Ingeniører, Miljøsanering: Henrik Eggersen
Hovedentreprenør: Enemærke & Petersen a/s

Læs mere om Galgebakken på her på NOVA5.dk

Se favoritlisten her eller læs Galgebakkens indstilling her.

25. marts 2023

Opturen fortsætter – Det er helt utroligt

Vi har vundet Enghaveskolen i Odense - WOW, hvor er det vildt!

Vi er virkelig taknemmelig for vores fantastiske samarbejde, som vi har opbygget gennem vores nuværende skoleprojekter for Odense Kommune – Og nu har vi fået lov igen.

I denne omgang skal vi udvide og modernisere Enghaveskolen i samarbejde med Odense Kommune og alle brugerne af skolen, der er en specialskole til børn og unge med autisme og lignende disintegrative forstyrrelser.

Skoler er en del af NOVA5’s DNA, men specialskoler er vores hjertebarn.

At skabe de bedste ramme for børn og unge er et privilegie, som vi ikke tager forgivet. Denne gang skal vi hjælpe sårbare børn og unge ved at skabe trygge læringsmiljøer, der understøtter det specialpædagogiske område.

Enghaveskolen omfatter daginstitutionstilbud i børnehaven i alderen 0-6 år og undervisningstilbud til elever i skolealderen. Udvidelsen og moderniseringen af skolen omfatter opførelse af ny bygning til 18 børn samt personale, nye personalelokaler, ombygning af eksisterende gruppe- og undervisningslokaler til faglokaler, opgradering af udemiljøer, nyt skur til maskiner samt nye vente- og parkeringsforhold.

Dertil skal Enghaveskolen projekteres og certificeres til DGNB sølv.

Enghaveskolen er en del af Velfærdens Fundament, men indgår ikke som en del af rammeaftalen vedrørende renovering, da Enghaveskolen delvis er en nybygningsopgave i form af en fritliggende tilbygning.

Denne gang fortsætter vi vores gode samarbejde med Arkitektfirmaet Arne Birk og glæder os til nyt samarbejde med vores dygtige kollegaer i INGENIØR'NE A/S.

24. marts 2023

Velkommen til NOVA5, Lin

Mandag den 20. marts startede Lin Frederiksen som arkitekt i NOVA5. Lin er uddannet arkitekt fra Det Kongelige Akademi i Arkitektur, Design, Konservering og har særlig interesse for den mindre skala - især i forholdet mellem rum, møbler og mennesker.

Lins har store interesse i arkitektur, kunst og design og er optaget af at arbejde med arkitektur, som forholder sig til konteksten. På den måde får arkitekturen en lange levetid både i forhold til materialer, men også i forhold til fleksibilitet, som kan tilpasses forskellige funktioner over tid.

Derfor giver det også mening, at Lin har en holistisk tilgang til arkitektur, hvor hun har fokus på alt fra den overordnet ide frem til detaljering, møblering, materialer mm.. At skabe en fin sammenhæng mellem det ydre og indre er målet i Lins arbejde, hvor hun er involveret i hele processen fra skitsering til det færdige projekt.

Lin kommer fra FrederiksenArchitects, hvor hun har beskæftiget sig med projekter af varierende art både enfamiliehuse, sommerhuse, boligbyggeri, ombygning og indretning. Hos NOVA5 har Lin kastet sig over udarbejdelsen af et skitseforslag til nye tagboliger til Jyllandshusene i Vanløse og bliver derudover også tilknyttet vores nye projekt på Enghaveskolen som arkitekt.

Vi er glade for at kunne byde Lin velkommen i NOVA5 – Nu mangler vi bare velkomstkagen.

28. februar 2023

Nyt børnehus til NOVA5

NOVA5 har vundet en ny daginstitution i Søndersø i Nordfyns Kommune i samarbejde med Arne Birk og Drias.

Børnehuset Birkemose ønsker at være et børnehus i ét plan med plads til 98 børn fordelt på 1 vuggestuegruppe med plads til 10 børn og 4 børnehavegrupper med plads til 22 børn pr. stue. Fokus for projektet er at giver børnene tryghed, omsorg, mange forskellige oplevelser og fysiske udfordringer – både indendørs og udendørs. Omdrejningspunktet for den nye institution er det ”hjemlige” og ”naturen”. Derfor skal naturen inviteres indenfor, så både børn og voksne nyder at udforske og lære af og i naturen.

Da den eksisterende institution er i brug, er det besluttet at nedrivningen skal ske etapevis, hvor børn og pædagoger genhuses takt med byggeprocessen.

Den nye bygning skal opføres i holdbare materialer med fokus på bæredygtighed, fremtidig drift og vedligeholdelse. Der stilles store krav til, hvor meget CO² det nye børnehus må belaste miljøet med - Det er nemlig kun 6 kg CO²e/m²/år, hvilket er en halvering af bygningsreglementets krav.

De daglige aktiviteter med børnene skal bære præg af årstiden og årstidernes skiften, og bliver inddraget som en del af læringsmiljøet. Dagslyset skal inddrages i indretningen af de fysiske rammer, ligesom det skal være muligt at lege og bevæge sig sikkert rundt på legepladsen i vinterhalvåret, hvor der ikke er tilstrækkeligt med sollys til at lyse legepladsområdet op.

NOVA5 varetager arkitektrådgivningen under Arkitektfirmaet Arne Birk ApS, der er totalrådgiver med Drias som ingeniørrådgiver.

Vi glæder os til samarbejdet, hvor første brugergruppemøde allerede er den 10. marts.

24. februar 2023

Undervisningsbyggeri er NOVA5’s DNA

I dag afleveret vi hovedprojekt til TEC Baltorp i Ballerup, der skal DGNB-certificeres i Guld, som vi vandt i sommers i samarbejde med totalentreprenør CC Contrator, og underrådgiverne CUBO og Afry.

I NOVA5 er heldige at have knækket koden til undervisningsbyggerier, hvilket har betydet, at vi igennem de seneste år har løst et højt antal skoleopgaver både nybyg og renovering.

Samme med CUBO har vi tidligere tidligere udført Campus Bornholm og VUC Storstrøm i Næstved. Campus Bornholm blev kåret til Årets Byggeri 2018 – en national hæderspris som hvert år tildeles årets bedste og vigtigste byggerier ud fra deres samfundsmæssige og byggefaglige betydning.

Fælles for alle vores projekter er, at succeskriteriet bl.a. er et tæt samarbejde, dialog og bevidst brugerinddragelse, hvor bygherre, lærere og elever er blevet inddraget i projekternes kommende læringsmiljøer og samtænkning af faglige rum. Visionen for undervisningsbyggerierne har været stærke faglige rumligheder, der inspirerer og understøtter elevernes indlæring og nysgerrighed og en samtænkning af de faglige rum, der frigiver flere m2 til fælles læringsmiljøer med plads til pædagogisk didaktik og inspirerende undervisningsmiljøer.

6. februar 2023

Vi kan slet ikke få hænderne ned!

Vundet bygherrerådgivning på to daginstitutioner i Virum

Vi er ovenud af begejstring, fordi netop nu har underskrevet kontrakt med Lyngby-Taarbæk Kommune vedrørende bygherrerådgivning på Parcelvej og Virumvej i Virum lige nord for København. Vi er utrolig stolte af, at vi igen får lov til at arbejde med bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af to nye daginstitutioner i totalentreprise.

Fælles er, at daginstitutionerne skal opføres i høj arkitektonisk standard med æstetiske børnemiljøer med fleksible og robuste rum med forskellige funktioner, der kan tilpasses til både vuggestuegrupperum og børnehavegrupperum og omvendt. Derudover skal daginstitutionerne opføres med en DGNB-certificering i Guld, hvilket vi glæder os rigtig meget til.

Vi vil være ansvarlig for alle arkitektydelser og brugerproces samt sørger for, at begge projekter vil blive opført på baggrund af et ønske om æstetiske børnelæringsmiljøer i fleksible og robuste rum, hvor børn kan få lov til at være børn og hvor der er plads til fordybelse og leg. NOVA5 er bygherrerådgiver under OBH Rådgivende Ingeniører, der er projektansvarlig og vil varetage alle ingeniørydelser.

3. februar 2023

Glædeligt gensyn og velkommen til

I denne uge har vi været heldige at kunne sige velkommen til Sophia og Oliver, der begge netop er startet i praktikforløb i NOVA5.

Sophia er arkitektstuderende fra Arkitektskolen i Århus, hvor hun studerer Transformation. Dog håber hun på at kunne færdiggøre hendes kandidat på Københavns arkitektskole, hvor hun vil fortsætte hendes studie på Transformation.

Sophia er tilknyttet vores rammeaftale om daginstitutioner for Greve Kommune, hvor hun er med til at sikre kvaliteten for totalentrepriseudbuddet gennem brugerproces.

Oliver er bygningskonstruktørstuderende fra KEA og samarbejder med vores totalrådgiverteam, som allokeret på Galgebakken.

Oliver interesserer sig for processerne bag et byggeprojekt og ser frem til at kunne fordybe sig i tegningsmaterialet, hvor han skaber gennemtænkte løsninger, der gør en forskel.

Oliver er glad for at være en del af et dynamisk projekt, hvor han er fysisk tilsted på byggepladsen i sin daglig dag hos NOVA5.

Derudover var det et glædeligt gensyn, da Olivia og Sara igen vendt tilbage til NOVA5.

Vores tidligere bygningskonstruktørpraktikant og studentermedhjælper Olivia netop blevet færdig på sit bygningskonstruktørstudie med et flot 10 tal for hendes præstation vedrørende beboerproces ved renovering af almene boliger.

Til vores "faglig fredag" arrangement havde vi derfor også æren af at få en gennemgang af hendes speciale, hvor hun forklarede om hendes proces, den historiske udvikling af almene boliger og hvad hun fandt frem til.

Sara er også vendt tilbage fra sin barsel, hvilket var et glædeligt gensyn for tegnestuen.

Sara er ligesom Sophia også tilkoblet rammeaftalen om daginstitutioner for Greve Kommune, hvor hun knokler løs med nærhedsprincipper og funktionsprogram for den naturpræget daginstitution Godset og daginstitutionen Borgerhuset i Greve Midt, der er placeret i en bymæssig kontekst.

Velkommen til alle fire !

12. januar 2023

LCA-krav kan give anledning til biogene byggematerialer

Halm, tang, siv og flere biogene byggematerialer kan blive et element i de skoler, institutioner og boliger, som NOVA5 bygger.

I indfasningsprocessen af de nye krav om LCA kan det være en idé at undersøge og overveje mulighederne for at arbejde med alternative og biogene byggematerialer, der har lavere emissioner eller er dokumenteret med EPD (Miljøvaredeklaration).

Regenerativt byggeri

I NOVA5 tror vi, at den rette vej frem, hvor vi kan levere byggeri, der er bæredygtige og har et højt kvalitetsniveau, er ved at tænke byggeriet regenerativt. Det betyder, at vi kun har ressourcerne til låns. Det vil sige, at vi på et tidspunkt skal give dem tilbage til det naturlige kredsløb. Det betyder også, at vi alle sammen skal tage fælles ansvar og have fokus på at anvende ikke-knappe geologiske og biogene materialer, som i sidste ende kan returneres og indgå i de naturlige økosystemer.

På baggrund af dette kigger vi også ind i en fremtid, hvor halm, træ, hamp, ålegræs og mange andre biogene materialer indenfor en kort årrække kan markedsmodnes og udgøre et væsentligt element i den nødvendige omstilling af den nuværende klimabelastende byggesektor. Det kræver dog, at vi sammen med bygherre m.fl. tænker os om og medtænker den lige så påtrængende biodiversitetskrise, som kræver mere areal til vild natur.

For NOVA5 tager vores arbejde udgangspunkt værdiskabelse og omtanke for vores omgivelser – herunder valg og optimering af materialer, såvel som biodiversitet og sociale tiltag.

Vi bliver klogere

Det er en stejl læringskurve at arbejde med biogene byggematerialer, da er nyt for de fleste.

I NOVA5 bliver vi løbende klogere på at benytte os af upcycling af materialer og hvis CO2 aftrykket i byggeriet kan reduceres med 30-70 pct. alene, ved fx indskiftning af biogene materialer, så er vi klar på at intensivere dette i vores arkitektur og design af bygninger. Derfor har flere af vores medarbejder deltaget i kurser om brugen af biogene materialer, så vi kan blive klogere på de mulighederne, der findes og løbende udvikles.

Teknologien er på plads og markedsmodning af produkterne er i fuld gang. Derfor er det vigtigt, at vi har modige bygherrer, rådgivere og entreprenører, som tør udfordre branchen og hinanden og gribe bolden, selv om den er anderledes, end den plejer.