30. maj 2023

Vundet Paarup Skole

Efter at have underskrevet kontrakt på Paarup skole, som er vores nyeste skole under Velfærdens fundament, har vi netop afholdt en god første workshop med brugerne, hvor repræsentanter fra Odense Kommune, skolepersonale, lokalsamfund og to elever fra elevrådet deltog og gjorde os klogere på de eksisterende forhold samt de ønsker og krav, der er for moderniseringen af Paarup skole.

Vi er taknemmelig for, at vi endnu en gang får lov til at hjælpe med at skabe trivsel og sikre gode rammer for børn og unge med tilknytning til Paarup skole i Odense Kommune.

Det betyder også, at vi nu er totalrådgiver på 6 ud af 7 skoler under rammeaftalen Velfærdens fundament - Ubberud skole, Dalumskolen, Næsby skole, Risingskolen, Provstegårdskolen og Paarup skole.

Tusinde tak til Odense Kommune og vores fantastiske hold, som består af Arkitektfirmaet Arne Birk, OJ rådgivende Ingeniører og LAND+ landskabsarkitekter. Vi ser frem til et godt samarbejde, hvor vi sammen vil skabe de bedst mulige ramme for børn, lærer og foreningslivet samt resten af det omkringliggende lokalsamfund.

Om projekt
Moderniseringen af Paarup skole omhandler modernisering af toiletter, som er nedslidte og trænger til en kærlig hånd. Der skal etableres en ny hovedindgang i midten af skolen, hvor skolen dele mellem børn og unge i hjertet af læringscenteret. Faglokale til fysik og madkunstskab opgraderes og elever på specialafdelingen på skolen får ligeledes moderniseret køkken/multirum. På gangarealer bliver der etableret nye læringsrum og -miljøer og der ændres indretning på kontorerne til administrationen.

Herudover får skolen ny ventilation, belysning, vinduer og nyt tag på udvalgte tagflader og der etableres vandposter og opgraderes udeområder.

10. maj 2023

A Guide to Danish Architecture

Campus Bornholm - Færre skel, flere fællesskaber.

I anledningen af at Arkitektforeningen har lanceret "A Guide to Danish Architecture – Towards the UN Sustainable Development Goals” har Campus Bornholm fået en plads mellem de 60 udvalgte nyere danske arkitekturprojekter, som hver på deres måde bidrager til at nå et eller flere verdensmål.

Den nye campus ved Rønne samler alle Bornholms store ungdomsuddannelser og efteruddannelser i en fælles superinstitution. De eksisterende murstensbygninger bliver integreret i nye bygningskroppe beklædt med mursten og tombak, som autentiske spor af fortiden. Det giver et logisk hierarki indvendigt, hvor fællesfunktioner for hele skolen er samlet omkring et stort centralt torv, mens de enkelte uddannelseslinjer er organiseret langs mindre og sekundære torve og gader. I det omkringliggende landskab anlægger vi løbestier omkring campus og boldbaner i forbindelse med skolens sportshaller.

Campus Bornholm blev kåret til Årets Byggeri i Åben kategori 2018 og er udført sammen med Cubo Arkitekter A/S.

Guiden udkommer ifm. UIA World Congress of Architects CPH 2023 – en engelsksproget guidebog, som er udvalgt og sammensat af Arkitektforeningens lokalafdelinger på baggrund at et call til MAA'erne, som førte til en bruttoliste på flere end 250 danske projekter.

4. maj 2023

Provstegårdskolen er i hus

5 ud af 6 gange skal vi hjælpe til med at give en kærlig hånd til Odense. Vi har netop underskrevet kontrakt på Provstegårdskolen, som hører til under rammeaftalen Velfærdens fundament for Odense Kommune.

Det betyder, at vi nu er totalrådgiver på Ubberud skole, Dalumskolen, Næsby skole, Risingskolen og Provstegårdskolen – En stor bedrift, som vi ikke kunne klare uden vores stærke hold, som også består af Arkitektfirmaet Arne Birk, OJ rådgivende Ingeniører og LAND+ landskabsarkitekter.

Om projekt

Det nye projekt på Provstegårdskolen består af opgradering af faglokaler, modernisering af gymnastiksalen, studiemiljø for eleverne, personalearbejdspladser og -møderum hertil små mødelokaler som kan konverteres til undervisningslokale, opgradering af toiletter og et løft af festsalen. Derudover skal der etableres udendørs læringsmiljøer og opgradering af legepladsen.

Formål

Generelt for Velfærdens fundament skal renoveringerne af de i alt 30 skoler være omdrejningspunkt for fællesskab, aktiviteter og kendskab til hinanden i lokalområderne i Odense. Renovering skal give et løft, der understøtter dannelse, uddannelse og trivsel for børn og unge, men også sikrer gode og attraktive arbejdsvilkår for medarbejderne.

Specifikt for Provstegårdskolen, som er placeret i Odenses idrætsbydel Bolbro, er, at de mange bydækkende idrætsinstitutioner placeret i området, hvorfor der er stor interesse blandt borgerne for udendørsaktiviteter og idrætsfaciliteter, men også med kulturelle og sociale lokalarrangementer, der løfter området og samler beboerne på tværs af generationer.

Skolens overordnet vision er derfor også:
• At børnene lærer at samarbejde og at udvise respekt og tolerance på tværs af kulturelle og sociale fællesskaber.
• At det enkelte barn kan udnytte sine styrkesider optimalt, samtidig med at barnets følelse af selvværd og medansvar for egen læring og udvikling styrkes.
• At faglighed og empati går hånd i hånd med respekt for den enkelte og fællesskabet i lærings- og dannelsesprocesserne.

Vi ser frem til endnu et godt samarbejde med Odense Kommune og Provstegårdskolen, hvor vi sammen vil skabe de bedst mulige ramme for børn, lærer og foreningslivet samt resten af det omkringliggende lokalsamfund.

2. maj 2023

Galgebakken er nået favoritlisten til Renoverprisen 2023

Danmarks pt største boligrenoveringsprojekt Galgebakken er blev udvalgt til favoritlisten til RenoverPrisen 2023 blandt i alt 182 indstillet projekter.

Dermed har Nomineringsudvalget udvalgt Galgebakken, som en af de 18 dygtige favoritter. Det betyder, at vi er ét skridt tættere på at blive nomineret til Danmarks bedste renovering 2023.

Tusinde tak for et godt projekt og det fantastisk hold, som består af:

Bygherre: Vridsløselille Andelsboligforening, som administreres under BO-VEST inkl. beboer
Totalrådgiver: NOVA5 arkitekter
Ingeniør, installationer: WSP Danmark
Landskab: Marianne Levinsen Landskab
Ingeniør, konstruktioner: Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S
Ingeniører, Miljøsanering: Henrik Eggersen
Hovedentreprenør: Enemærke & Petersen a/s

Læs mere om Galgebakken på her på NOVA5.dk

Se favoritlisten her eller læs Galgebakkens indstilling her.

25. marts 2023

Opturen fortsætter – Det er helt utroligt

Vi har vundet Enghaveskolen i Odense - WOW, hvor er det vildt!

Vi er virkelig taknemmelig for vores fantastiske samarbejde, som vi har opbygget gennem vores nuværende skoleprojekter for Odense Kommune – Og nu har vi fået lov igen.

I denne omgang skal vi udvide og modernisere Enghaveskolen i samarbejde med Odense Kommune og alle brugerne af skolen, der er en specialskole til børn og unge med autisme og lignende disintegrative forstyrrelser.

Skoler er en del af NOVA5’s DNA, men specialskoler er vores hjertebarn.

At skabe de bedste ramme for børn og unge er et privilegie, som vi ikke tager forgivet. Denne gang skal vi hjælpe sårbare børn og unge ved at skabe trygge læringsmiljøer, der understøtter det specialpædagogiske område.

Enghaveskolen omfatter daginstitutionstilbud i børnehaven i alderen 0-6 år og undervisningstilbud til elever i skolealderen. Udvidelsen og moderniseringen af skolen omfatter opførelse af ny bygning til 18 børn samt personale, nye personalelokaler, ombygning af eksisterende gruppe- og undervisningslokaler til faglokaler, opgradering af udemiljøer, nyt skur til maskiner samt nye vente- og parkeringsforhold.

Dertil skal Enghaveskolen projekteres og certificeres til DGNB sølv.

Enghaveskolen er en del af Velfærdens Fundament, men indgår ikke som en del af rammeaftalen vedrørende renovering, da Enghaveskolen delvis er en nybygningsopgave i form af en fritliggende tilbygning.

Denne gang fortsætter vi vores gode samarbejde med Arkitektfirmaet Arne Birk og glæder os til nyt samarbejde med vores dygtige kollegaer i INGENIØR'NE A/S.

24. marts 2023

Velkommen til NOVA5, Lin

Mandag den 20. marts startede Lin Frederiksen som arkitekt i NOVA5. Lin er uddannet arkitekt fra Det Kongelige Akademi i Arkitektur, Design, Konservering og har særlig interesse for den mindre skala - især i forholdet mellem rum, møbler og mennesker.

Lins har store interesse i arkitektur, kunst og design og er optaget af at arbejde med arkitektur, som forholder sig til konteksten. På den måde får arkitekturen en lange levetid både i forhold til materialer, men også i forhold til fleksibilitet, som kan tilpasses forskellige funktioner over tid.

Derfor giver det også mening, at Lin har en holistisk tilgang til arkitektur, hvor hun har fokus på alt fra den overordnet ide frem til detaljering, møblering, materialer mm.. At skabe en fin sammenhæng mellem det ydre og indre er målet i Lins arbejde, hvor hun er involveret i hele processen fra skitsering til det færdige projekt.

Lin kommer fra FrederiksenArchitects, hvor hun har beskæftiget sig med projekter af varierende art både enfamiliehuse, sommerhuse, boligbyggeri, ombygning og indretning. Hos NOVA5 har Lin kastet sig over udarbejdelsen af et skitseforslag til nye tagboliger til Jyllandshusene i Vanløse og bliver derudover også tilknyttet vores nye projekt på Enghaveskolen som arkitekt.

Vi er glade for at kunne byde Lin velkommen i NOVA5 – Nu mangler vi bare velkomstkagen.