12. januar 2023

LCA-krav kan give anledning til biogene byggematerialer

Halm, tang, siv og flere biogene byggematerialer kan blive et element i de skoler, institutioner og boliger, som NOVA5 bygger.

I indfasningsprocessen af de nye krav om LCA kan det være en idé at undersøge og overveje mulighederne for at arbejde med alternative og biogene byggematerialer, der har lavere emissioner eller er dokumenteret med EPD (Miljøvaredeklaration).

Regenerativt byggeri

I NOVA5 tror vi, at den rette vej frem, hvor vi kan levere byggeri, der er bæredygtige og har et højt kvalitetsniveau, er ved at tænke byggeriet regenerativt. Det betyder, at vi kun har ressourcerne til låns. Det vil sige, at vi på et tidspunkt skal give dem tilbage til det naturlige kredsløb. Det betyder også, at vi alle sammen skal tage fælles ansvar og have fokus på at anvende ikke-knappe geologiske og biogene materialer, som i sidste ende kan returneres og indgå i de naturlige økosystemer.

På baggrund af dette kigger vi også ind i en fremtid, hvor halm, træ, hamp, ålegræs og mange andre biogene materialer indenfor en kort årrække kan markedsmodnes og udgøre et væsentligt element i den nødvendige omstilling af den nuværende klimabelastende byggesektor. Det kræver dog, at vi sammen med bygherre m.fl. tænker os om og medtænker den lige så påtrængende biodiversitetskrise, som kræver mere areal til vild natur.

For NOVA5 tager vores arbejde udgangspunkt værdiskabelse og omtanke for vores omgivelser – herunder valg og optimering af materialer, såvel som biodiversitet og sociale tiltag.

Vi bliver klogere

Det er en stejl læringskurve at arbejde med biogene byggematerialer, da er nyt for de fleste.

I NOVA5 bliver vi løbende klogere på at benytte os af upcycling af materialer og hvis CO2 aftrykket i byggeriet kan reduceres med 30-70 pct. alene, ved fx indskiftning af biogene materialer, så er vi klar på at intensivere dette i vores arkitektur og design af bygninger. Derfor har flere af vores medarbejder deltaget i kurser om brugen af biogene materialer, så vi kan blive klogere på de mulighederne, der findes og løbende udvikles.

Teknologien er på plads og markedsmodning af produkterne er i fuld gang. Derfor er det vigtigt, at vi har modige bygherrer, rådgivere og entreprenører, som tør udfordre branchen og hinanden og gribe bolden, selv om den er anderledes, end den plejer.

16. december 2022

NOVA5 ønsker alle vores samarbejdspartner og bygherrer en rigtig glædelig jul og en godt nytår

2022 markerer et helt særligt år for os, hvor vi afleverede boligprojektet Lyskilden i Herlev, der rummer 231 DGNB Guld-certificerede boliger, som vi har samarbejdede med AG Gruppen om.

Udover at Lyskilden lever op til kravene om DGNB Guld, så er byggeriet opført med omtanke for trivsel og fællesskab. Her er insekthoteller og fuglekasser, højbede og væksthuse, som beboerne kan benyttes, som de vil. Hvis man ikke har grønne fingre, kan man løbe en tur på den løbebane, der etableres rundt om byggeriet eller træne på fitnessområdet i gårdhaven. Men der er også rig mulighed for en rolig kop kaffe med naboen på opholdsområdet ved fælleshuset i gården, hvor man kan have et øje på børnene på legepladsen i den bilfri gårdhave eller den igangværende kamp på petanquebanen.

De to rundede portgennemgange, der er beklædt med trælameller, er indgangene fra gaden ind til gårdområdet og er udført med en omhyggelighed for de enkelte elementer, der understøtter et trygt og behageligt sted, hvor beboer har lyst til at være og bo.Tak for det fantastiske samarbejde til AG Gruppen.

I det nye år ser vi frem til mange flere mindst lige så gode projekter.

NOVA5 går på juleferie fra fredag den 23. december og er tilbage igen med ny energi mandag den 3. januar 2023.

Tak for i år!

5. december 2022

NOVA5: Endelig lovgivning om LCA og CO2

CO2 som målestok kan sikre den bæredygtige udvikling og kan give større indflydelse og bedre dialog om bl.a. materialevalg. Det er en retning, som vi i NOVA5 glæder os til at arbejde videre med, hvor vi er med til at sikre en bedre fremtid.

I 2018 har Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg kortlagt, at byggebranchen udleder 30 % af Danmarks samlede årlige CO2-udledning. Det er fordelt med 20 % fra energiforbruget i vores bygninger og 10 % der stammer fra bygge- og anlægsprocessen samt produktion af byggematerialer. Tilsammen udgør det 30 % af Danmarks samlede CO2-udledning på 51 mio. tons - altså 15,3 mio. tons CO2.

Det er en udvikling, som desværre kun er steget siden da.

Ikke blot produktion af byggematerialer

Udover CO2-udledningsproblematikkerne i byggeriet, så står vi over for andre overvejelser, som vi også skal handle på, når vi designer og bygger huse og bygninger.

40 % af Danmarks samlede energiforbrug bruges nemlig i bygninger, og 35 % af al affald stammer fra bygge- og anlægsbranchen ifølge Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg. Derfor har byggeriet nu i allerhøjeste grad incitament for at handle.

Vi skal ikke bare tænke på forbrug og ressourcer i byggeprocesserne – Vi skal også tænke langsigtet. Vi skal være optaget af at skabe en bedre fremtid, hvor de materialer vi bruger allermest, har så lille en effekt på vores omgivelser som muligt.

God bæredygtig udvikling

Her på tegnestuen er vi glade for, at der endelig er kommet krav til bæredygtighed, som bliver indarbejdet som tillæg til bygningsreglementet fra januar 2023.

Vi ser det som et positivt tiltag, at LCA-beregningsmetoden og tilhørende CO2-krav fra blandt andet DGNB-kriterierne nu bliver indført som tillæg til bygningsreglementet fra januar 2023.

De nye klimakrav omfatter en øvre grænseværdi for CO2-udledning fra bygningens livscyklus, og for nybyggeri over 1.000 m2 indføres der fra 1. januar 2023 en grænseværdi på 12,0 kg CO2-eq. pr. m2 pr. år. Det er et niveau, der svarer til de krav, der er til DGNB Guld.

NOVA5

Med de nye krav til bæredygtighed får vi nu mulighed for at skabe en dialog om materialevalg og tilmed samarbejde med bygherre om design- og idéprocessen.

LCA danner fundament og er forarbejde til DGNB, som er den mest bruge bæredygtighedscertificering i Danmark, da der er konkrete mål, som bygherre og andre interessenter kan måle på. Derfor giver det god mening, at den nye lovgivning også tager udgangspunkt i LCA og CO2-udledning, da det er metoder, som er kendte i branchen.

I NOVA5 har vi senest gjort brug af LCA-beregning på Galgebakken, da vi skulle vurdere, om nedtagning og nybyg eller renovering af de eksisterende boliger gav bedst mening i forhold til klimapåvirkningen. Dog har vi ligeledes erfaring med DGNB fra Lyskilde i Herlev, som netop nu er ved at blive afleveret. Derudover har vi i 2020 udført et træbyggeri af daginstitutionen Eventyrhaven i Havdrup, som ligeledes har en lav klimapåvirkning, da udformningen har taget udgangspunkt i fx klimavenlige byggematerialer.

Gennem LCA-vurdering og en mere dybdegående dialog om materialevalg forudser vi udviklingen af en form for hybrid-byggerier i fremtiden. Det er bygninger, hvor der fx både bruges beton og træ til bærende elementer, eller hvor der fx benyttes forskellige typer isolering – både de klassiske isoleringsmaterialer og nyere materialer som biogene materialer af fx tang.

Denne forudsigelse bygger på, at vi er opmærksomme på, at man ikke skal skabe et overforbrug af enkelte materialer – fx træ. Derfor er det vigtigt, at vi opretter vidensdelings- og læringsmetoder, både internt og eksternt.

Vi er i gang

Vi kan ikke komme uden om, at alle, der arbejder i byggeriet, skal have viden om LCA og beregning af en bygnings livscyklus, da det nu bliver en del af lovgivningen i byggeriet. Det er vores mål, at alle vores medarbejdere skal kende til LCA og vide, hvordan man bruger metoden. Derfor er vi i NOVA5 i fuld gang med at uddanne vores medarbejder i brugen af LCA.

Udover nybyggeri er NOVA5’s hovedkompetence renovering og transformation – ikke blot på grund af lavere CO2-udledning, men også fordi det er vores hjertebarn at genoplive gamle nedslidte og til tider historiske bygninger med stor bevaringsværdi. Derfor ser vi også frem til at renovering, tilbygning og ombygning bliver en del af lovningen om bæredygtigt byggeri i 2025.

23. november 2022

Risingskolen - Nyt skoleprojekt til samlingen

NOVA5 har vundet sin 4. skole under Odense Kommunes ”Velfærds Fundament”, hvor vi som totalrådgiver skal hjælpe med at forbedre.

Dermed er vi i fuld gang med projektering af Ubberud Skole, Dalum Skole, Næsby skole - og nu også Risingskolen. Det betyder også, at vi nu har vundet 4 ud af 5 miniudbud, hvilket vi er enormt stolte af.

Generelt for Velfærdens fundament er formålet med rammeaftalen at pust nyt liv i Odenses lokalområder og give en kærlig hånd i forbindelse med at skabe et stærkt lokalsamfund med skolerne som omdrejningspunkt for liv og fællesskab.

På Risingskolen er der være plads til alle, hvilket er en del af det områdes charme, som skolen er placeret i. Det er derfor også tungt forankret i skolen og de andre kommunale elementer som SFO, musikskole, SSP, der er med til at skabe en dagligdag for godt 900 af områdets børn.

Risingskolen bærer præg af mange års leg og læring, hvilket både kan ses og mærkes. Derfor er det vigtigt for os at skabe endnu bedre rammer for elevernes læring og trivsel gennem glæde, nysgerrighed, tryghed, kreativitet og ansvarlighed, som afspejler Klods Hans, som er Risingskolens vartegn.


Få mere information om Velfærdens fundament og om Ubberud skole, Dalumskolen og Næsby Skole ved at klikke på links eller læs mere om projektet hos Licitationen.

29. september 2022

Sig hej til Thomas Graah

I mandags den 26. september startede Thomas Graah i NOVA5. Thomas er uddannet arkitekt og er i gang med at blive klogere på vores nye projekt på TEC Baltorp Campus, der er et nyt teknisk gymnasium og dataskole i Ballerup, hvor han skal være NOVA5’s arkitekt på projektet.

Thomas kommer senest fra Rørbæk og Møller, hvor han fungerede som sagsarkitekt på Boserupvej, der er to nye botilbud på 71 boliger i Roskilde for Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Thomas har mange års erfaring med skitsering, projektering og projektledelse og har gennemført mange projekter og konkurrencer. Han har stor erfaring med både transformation og nybyggeri - herunder skoler, daginstitutioner, boliger og plejeboliger. Det er kompetencer, der ligger fint i spænd med det felt, som NOVA5 også arbejder i.

Som arkitekt fokuserer Thomas på at finde enkle svar på komplekse problemstillinger. Det, som motiverer ham, er at finde og forløse de arkitektoniske kvaliteter i de opgaver han arbejder med. Han er især optaget af at finde løsninger med fokus på ressourceforbrug, miljø og bæredygtighed.

Det fremgår også tydeligt af hans CV, at han har arbejdet med en lang række forskellige bygherrer og forskellige typer af projekter. Denne store alsidighed og bredde i hans faglige virke har også givet ham et indgående kendskab til politiske og administrative processer. Thomas har på baggrund af dette derfor altid fokus på at sikre samarbejdet med alle interessenter i byggeprocessen.

Det æstetiske og kunstneriske er ikke kun noget, som Thomas udnytter i sit arbejde. Han er meget glad for at tegne og male – og bruger også meget tid på at spille guitar. Fritiden bruges med familie og venner - gerne i sommerhuset eller på vandreture i naturen.

2. september 2022

Nye praktikanter i NOVA5

Vi er glade for, at vi endnu en gang har fået et nyt hold af seje bygningskonstruktørpraktikanter ind som en del af vores team i NOVA5.

For NOVA5 ser vi det som en fordel at ansætte praktikanter i deres skoleforløb, fordi de kommer med den nyeste viden, teori, metoder og teknikker inden for deres felt. Hos os er praktikanterne en aktiv del af vores hverdag. De er en hjælpende hånd, der kommer friske øjne på problemstillingerne og giver mulighed for at afprøve nye ideer på projekterne. Vi gør vores bedste for at planlægge et godt forløb, som også er tilpasset den enkle praktikants interesser.

Vi ønsker at understøtter vores praktikanters udvikling også efter, at deres praktikforløb slutter, hvilket er tilfældet ved flere af vores kollegaer, da de er fortsat på tegnestuen efter deres tid som praktikant hos os, er slut. Det er i særdeleshed til stor glæde for os.

Magnus Worziger Klein Rasmussen

Den 29. august startede Magnus, som bygningskonstruktørpraktikant og er fra første dag blevet tilknyttet vores projektet i Galgebakken, som pt er Danmarks største renoveringsprojekt. Her vil Magnus følge Christian Lang, der er Projektleder for alle arkitektydelserne. Senere hen i Magnus forløb vil han også skulle arbejde på Tranehavegård, der er et tilsvarende boligrenoveringsprojekt, hvor han blandt andet skal projektere altaner.

Indenfor byggeriet er Magnus’ interesseområder arkitektur og bæredygtighed – særlig smukke kvalitetsbygninger, som bruger skaber et tæt knytningsforhold til og som derved kan betyde, at bygningen vil stå i mange år. Hertil forklarer Magnus, at kvalitetsbygninger også har stor sammenhæng med god byggeskik, hvor der er stor respekt for håndværket og de tilhørende fag.

For Magnus er det vigtigt altid at tage de mest bæredygtige valg. For ham er det vores pligt at sørge for, at de fremtidige generationer også har de nødvendige ressourcer rådighed.

Magnus har allerede kendskab til byggebranchen, da han tidligere har være ansat i et malerfirma. Dog har hans største passion siden gymnasietiden været at spille fodbold i USA og senere hen i dag på det danske landshold i Futsal.

Martin Kinimond

Martin er startet i NOVA5 som bygningskonstruktørpraktikant den 22. august, hvor han allerede nu arbejder i tæt samarbejde med vores projektleder på TEC Baltorp Campus i Ballerup. Her er Martins primære opgave at foretage modellering og analyse af uddannelsescenteret. Digital modellering og analyse er også Martins store interesse, hvilket har været hans fokus i hele hans studietid.

Inden Martin startede på Bygningskonstruktøruddannelsen på KEA, har han de sidste 13 år været ansat som stilladsmontør, med flere forskellige roller i udførelsesfasen, på flere forskellige værker i industrien til restaurering af slotte og ældre bygninger på Sjælland.

Martin er far til tre piger, som han bruger det meste af sin fritid på, men han er også amatørfotograf, hvor han elsker at skyde billeder til sit hobby-fotografarkiv. Det er evner, som vi glæder os til at gøre brug af.

Conrad Seibæk Kongstad

I august er Conrad startet som bygningskonstruktørpraktikant i NOVA5, men han er ikke et nyt ansigt. Conrad har været ansat som studentermedhjælper siden oktober 2021 og har siden der arbejdet på Galgebakken, hvor han sammen med resten af projektteamet er fysisk tilsted på byggepladsen.

Siden sin start som studentermedhjælper har Conrad arbejdet på række opgaver på Galgebakken såsom procesplan for beboerne, beboervalgskatalog, boligplaner til ajourføring, tegningsrevisioner, detaljetegninger og en masse andre ting. Fremadrettet kommer han stadig til at beskæftige sig med et hav af forskellige arbejdsopgaver herunder tilsyn og tilsynsplaner, deltagelse og skrive referater til byggemøder og projektere i Revit i forbindelse med fx tegningsrevisioner eller detaljetegninger.

Conrad har været med på Galgebakken siden det første spadestik, så han har haft rig mulighed for at følge med i de konstruktionsmæssige detaljer og sammen spillet mellem materialer, hvilket er hans helt store passion inden for byggeriet. Qua Conrads tidligere uddannelse som Tømrer og nu Bygningskonstruktør finder han det særligt interessant, hvordan to elementer mødes, og hvordan de detaljemæssigt bliver monteret.

På trods af at Conrad har travlt på Galgebakken, så har han også travlt alle sine aftener og weekender. Conrad dyrker elitesport og er en del af det danske senior landshold i fægtning.