1. august 2023

Stærk faglig og kreativ praktikplads

Den 1. februar startede Sophia som arkitektpraktikant i NOVA5 arkitekter på Østerbro i København. Det er nu 6 måneder siden og praktikforløbet er desværre ved at nå sin ende. Men i den tid, som Sophia har været praktikant, er hun ifølge sig selv, blevet langt klogere på arkitekturen som fag og som middel til styrkelse af det sociale fællesskab og de pædagogiske virkemidler, som arkitekturen skaber.

Det har været særligt spændende at arbejde med arkitektur, som er tiltænkt de mennesker, som bruger eller skal bruge den.” siger Sophia. Hos NOVA5 har Sophia fået et første håndsindtryk af, hvor meget NOVA5 arbejder med brugerne, og hvor vigtige de er i udformning af projekterne, som hun har været tilknyttet.

Praktikperioden
I min praktikperiode er jeg virkelig kommet godt omkring. Jeg har fået konkret viden og erfaring med alle byggeriets faser – alt fra idéoplæg til projektforslag.” forklarer Sophia og fortsætter: ”Når jeg har haft behov, har jeg fået masser af støtte og hjælp til processerne og arbejdsmetoderne, hvilket har givet et særligt spændende indblik og forståelse for, hvordan elementerne spiller sammen”.

Det har været nemt at give Sophia ansvar over hendes opgaver. Hun har deltaget på alle projekter med stort engagement, hvilket har resulteret i, at hendes tiltag og idéer er blevet til konkrete tiltag i projekterne, som hun har arbejdet på. Fx har hun udarbejdet skitserende planer for Enghaveskole, som nu danner grundlaget for projektets tilblivelse og videre udvikling. På Risingskole har hun sikret indretning af faglokalet for billedkunst inkl. møblering med zoneinddelinger.

Det fede ved praktik i NOVA5 er, at der er plads til mine idéer og selvom, at jeg gerne ville have fulgt et projekt helt til døren, så har jeg lært utrolig meget og der har været plads til at være kreativ både i volumenstudier og arbejdet med forskellige løsningsforslag. Men jeg har også fået et stort indblik og erfaring med de administrative og mere konkrete arbejdsgange, hvor tværfaglighed og samarbejde er i fokus.” siger Sophia.

Dagligdag på tegnestuen
Når man er praktikant i NOVA5, er der stor frihed både på projekter og med en fleksibel arbejdsdag. Sophia fortæller, at hun føler sig, som en fuld integreret medarbejder på lige fod med resten af tegnestuen.

Der har været sparring på et højt fagligt plan, hvor Sophia har fået mulighed for at tage ejerskab og ansvar for hendes opgaver med støtte og vidensdeling med både Hanne, der er direktør i NOVA5 og arbejdsgruppen for skoler og institutioner.

Vi er glade for, at Sophia valgte vores tegnestue, som hendes praktikplads, da hun har udført et godt og gennemarbejdet arbejde på alle hendes projekter, hvilket har medført en stor seriøsitet og godt samarbejde.

Tilknyttet projekter
Igennem hele Sophias praktik i NOVA5 har hun været siddet fysisk sammen med arbejdsgruppen for skole- og institutionsprojekter, hvor hun har fået daglig sparring og hjælp til at kunne udføre de opgaver, som hun har fået. Sophia har været tilknyttet 6 af NOVA5’s igangværende skole- og institutionsprojekter, hvor hun har haft mulighed for at prøve kræfter med forskellige arbejdsopgaver, som interesserer hende i forskellige faser af byggeriet.

På Risingskolen, som hører under rammeaftalen Velfærdens fundament, har Sophia været ansvarlig for indretning af faglokalet for billedkunst med støtte fra både kollegaer og direktør. Sophia har tegnet plansnit, udført møbleringen, afholdt forhandlermøder ifm. materialevalg samt samlet hele projektforslag inkl. ingeniør- og landskabsprojekt.

Sammen med teamet bag Enghaveskolen i Odense har Sophia udført idéoplæg, hvor hun har udført analyse af området, volumenstudier, diverse diagrammer fx skyggediagram og forskellige organiseringsprincipper for bygningskroppen. Sophia har i samarbejde med Hanne vidensdelt om pædagogiske principper og tiltag ifm. specialskole, hvor hun ligeledes har udført oplæg til brugerinvolvering ved afklaring af behov, bygningsflow, adgangsforhold, placering af tilbygning mv. Hun har udført model af tilbygning i skum og udført håndskitser, som har dannet grundlag for projektets udformning og deltaget i DGNB-møde, hvor hun er blevet klogere på bl.a. biogene alternativer i målet om DGNB-certificering i Sølv.

Sophia har deltaget i bygherrerådgivermøder på daginstitutionsprojekterne på Parcelvej og Virumvej, hvor hun har fået erfaring og indblik i tværfagligheden og organisering samt processen bag udviklingsprojektet. Hertil har hun fået indblik i proces og metode til behovsafklaring, muligheds- og løsningsforslag.

Afslutningsvis har Sophia udført situationsplan på Heibergskolen og Birkemose børnehus inkl. facader. Hun har assisteret med lokalplan på boligprojektet Marielundvej, udarbejdet etapeplan for byggeplads på Frederiksgårdskolen samt udført plan for sammenlægning af de to skoler som skal udgøre Tune skole og været medansvarlig for organisering af basislokaler, faglokaler, specialspor og SFO på skolen.

6. juli 2023

Sidste etape er afleveret

Fredag den 30. juni afleverede vi den sidste etape af de i alt 220 totalrenoverede boliger i Tjørneparken i Rødovre.

Tjørneparken er en omfattende sag, hvor samtlige boliger er blevet ombygget, udvidet og renoveret. I dag er de moderne og nyrenoveret boligerne befriet for en lang række byggeskader.

Særligt for projektet er forsøgsprojektet til forebyggelse af ensomhed, der er støttet af Realdania og Landsbyggefonden. Denne støtte har medvirket til det væsentlige løft, som boligernes kantzoner og de nye udearealer har fået.

De sidste arbejder

Nu udestår de sidste arbejder med færdiggørelse af udearealer og afrigning af byggeplads før den endelige aflevering.

NOVA5 har været tilknyttet renoveringsprojektet på Tjørneparken i over 10 år og startede tilbage i 2012 med udarbejdelse af helhedsplan for bebyggelsen, og har siden også udarbejdet ny lokalplan for området samt været totalrådgiver på renoveringsprojektet. Det betyder, at projektet har været med til at gøre os klogere på den betydning, som sociale renoveringer har for både beboer, område og rådgiver, hvor vi fremadrettet kan vidensdele erfaringer, som vi kan tage med på nye boligrenoveringsprojekter.

På baggrund af alt dette glæder det os at se, at beboerne i forbindelse med de etapevise tilbageflytninger, får taget de nyrenoverede boliger - og især de nye overdækkede udearealer og fællesarealer, i brug.

For mere viden kan du læse mere om Tjørneparken her eller blive klogere på vores arbejdet med forebyggelse af ensomhed her.

27. juni 2023

Ny daginstitution til NOVA5

Kærskiftevej 21 - Ombygning af fritidstilbud til daginstitution

Vi har netop under skrevet kontrakt med Københavns Kommune på ombygningen af Kærskiftevej 21 i Vgerslev fra fritidstilbud til daginstitution, som vi er totalrådgiver og samarbejder med Eibye rådgivning og Thing Brandt landskab.

Ombygningen af det tidligere fritidstilbud ske i forbindelse med, at Københavns Kommune har besluttet, at indskolingsafdeling og de tilhørende fritidstilbud skal samles på Lykkebo Skoles matrikel.

På Kærskiftevej 21 har tidligere huset en KKFO med børnegrupper i alderstrin 6-9 år, men skal nu gennemgå en større ombygning og omdisponering af eksisterende forhold for at tilpasse huset til 3 vuggestuegrupper i alderstrin 0-3 år, hvor den fremtidige børnenormering er 36-40 børn i aldersgruppe 0-3 år, samt en samlede personalenormering på 12-15 personer. Det samlet areal er ca. 670 m2 fordelt på 495 m2 i stueetage, og 175 m2 kælder foruden udearealerne.

Konkret om projektet

Udover det nyrenoverede ankomstparti med garderober og gangareal bliver Kærskiftevej indrettet med grupperum i from af små sidde-nicher og små huler, hvor børnene kan trække sig lidt tilbage eller lege i. Der opføres fællesrum og krea-rum, der er fleksible og kan bruges til forskellige aktiviteter - Dels til krea og fordybelsesområde med voksenstyret aktiviteter, dels som samlingsrum for alle tre børnegrupper i ydertidspunkter og som periodevis motorisk aktivitetsrum. I den kommende institution skal der arbejdes fokuseret med stressnedsættende læringsmiljøer, hvor et fastelement er et mindre fællesrum med fokus på at skærpe børnenes koncentration og sanseoplevelser.

Kærskiftevej omfatter desuden ombygning af diverse personalefaciliteter, kontor, samtalerum, bad og omklædning, depoter, køkken samt vaskeri og rengøringsrum.

Legepladsen udendørs er børnenes frirum, og den skal rumme oplevelser og udfordringer, indbyde til eventyr og give plads til fantasi og opfindsomhed. Den gode legeplads har rum af skiftende karakterer og funktioner, som inspirerer til forskellige former for leg og aktiviteter med legehuse, sansehaver, tumleområder og sandkasse. Der etableres desuden en ny liggehal, og supplerende skur- og overdæknings‐faciliteter til redskaber, turcykler, renovation mv.

Cirkulære økonomi og bæredygtige tiltag

I projektet om Kærskiftevej 21 er der fokus på bæredygtighed, totaløkonomi, CO2-besparelser og reduceret ressourceforbrug. Det er Københavns Kommune ønske at fremme den cirkulære økonomi i byggeriet, hvilket vi vil forestå. Der vil blive anvendt de mest værdiskabende og miljørigtige materialer, som sikrer og integreres i arkitekturen, der indikerer et ønske om en mere bæredygtig by.

30. maj 2023

Vundet Paarup Skole

Efter at have underskrevet kontrakt på Paarup skole, som er vores nyeste skole under Velfærdens fundament, har vi netop afholdt en god første workshop med brugerne, hvor repræsentanter fra Odense Kommune, skolepersonale, lokalsamfund og to elever fra elevrådet deltog og gjorde os klogere på de eksisterende forhold samt de ønsker og krav, der er for moderniseringen af Paarup skole.

Vi er taknemmelig for, at vi endnu en gang får lov til at hjælpe med at skabe trivsel og sikre gode rammer for børn og unge med tilknytning til Paarup skole i Odense Kommune.

Det betyder også, at vi nu er totalrådgiver på 6 ud af 7 skoler under rammeaftalen Velfærdens fundament - Ubberud skole, Dalumskolen, Næsby skole, Risingskolen, Provstegårdskolen og Paarup skole.

Tusinde tak til Odense Kommune og vores fantastiske hold, som består af Arkitektfirmaet Arne Birk, OJ rådgivende Ingeniører og LAND+ landskabsarkitekter. Vi ser frem til et godt samarbejde, hvor vi sammen vil skabe de bedst mulige ramme for børn, lærer og foreningslivet samt resten af det omkringliggende lokalsamfund.

Om projekt
Moderniseringen af Paarup skole omhandler modernisering af toiletter, som er nedslidte og trænger til en kærlig hånd. Der skal etableres en ny hovedindgang i midten af skolen, hvor skolen dele mellem børn og unge i hjertet af læringscenteret. Faglokale til fysik og madkunstskab opgraderes og elever på specialafdelingen på skolen får ligeledes moderniseret køkken/multirum. På gangarealer bliver der etableret nye læringsrum og -miljøer og der ændres indretning på kontorerne til administrationen.

Herudover får skolen ny ventilation, belysning, vinduer og nyt tag på udvalgte tagflader og der etableres vandposter og opgraderes udeområder.

10. maj 2023

A Guide to Danish Architecture

Campus Bornholm - Færre skel, flere fællesskaber.

I anledningen af at Arkitektforeningen har lanceret "A Guide to Danish Architecture – Towards the UN Sustainable Development Goals” har Campus Bornholm fået en plads mellem de 60 udvalgte nyere danske arkitekturprojekter, som hver på deres måde bidrager til at nå et eller flere verdensmål.

Den nye campus ved Rønne samler alle Bornholms store ungdomsuddannelser og efteruddannelser i en fælles superinstitution. De eksisterende murstensbygninger bliver integreret i nye bygningskroppe beklædt med mursten og tombak, som autentiske spor af fortiden. Det giver et logisk hierarki indvendigt, hvor fællesfunktioner for hele skolen er samlet omkring et stort centralt torv, mens de enkelte uddannelseslinjer er organiseret langs mindre og sekundære torve og gader. I det omkringliggende landskab anlægger vi løbestier omkring campus og boldbaner i forbindelse med skolens sportshaller.

Campus Bornholm blev kåret til Årets Byggeri i Åben kategori 2018 og er udført sammen med Cubo Arkitekter A/S.

Guiden udkommer ifm. UIA World Congress of Architects CPH 2023 – en engelsksproget guidebog, som er udvalgt og sammensat af Arkitektforeningens lokalafdelinger på baggrund at et call til MAA'erne, som førte til en bruttoliste på flere end 250 danske projekter.

4. maj 2023

Provstegårdskolen er i hus

5 ud af 6 gange skal vi hjælpe til med at give en kærlig hånd til Odense. Vi har netop underskrevet kontrakt på Provstegårdskolen, som hører til under rammeaftalen Velfærdens fundament for Odense Kommune.

Det betyder, at vi nu er totalrådgiver på Ubberud skole, Dalumskolen, Næsby skole, Risingskolen og Provstegårdskolen – En stor bedrift, som vi ikke kunne klare uden vores stærke hold, som også består af Arkitektfirmaet Arne Birk, OJ rådgivende Ingeniører og LAND+ landskabsarkitekter.

Om projekt

Det nye projekt på Provstegårdskolen består af opgradering af faglokaler, modernisering af gymnastiksalen, studiemiljø for eleverne, personalearbejdspladser og -møderum hertil små mødelokaler som kan konverteres til undervisningslokale, opgradering af toiletter og et løft af festsalen. Derudover skal der etableres udendørs læringsmiljøer og opgradering af legepladsen.

Formål

Generelt for Velfærdens fundament skal renoveringerne af de i alt 30 skoler være omdrejningspunkt for fællesskab, aktiviteter og kendskab til hinanden i lokalområderne i Odense. Renovering skal give et løft, der understøtter dannelse, uddannelse og trivsel for børn og unge, men også sikrer gode og attraktive arbejdsvilkår for medarbejderne.

Specifikt for Provstegårdskolen, som er placeret i Odenses idrætsbydel Bolbro, er, at de mange bydækkende idrætsinstitutioner placeret i området, hvorfor der er stor interesse blandt borgerne for udendørsaktiviteter og idrætsfaciliteter, men også med kulturelle og sociale lokalarrangementer, der løfter området og samler beboerne på tværs af generationer.

Skolens overordnet vision er derfor også:
• At børnene lærer at samarbejde og at udvise respekt og tolerance på tværs af kulturelle og sociale fællesskaber.
• At det enkelte barn kan udnytte sine styrkesider optimalt, samtidig med at barnets følelse af selvværd og medansvar for egen læring og udvikling styrkes.
• At faglighed og empati går hånd i hånd med respekt for den enkelte og fællesskabet i lærings- og dannelsesprocesserne.

Vi ser frem til endnu et godt samarbejde med Odense Kommune og Provstegårdskolen, hvor vi sammen vil skabe de bedst mulige ramme for børn, lærer og foreningslivet samt resten af det omkringliggende lokalsamfund.

2. maj 2023

Galgebakken er nået favoritlisten til Renoverprisen 2023

Danmarks pt største boligrenoveringsprojekt Galgebakken er blev udvalgt til favoritlisten til RenoverPrisen 2023 blandt i alt 182 indstillet projekter.

Dermed har Nomineringsudvalget udvalgt Galgebakken, som en af de 18 dygtige favoritter. Det betyder, at vi er ét skridt tættere på at blive nomineret til Danmarks bedste renovering 2023.

Tusinde tak for et godt projekt og det fantastisk hold, som består af:

Bygherre: Vridsløselille Andelsboligforening, som administreres under BO-VEST inkl. beboer
Totalrådgiver: NOVA5 arkitekter
Ingeniør, installationer: WSP Danmark
Landskab: Marianne Levinsen Landskab
Ingeniør, konstruktioner: Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S
Ingeniører, Miljøsanering: Henrik Eggersen
Hovedentreprenør: Enemærke & Petersen a/s

Læs mere om Galgebakken på her på NOVA5.dk

Se favoritlisten her eller læs Galgebakkens indstilling her.

25. marts 2023

Opturen fortsætter – Det er helt utroligt

Vi har vundet Enghaveskolen i Odense - WOW, hvor er det vildt!

Vi er virkelig taknemmelig for vores fantastiske samarbejde, som vi har opbygget gennem vores nuværende skoleprojekter for Odense Kommune – Og nu har vi fået lov igen.

I denne omgang skal vi udvide og modernisere Enghaveskolen i samarbejde med Odense Kommune og alle brugerne af skolen, der er en specialskole til børn og unge med autisme og lignende disintegrative forstyrrelser.

Skoler er en del af NOVA5’s DNA, men specialskoler er vores hjertebarn.

At skabe de bedste ramme for børn og unge er et privilegie, som vi ikke tager forgivet. Denne gang skal vi hjælpe sårbare børn og unge ved at skabe trygge læringsmiljøer, der understøtter det specialpædagogiske område.

Enghaveskolen omfatter daginstitutionstilbud i børnehaven i alderen 0-6 år og undervisningstilbud til elever i skolealderen. Udvidelsen og moderniseringen af skolen omfatter opførelse af ny bygning til 18 børn samt personale, nye personalelokaler, ombygning af eksisterende gruppe- og undervisningslokaler til faglokaler, opgradering af udemiljøer, nyt skur til maskiner samt nye vente- og parkeringsforhold.

Dertil skal Enghaveskolen projekteres og certificeres til DGNB sølv.

Enghaveskolen er en del af Velfærdens Fundament, men indgår ikke som en del af rammeaftalen vedrørende renovering, da Enghaveskolen delvis er en nybygningsopgave i form af en fritliggende tilbygning.

Denne gang fortsætter vi vores gode samarbejde med Arkitektfirmaet Arne Birk og glæder os til nyt samarbejde med vores dygtige kollegaer i INGENIØR'NE A/S.

24. marts 2023

Velkommen til NOVA5, Lin

Mandag den 20. marts startede Lin Frederiksen som arkitekt i NOVA5. Lin er uddannet arkitekt fra Det Kongelige Akademi i Arkitektur, Design, Konservering og har særlig interesse for den mindre skala - især i forholdet mellem rum, møbler og mennesker.

Lins har store interesse i arkitektur, kunst og design og er optaget af at arbejde med arkitektur, som forholder sig til konteksten. På den måde får arkitekturen en lange levetid både i forhold til materialer, men også i forhold til fleksibilitet, som kan tilpasses forskellige funktioner over tid.

Derfor giver det også mening, at Lin har en holistisk tilgang til arkitektur, hvor hun har fokus på alt fra den overordnet ide frem til detaljering, møblering, materialer mm.. At skabe en fin sammenhæng mellem det ydre og indre er målet i Lins arbejde, hvor hun er involveret i hele processen fra skitsering til det færdige projekt.

Lin kommer fra FrederiksenArchitects, hvor hun har beskæftiget sig med projekter af varierende art både enfamiliehuse, sommerhuse, boligbyggeri, ombygning og indretning. Hos NOVA5 har Lin kastet sig over udarbejdelsen af et skitseforslag til nye tagboliger til Jyllandshusene i Vanløse og bliver derudover også tilknyttet vores nye projekt på Enghaveskolen som arkitekt.

Vi er glade for at kunne byde Lin velkommen i NOVA5 – Nu mangler vi bare velkomstkagen.

28. februar 2023

Nyt børnehus til NOVA5

NOVA5 har vundet en ny daginstitution i Søndersø i Nordfyns Kommune i samarbejde med Arne Birk og Drias.

Børnehuset Birkemose ønsker at være et børnehus i ét plan med plads til 98 børn fordelt på 1 vuggestuegruppe med plads til 10 børn og 4 børnehavegrupper med plads til 22 børn pr. stue. Fokus for projektet er at giver børnene tryghed, omsorg, mange forskellige oplevelser og fysiske udfordringer – både indendørs og udendørs. Omdrejningspunktet for den nye institution er det ”hjemlige” og ”naturen”. Derfor skal naturen inviteres indenfor, så både børn og voksne nyder at udforske og lære af og i naturen.

Da den eksisterende institution er i brug, er det besluttet at nedrivningen skal ske etapevis, hvor børn og pædagoger genhuses takt med byggeprocessen.

Den nye bygning skal opføres i holdbare materialer med fokus på bæredygtighed, fremtidig drift og vedligeholdelse. Der stilles store krav til, hvor meget CO² det nye børnehus må belaste miljøet med - Det er nemlig kun 6 kg CO²e/m²/år, hvilket er en halvering af bygningsreglementets krav.

De daglige aktiviteter med børnene skal bære præg af årstiden og årstidernes skiften, og bliver inddraget som en del af læringsmiljøet. Dagslyset skal inddrages i indretningen af de fysiske rammer, ligesom det skal være muligt at lege og bevæge sig sikkert rundt på legepladsen i vinterhalvåret, hvor der ikke er tilstrækkeligt med sollys til at lyse legepladsområdet op.

NOVA5 varetager arkitektrådgivningen under Arkitektfirmaet Arne Birk ApS, der er totalrådgiver med Drias som ingeniørrådgiver.

Vi glæder os til samarbejdet, hvor første brugergruppemøde allerede er den 10. marts.