24. marts 2023

Velkommen til NOVA5, Lin

Mandag den 20. marts startede Lin Frederiksen som arkitekt i NOVA5. Lin er uddannet arkitekt fra Det Kongelige Akademi i Arkitektur, Design, Konservering og har særlig interesse for den mindre skala - især i forholdet mellem rum, møbler og mennesker.

Lins har store interesse i arkitektur, kunst og design og er optaget af at arbejde med arkitektur, som forholder sig til konteksten. På den måde får arkitekturen en lange levetid både i forhold til materialer, men også i forhold til fleksibilitet, som kan tilpasses forskellige funktioner over tid.

Derfor giver det også mening, at Lin har en holistisk tilgang til arkitektur, hvor hun har fokus på alt fra den overordnet ide frem til detaljering, møblering, materialer mm.. At skabe en fin sammenhæng mellem det ydre og indre er målet i Lins arbejde, hvor hun er involveret i hele processen fra skitsering til det færdige projekt.

Lin kommer fra FrederiksenArchitects, hvor hun har beskæftiget sig med projekter af varierende art både enfamiliehuse, sommerhuse, boligbyggeri, ombygning og indretning. Hos NOVA5 har Lin kastet sig over udarbejdelsen af et skitseforslag til nye tagboliger til Jyllandshusene i Vanløse og bliver derudover også tilknyttet vores nye projekt på Enghaveskolen som arkitekt.

Vi er glade for at kunne byde Lin velkommen i NOVA5 – Nu mangler vi bare velkomstkagen.

28. februar 2023

Nyt børnehus til NOVA5

NOVA5 har vundet en ny daginstitution i Søndersø i Nordfyns Kommune i samarbejde med Arne Birk og Drias.

Børnehuset Birkemose ønsker at være et børnehus i ét plan med plads til 98 børn fordelt på 1 vuggestuegruppe med plads til 10 børn og 4 børnehavegrupper med plads til 22 børn pr. stue. Fokus for projektet er at giver børnene tryghed, omsorg, mange forskellige oplevelser og fysiske udfordringer – både indendørs og udendørs. Omdrejningspunktet for den nye institution er det ”hjemlige” og ”naturen”. Derfor skal naturen inviteres indenfor, så både børn og voksne nyder at udforske og lære af og i naturen.

Da den eksisterende institution er i brug, er det besluttet at nedrivningen skal ske etapevis, hvor børn og pædagoger genhuses takt med byggeprocessen.

Den nye bygning skal opføres i holdbare materialer med fokus på bæredygtighed, fremtidig drift og vedligeholdelse. Der stilles store krav til, hvor meget CO² det nye børnehus må belaste miljøet med - Det er nemlig kun 6 kg CO²e/m²/år, hvilket er en halvering af bygningsreglementets krav.

De daglige aktiviteter med børnene skal bære præg af årstiden og årstidernes skiften, og bliver inddraget som en del af læringsmiljøet. Dagslyset skal inddrages i indretningen af de fysiske rammer, ligesom det skal være muligt at lege og bevæge sig sikkert rundt på legepladsen i vinterhalvåret, hvor der ikke er tilstrækkeligt med sollys til at lyse legepladsområdet op.

NOVA5 varetager arkitektrådgivningen under Arkitektfirmaet Arne Birk ApS, der er totalrådgiver med Drias som ingeniørrådgiver.

Vi glæder os til samarbejdet, hvor første brugergruppemøde allerede er den 10. marts.

24. februar 2023

Undervisningsbyggeri er NOVA5’s DNA

I dag afleveret vi hovedprojekt til TEC Baltorp i Ballerup, der skal DGNB-certificeres i Guld, som vi vandt i sommers i samarbejde med totalentreprenør CC Contrator, og underrådgiverne CUBO og Afry.

I NOVA5 er heldige at have knækket koden til undervisningsbyggerier, hvilket har betydet, at vi igennem de seneste år har løst et højt antal skoleopgaver både nybyg og renovering.

Samme med CUBO har vi tidligere tidligere udført Campus Bornholm og VUC Storstrøm i Næstved. Campus Bornholm blev kåret til Årets Byggeri 2018 – en national hæderspris som hvert år tildeles årets bedste og vigtigste byggerier ud fra deres samfundsmæssige og byggefaglige betydning.

Fælles for alle vores projekter er, at succeskriteriet bl.a. er et tæt samarbejde, dialog og bevidst brugerinddragelse, hvor bygherre, lærere og elever er blevet inddraget i projekternes kommende læringsmiljøer og samtænkning af faglige rum. Visionen for undervisningsbyggerierne har været stærke faglige rumligheder, der inspirerer og understøtter elevernes indlæring og nysgerrighed og en samtænkning af de faglige rum, der frigiver flere m2 til fælles læringsmiljøer med plads til pædagogisk didaktik og inspirerende undervisningsmiljøer.

6. februar 2023

Vi kan slet ikke få hænderne ned!

Vundet bygherrerådgivning på to daginstitutioner i Virum

Vi er ovenud af begejstring, fordi netop nu har underskrevet kontrakt med Lyngby-Taarbæk Kommune vedrørende bygherrerådgivning på Parcelvej og Virumvej i Virum lige nord for København. Vi er utrolig stolte af, at vi igen får lov til at arbejde med bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af to nye daginstitutioner i totalentreprise.

Fælles er, at daginstitutionerne skal opføres i høj arkitektonisk standard med æstetiske børnemiljøer med fleksible og robuste rum med forskellige funktioner, der kan tilpasses til både vuggestuegrupperum og børnehavegrupperum og omvendt. Derudover skal daginstitutionerne opføres med en DGNB-certificering i Guld, hvilket vi glæder os rigtig meget til.

Vi vil være ansvarlig for alle arkitektydelser og brugerproces samt sørger for, at begge projekter vil blive opført på baggrund af et ønske om æstetiske børnelæringsmiljøer i fleksible og robuste rum, hvor børn kan få lov til at være børn og hvor der er plads til fordybelse og leg. NOVA5 er bygherrerådgiver under OBH Rådgivende Ingeniører, der er projektansvarlig og vil varetage alle ingeniørydelser.

3. februar 2023

Glædeligt gensyn og velkommen til

I denne uge har vi været heldige at kunne sige velkommen til Sophia og Oliver, der begge netop er startet i praktikforløb i NOVA5.

Sophia er arkitektstuderende fra Arkitektskolen i Århus, hvor hun studerer Transformation. Dog håber hun på at kunne færdiggøre hendes kandidat på Københavns arkitektskole, hvor hun vil fortsætte hendes studie på Transformation.

Sophia er tilknyttet vores rammeaftale om daginstitutioner for Greve Kommune, hvor hun er med til at sikre kvaliteten for totalentrepriseudbuddet gennem brugerproces.

Oliver er bygningskonstruktørstuderende fra KEA og samarbejder med vores totalrådgiverteam, som allokeret på Galgebakken.

Oliver interesserer sig for processerne bag et byggeprojekt og ser frem til at kunne fordybe sig i tegningsmaterialet, hvor han skaber gennemtænkte løsninger, der gør en forskel.

Oliver er glad for at være en del af et dynamisk projekt, hvor han er fysisk tilsted på byggepladsen i sin daglig dag hos NOVA5.

Derudover var det et glædeligt gensyn, da Olivia og Sara igen vendt tilbage til NOVA5.

Vores tidligere bygningskonstruktørpraktikant og studentermedhjælper Olivia netop blevet færdig på sit bygningskonstruktørstudie med et flot 10 tal for hendes præstation vedrørende beboerproces ved renovering af almene boliger.

Til vores "faglig fredag" arrangement havde vi derfor også æren af at få en gennemgang af hendes speciale, hvor hun forklarede om hendes proces, den historiske udvikling af almene boliger og hvad hun fandt frem til.

Sara er også vendt tilbage fra sin barsel, hvilket var et glædeligt gensyn for tegnestuen.

Sara er ligesom Sophia også tilkoblet rammeaftalen om daginstitutioner for Greve Kommune, hvor hun knokler løs med nærhedsprincipper og funktionsprogram for den naturpræget daginstitution Godset og daginstitutionen Borgerhuset i Greve Midt, der er placeret i en bymæssig kontekst.

Velkommen til alle fire !

12. januar 2023

LCA-krav kan give anledning til biogene byggematerialer

Halm, tang, siv og flere biogene byggematerialer kan blive et element i de skoler, institutioner og boliger, som NOVA5 bygger.

I indfasningsprocessen af de nye krav om LCA kan det være en idé at undersøge og overveje mulighederne for at arbejde med alternative og biogene byggematerialer, der har lavere emissioner eller er dokumenteret med EPD (Miljøvaredeklaration).

Regenerativt byggeri

I NOVA5 tror vi, at den rette vej frem, hvor vi kan levere byggeri, der er bæredygtige og har et højt kvalitetsniveau, er ved at tænke byggeriet regenerativt. Det betyder, at vi kun har ressourcerne til låns. Det vil sige, at vi på et tidspunkt skal give dem tilbage til det naturlige kredsløb. Det betyder også, at vi alle sammen skal tage fælles ansvar og have fokus på at anvende ikke-knappe geologiske og biogene materialer, som i sidste ende kan returneres og indgå i de naturlige økosystemer.

På baggrund af dette kigger vi også ind i en fremtid, hvor halm, træ, hamp, ålegræs og mange andre biogene materialer indenfor en kort årrække kan markedsmodnes og udgøre et væsentligt element i den nødvendige omstilling af den nuværende klimabelastende byggesektor. Det kræver dog, at vi sammen med bygherre m.fl. tænker os om og medtænker den lige så påtrængende biodiversitetskrise, som kræver mere areal til vild natur.

For NOVA5 tager vores arbejde udgangspunkt værdiskabelse og omtanke for vores omgivelser – herunder valg og optimering af materialer, såvel som biodiversitet og sociale tiltag.

Vi bliver klogere

Det er en stejl læringskurve at arbejde med biogene byggematerialer, da er nyt for de fleste.

I NOVA5 bliver vi løbende klogere på at benytte os af upcycling af materialer og hvis CO2 aftrykket i byggeriet kan reduceres med 30-70 pct. alene, ved fx indskiftning af biogene materialer, så er vi klar på at intensivere dette i vores arkitektur og design af bygninger. Derfor har flere af vores medarbejder deltaget i kurser om brugen af biogene materialer, så vi kan blive klogere på de mulighederne, der findes og løbende udvikles.

Teknologien er på plads og markedsmodning af produkterne er i fuld gang. Derfor er det vigtigt, at vi har modige bygherrer, rådgivere og entreprenører, som tør udfordre branchen og hinanden og gribe bolden, selv om den er anderledes, end den plejer.

16. december 2022

NOVA5 ønsker alle vores samarbejdspartner og bygherrer en rigtig glædelig jul og en godt nytår

2022 markerer et helt særligt år for os, hvor vi afleverede boligprojektet Lyskilden i Herlev, der rummer 231 DGNB Guld-certificerede boliger, som vi har samarbejdede med AG Gruppen om.

Udover at Lyskilden lever op til kravene om DGNB Guld, så er byggeriet opført med omtanke for trivsel og fællesskab. Her er insekthoteller og fuglekasser, højbede og væksthuse, som beboerne kan benyttes, som de vil. Hvis man ikke har grønne fingre, kan man løbe en tur på den løbebane, der etableres rundt om byggeriet eller træne på fitnessområdet i gårdhaven. Men der er også rig mulighed for en rolig kop kaffe med naboen på opholdsområdet ved fælleshuset i gården, hvor man kan have et øje på børnene på legepladsen i den bilfri gårdhave eller den igangværende kamp på petanquebanen.

De to rundede portgennemgange, der er beklædt med trælameller, er indgangene fra gaden ind til gårdområdet og er udført med en omhyggelighed for de enkelte elementer, der understøtter et trygt og behageligt sted, hvor beboer har lyst til at være og bo.Tak for det fantastiske samarbejde til AG Gruppen.

I det nye år ser vi frem til mange flere mindst lige så gode projekter.

NOVA5 går på juleferie fra fredag den 23. december og er tilbage igen med ny energi mandag den 3. januar 2023.

Tak for i år!

5. december 2022

NOVA5: Endelig lovgivning om LCA og CO2

CO2 som målestok kan sikre den bæredygtige udvikling og kan give større indflydelse og bedre dialog om bl.a. materialevalg. Det er en retning, som vi i NOVA5 glæder os til at arbejde videre med, hvor vi er med til at sikre en bedre fremtid.

I 2018 har Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg kortlagt, at byggebranchen udleder 30 % af Danmarks samlede årlige CO2-udledning. Det er fordelt med 20 % fra energiforbruget i vores bygninger og 10 % der stammer fra bygge- og anlægsprocessen samt produktion af byggematerialer. Tilsammen udgør det 30 % af Danmarks samlede CO2-udledning på 51 mio. tons - altså 15,3 mio. tons CO2.

Det er en udvikling, som desværre kun er steget siden da.

Ikke blot produktion af byggematerialer

Udover CO2-udledningsproblematikkerne i byggeriet, så står vi over for andre overvejelser, som vi også skal handle på, når vi designer og bygger huse og bygninger.

40 % af Danmarks samlede energiforbrug bruges nemlig i bygninger, og 35 % af al affald stammer fra bygge- og anlægsbranchen ifølge Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg. Derfor har byggeriet nu i allerhøjeste grad incitament for at handle.

Vi skal ikke bare tænke på forbrug og ressourcer i byggeprocesserne – Vi skal også tænke langsigtet. Vi skal være optaget af at skabe en bedre fremtid, hvor de materialer vi bruger allermest, har så lille en effekt på vores omgivelser som muligt.

God bæredygtig udvikling

Her på tegnestuen er vi glade for, at der endelig er kommet krav til bæredygtighed, som bliver indarbejdet som tillæg til bygningsreglementet fra januar 2023.

Vi ser det som et positivt tiltag, at LCA-beregningsmetoden og tilhørende CO2-krav fra blandt andet DGNB-kriterierne nu bliver indført som tillæg til bygningsreglementet fra januar 2023.

De nye klimakrav omfatter en øvre grænseværdi for CO2-udledning fra bygningens livscyklus, og for nybyggeri over 1.000 m2 indføres der fra 1. januar 2023 en grænseværdi på 12,0 kg CO2-eq. pr. m2 pr. år. Det er et niveau, der svarer til de krav, der er til DGNB Guld.

NOVA5

Med de nye krav til bæredygtighed får vi nu mulighed for at skabe en dialog om materialevalg og tilmed samarbejde med bygherre om design- og idéprocessen.

LCA danner fundament og er forarbejde til DGNB, som er den mest bruge bæredygtighedscertificering i Danmark, da der er konkrete mål, som bygherre og andre interessenter kan måle på. Derfor giver det god mening, at den nye lovgivning også tager udgangspunkt i LCA og CO2-udledning, da det er metoder, som er kendte i branchen.

I NOVA5 har vi senest gjort brug af LCA-beregning på Galgebakken, da vi skulle vurdere, om nedtagning og nybyg eller renovering af de eksisterende boliger gav bedst mening i forhold til klimapåvirkningen. Dog har vi ligeledes erfaring med DGNB fra Lyskilde i Herlev, som netop nu er ved at blive afleveret. Derudover har vi i 2020 udført et træbyggeri af daginstitutionen Eventyrhaven i Havdrup, som ligeledes har en lav klimapåvirkning, da udformningen har taget udgangspunkt i fx klimavenlige byggematerialer.

Gennem LCA-vurdering og en mere dybdegående dialog om materialevalg forudser vi udviklingen af en form for hybrid-byggerier i fremtiden. Det er bygninger, hvor der fx både bruges beton og træ til bærende elementer, eller hvor der fx benyttes forskellige typer isolering – både de klassiske isoleringsmaterialer og nyere materialer som biogene materialer af fx tang.

Denne forudsigelse bygger på, at vi er opmærksomme på, at man ikke skal skabe et overforbrug af enkelte materialer – fx træ. Derfor er det vigtigt, at vi opretter vidensdelings- og læringsmetoder, både internt og eksternt.

Vi er i gang

Vi kan ikke komme uden om, at alle, der arbejder i byggeriet, skal have viden om LCA og beregning af en bygnings livscyklus, da det nu bliver en del af lovgivningen i byggeriet. Det er vores mål, at alle vores medarbejdere skal kende til LCA og vide, hvordan man bruger metoden. Derfor er vi i NOVA5 i fuld gang med at uddanne vores medarbejder i brugen af LCA.

Udover nybyggeri er NOVA5’s hovedkompetence renovering og transformation – ikke blot på grund af lavere CO2-udledning, men også fordi det er vores hjertebarn at genoplive gamle nedslidte og til tider historiske bygninger med stor bevaringsværdi. Derfor ser vi også frem til at renovering, tilbygning og ombygning bliver en del af lovningen om bæredygtigt byggeri i 2025.

23. november 2022

Risingskolen - Nyt skoleprojekt til samlingen

NOVA5 har vundet sin 4. skole under Odense Kommunes ”Velfærds Fundament”, hvor vi som totalrådgiver skal hjælpe med at forbedre.

Dermed er vi i fuld gang med projektering af Ubberud Skole, Dalum Skole, Næsby skole - og nu også Risingskolen. Det betyder også, at vi nu har vundet 4 ud af 5 miniudbud, hvilket vi er enormt stolte af.

Generelt for Velfærdens fundament er formålet med rammeaftalen at pust nyt liv i Odenses lokalområder og give en kærlig hånd i forbindelse med at skabe et stærkt lokalsamfund med skolerne som omdrejningspunkt for liv og fællesskab.

På Risingskolen er der være plads til alle, hvilket er en del af det områdes charme, som skolen er placeret i. Det er derfor også tungt forankret i skolen og de andre kommunale elementer som SFO, musikskole, SSP, der er med til at skabe en dagligdag for godt 900 af områdets børn.

Risingskolen bærer præg af mange års leg og læring, hvilket både kan ses og mærkes. Derfor er det vigtigt for os at skabe endnu bedre rammer for elevernes læring og trivsel gennem glæde, nysgerrighed, tryghed, kreativitet og ansvarlighed, som afspejler Klods Hans, som er Risingskolens vartegn.


Få mere information om Velfærdens fundament og om Ubberud skole, Dalumskolen og Næsby Skole ved at klikke på links eller læs mere om projektet hos Licitationen.

29. september 2022

Sig hej til Thomas Graah

I mandags den 26. september startede Thomas Graah i NOVA5. Thomas er uddannet arkitekt og er i gang med at blive klogere på vores nye projekt på TEC Baltorp Campus, der er et nyt teknisk gymnasium og dataskole i Ballerup, hvor han skal være NOVA5’s arkitekt på projektet.

Thomas kommer senest fra Rørbæk og Møller, hvor han fungerede som sagsarkitekt på Boserupvej, der er to nye botilbud på 71 boliger i Roskilde for Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Thomas har mange års erfaring med skitsering, projektering og projektledelse og har gennemført mange projekter og konkurrencer. Han har stor erfaring med både transformation og nybyggeri - herunder skoler, daginstitutioner, boliger og plejeboliger. Det er kompetencer, der ligger fint i spænd med det felt, som NOVA5 også arbejder i.

Som arkitekt fokuserer Thomas på at finde enkle svar på komplekse problemstillinger. Det, som motiverer ham, er at finde og forløse de arkitektoniske kvaliteter i de opgaver han arbejder med. Han er især optaget af at finde løsninger med fokus på ressourceforbrug, miljø og bæredygtighed.

Det fremgår også tydeligt af hans CV, at han har arbejdet med en lang række forskellige bygherrer og forskellige typer af projekter. Denne store alsidighed og bredde i hans faglige virke har også givet ham et indgående kendskab til politiske og administrative processer. Thomas har på baggrund af dette derfor altid fokus på at sikre samarbejdet med alle interessenter i byggeprocessen.

Det æstetiske og kunstneriske er ikke kun noget, som Thomas udnytter i sit arbejde. Han er meget glad for at tegne og male – og bruger også meget tid på at spille guitar. Fritiden bruges med familie og venner - gerne i sommerhuset eller på vandreture i naturen.