HØJE AMBITIONER, BEGGE BEN PÅ JORDEN

Værdier og Mål
NOVA5´s vision er at udvikle og realisere arkitektur, der danner rammer for menneskelig udfoldelse og fredelig sameksistens.
NOVA5 ser rum, funktioner, ude, inde, lys, og materialer som en helhed. Vi dyrker et personligt formsprog, der tilpasser sig stedet og det omkringliggende miljø.
Vores arkitektur udspringer af nordisk byggeskik, en holdbar arkitektur, der prioriterer sunde og smukke materialer ud fra en bæredygtig kontekst. NOVA5´s kerneområder er at skabe rammer for det at bo fra enkelte boliger til fællesskaber, at skabe rammer for leg, læring og fordybelse fra institutioner over skoler til voksenuddannelse, og at skabe rammer for et aktivt fritidsliv med mangfoldige idrætsaktiviteter.
Vi arbejder i og for fællesskaber, vores ønsker er at vi sammen med vores bygherre skaber livskvalitet for de kommende brugere og beboere af vores byggerier.
Byggeteknisk innovation har altid været en del af tegnestuens DNA, da vi sætter en ære i at udvikle og udfordre de tektoniske løsninger til gavn for arkitekturen, funktionen og klimaet idet vi ser bæredygtighed som en integreret del af vores processer.
Værdier der kendetegner NOVA5; engagement, nysgerrighed og empati.

Bæredygtighed
NOVA5 er en af de første tegnestuer, der valgte at blive certificeret indenfor bæredygtighed. For NOVA5 træffes valg om bæredygtigt byggeri allerede i den indledende faser. Vi sørger for at projekter opfylder alle krav for miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Vores DGNB-konsulenter rådgiver med DGNB-certificering, som sætter rammer for bæredygtige kvaliteter.

Bygherrerådgivning
Hos NOVA5 vægter vi højt samarbejde mellem brugere og bygherren. Med mange års erfaring og viden hjælper vi bygherre og brugere med at afdække deres ønsker og oversætte dem til fysiske rammer og optimale betingelser. Som bygherrerådgiver gennemfører vi workshops, afdækker og forstå brugernes præferencer og analysere konteksten for at opnå de bedste forslag. Vores grundlæggende filosofi er at skræddersy byggerier til den enkelte bygherre og bruger behov samt stedes muligheder. Det giver et langtidsholdbart bæredygtigt byggeri til glæde for den der skal bruge og bo i bygningerne.

NOVA5's ledelsesteam

NOVA5's ejere og daglige ledere er CEO Hanne Vinkel Hansen og Thomas Dahl, arkitekter maa.

Anne Mette Konstantyner er Administrationsleder og økonomiansvarlig.

Niels Thestrup er Bestyrelsesformand, KØNIG Advokater, advokat (H), MA og HD, Attorney-at-law (Supreme court)


Selskabsform

NOVA5 arkitekter as er et aktieselskab
stiftet i 1994.

CVR-nr. 18 51 59 46

Team NOVA

Ressourcer og kvalitet hænger sammen. Derfor samler vi på kompetente og loyale medarbejdere. Team NOVA er i øjeblikket ca. 25 engagerede arkitekter, konstruktører, kommunikationsfolk, studerende og praktikanter. Vores konstruktører og arkitekter har hver sin tillidsmand, og kønsfordelingen i firmaet er 50/50 både i ledelse og stab.