Læring

Når NOVA5 bygger skoler og undervisningsbyggerier, så gør vi det for de mennesker, der skal lære og arbejde i bygningerne.

Læringsbyggeri ligger dybt i vores bevidsthed, og har gennem de seneste to årtier været en gennemgående opgavetype, vi har beskæftiget os med - Lige fra bygningssyn, renoverings-, ombygnings- og nybygningsopgaver Vi beskæftiger os med læringsbyggeri, hvor brugerinddragelse, sammenhænge og indretning af didaktiske rum er en væsentlig faktor for et vellykket resultat. På den mådes sikre vi at skabe moderne, attraktive og innovative undervisningsmiljøer.

Dermed har planlægning og programmering af komplekse undervisnings- og institutionsbyggerier også været en del tegnestuens kernekompetencer siden begyndelsen. NOVA5s første opgaver var at opbygge Københavns kommune princip for helhedsplaner for alle kommunens skoler, hvor vi i tæt samarbejde med kommunens forvaltning og brugerne og pædagogiske konsulenter, udarbejde helhedsplaner for 35 skoler.

I dag består vores ambitiøse team af 20-25 ansatte med massiv erfaring i læringsbyggerier og i praksis inden for: kloge m2, leg, bevægelse, inklusion, superoptimering, multianvendelse, belægning over døgnet samt tidslinjen for læring fra de yngste til de ældste samt den gode lærerarbejdsplads.

Derudover har NOVA5 fra projekter med indretning af institutioner for børn med stærkt nedsatte motoriske færdigheder og indlæringsvanskeligheder, erfaring med at indføre særlige bygningsmæssige tiltag, som kan stimulere børnenes oplevelser og dermed indlæring.

Fokus på mennesket i arkitekturen

NOVA5 er privilegeret at have vundet konkurrencer og haft tilbagevendende bygherrer, hvilket har betydet, at firmaet konstant løser et højt antal skoleopgaver som nybyg og renovering.

Undervisningsbyggeri er kendte for at have skiftende behov inden for pædagogiske principper, tænkning og læring. Derudover er denne typer byggeri er sted, hvor der er mange bruger og stor gennemgang, hvorfor det er vigtigt at indarbejde robusthed, funktionalitet, akustik, lys og materialer. Derfor er det afgørende for os, at elevers og lærers behov og muligheder bliver tilgodeset.

Vi bygger i øjenhøjde med brugerne med udgangspunkt i den nyeste viden inden for sociale relationer, læring og leg.

Tæt samarbejde giver en god start og forløb

Vi værdsætter, at vores projekter bliver til i dialog såvel med bygherre og brugere som med andre rådgivere og internt mellem vores medarbejdere.

NOVA5 indgår i tæt samarbejde med bygherrer, lærere og elever baseret på idéen om samtænkning af faglige rum. Stærkt fagligt kodede rum, der inspirerer og understøtter elevernes indlæring og nysgerrighed. Ved denne samtænkning af faglige rum frigives flere m2 til fælles læringsmiljøer med plads til pædagogisk didaktik i form af inkluderende undervisning, der kan rumme elevernes forskellige behov og læringsstile.

Derfor tillægger vi dialogen med brugerne stor værdi, og vi har igennem årene oparbejdet en betydelig erfaring i brugerinvolvering og generelt håndtering af kommunikationen.

Igennem involvering af bruger af skolerne samt dynamiske brugerprocesser arbejder vi med forskellige scenarier ud fra de ønsker og behov, som vi i fællesskab kommer frem til og inddrager dem i vores arbejde. På den måde sikrer vi, at bruger og elever får en skole eller undervisningsbyggeri, som lever op til de behov, som der er og må komme.

Bæredygtighed

Vi har været bevist om at bruge anlægsmidler på en måde, der kommer bygherre og brugere til gavn med bæredygtige løsninger – her tænkes arkitektur, teknik og pædagogik.

Vores tilgang til byggeriet udspringer, hvad enten om, der er tale om renovering eller nybyg, fra en undersøgende tilgang til, hvordan fremtiden er med til at forme byggeriet. Dermed sagt ser vi det som vores fornemmeste opgave at sikre og forbedre vores byggeprojekter gennem langtidsholdbare bæredygtige løsninger og materialevalg. På den måde forsøger vi at skåne miljøet så god som mulig sammentid med, at vi har fokus på, at vores byggerier skal tilpasses til det område, som de er placeret i. Vores mål er, at dette er med til at tilføre noget nyt og noget som skaber fællesskab for dem, som færdes på stedet.

Vi vil skabe samlingspunkt for mennesker, som udfordrer deres måde at lære på og deres måde at være på.

Her kan se vores læringsprojekter