Kultur og Idræt

I dag opfattes begrebet idræt som det overordnede begreb for bevægelse, leg, motion og sport, hvilket er nøgleelementer i det meste af NOVA5 arbejde, hvad enten det handler om undervisningsbyggeri eller sport.

I NOVA5 forsøger vi at skabe arkitektur, der har naturlige sammenhænge mellem faciliteter, så brugerne mødes og inspireres på tværs af sportsgrene og kulturelle events. For os er sport og kultur uadskillelig fra arkitekturen og skaber helhed i alle menneskers liv. Desværre er det kun få arkitekter i Danmark, som har formået at skabe nytænkende arkitektur. Her har NOVA5 erfaret at søge inspiration, gode ideer og få adgang til den nyeste viden gennem i internationale netværk og projekter.

NOVA5 fokuserer på, at mennesket i form af publikum og professionelle idrætsudøvere og artister skal mærke, at arkitekturen fungerer i praksis og hvor der er fokus et smidigt flow og korte arbejdsgange for de ansatte ved at tænke bygningernes funktioner sammen.

Hvis dette skal løses, kræver det et godt samarbejde med brugerprocesser, som er målrettet behov og ønsker, som understøtter de funktioner som sport og kultur besidder. Det drejer sig om at skabe en forståelse mellem de tværfaglige erfaringer og de samfundsmæssige refleksioner der danner vilkår for arkitekturen og byen. Forståelsen af betydningen af menneskers møde med hinanden og det aftryk begivenheder har på menneskerne. Det handler om at synliggøre menneskers socialisering, civilisering og selvopfattelse i det moderne velfærdssamfund, hvilket sker i mødet mellem tradition og bevægelse, mellem dem der har viden og erfaringer, og den ungdom der har vitaliteten og styrken til at skabe nye visioner.

Det er tydeligt at se, at vi allerede er i gang med at skabe en tæt relation mellem sportshaller og skoler og institutioner. Det skaber netværk og samvær i lokalområdet. Denne udvikling har NOVA5 allerede arbejdet med på en række projekter:

Skoler/institutioner

Dalby GF
- Folkeskole og idræt
Espergærde Idrætsby
- Gymnasium og idræt
Tove Ditlevsens Skoles sportshal
- Folkeskole og sport

Stadions, sportshaller og kulturelle samlingssteder

Helsingør stadion
Blå Rum
Multihal i Greve – IGLO
Hørsholm idrætspark og skøjtehal

Få et samlet overblik over vores lignende projekter her