Bygherrerådgivning

I NOVA5 Arkitekter er vi erfarende inden for bygherrerådgivning med særlig erfaring og spidskompetencer inden for offentligt byggeri med hovedfokus på leg og læring, sport og kultur og boliger.

Fælles for alle områder er, at vi vil skabe et sted, hvor mennesker har lyst til at være og opholde sig sammentid med, at vi udvikler deres forståelse for diversitet og kultur.

NOVA5s arbejdsproces og ydelser

Som bygherrerådgiver er vi med til at sikre en god forståelse for vigtigheden af en god brugerproces, hvor interessenter inddrages i en dialog og hvor tanker og ønsker visualiseres med volumenstudier, sammenhæng af funktioner og rumprogram, så der opnås en fælles forståelse for vision, behov og ønsker, kvalitet, indeklima, pædagogik, budget og tidsplan vil være i fokus.
Dermed sagt er vi bygherrens sparringspartner, der hjælper bygherren med at få et større overblik over projekterne. Vores erfarne bygherrerådgivere, som både kender til procedurerne for byggeprojekter og de mange faldgruber, der kan ske undervejs, vil udfordre og optimere bygherren ideer, så de bliver skarpere og konkrete, så de kan indarbejdes i det faktiske byggeprojekter.

Som bygherrerådgiver er vi på bygherres side og sikre, at det kommende byggeri lever op til de krav og standarder, som bygherre har. Dette gør vi igennem en klar og tydelig kommunikation, hvor vi kan sikre, at alle er opdateret på lige fod og er opmærksom på eventuelle huller og fejl i fx program, så vi sammen i fællesskab kan lægge en plan for det videre arbejde.

Som bygherrerådgiver hjælper vi til under hele byggeprojektet. Med vores indgående erfaring fra tidligere projekter kan vi hjælpe med alle opgaver, som ikke vedrører det praktiske arbejde i udførelsesperioden.

Vores ydelser omhandler blandt andet følgende punkter:
* Procesplanlægning og processtyring
* Ideoplæg, opgaveprogrammering og budgetlæsning
* Styring af beboerdemokratiske processer
* Brugerinvolvering og workshops
* Screening af ejendomme
* Tilstandsrapporter og helhedsplaner
* Valg af udbudsform, udbud og kontrahering
* Økonomistyring
* Byggestyring og Aflevering

Fokus og arbejdsmetoder

NOVA5s kompetencer er bredt sammensat både fagligt og socialt Vi værdsætter at vores projekter bliver til i dialog såvel med bygherre og brugere som med andre rådgivere og internt mellem vores medarbejdere. Vi tillægger dialogen med brugerne stor værdi, og vi har igennem årene oparbejdet en betydelig erfaring i brugerinvolvering.

At udforske, planlægge, programmere, tænke, tegne og gennemføre projekter af forskellig karakter og program - er centrale elementer i de opgaver vores tværfaglige rådgiverteam løser dagligt. Vi ved at arbejdet kræver både arkitektoniske og tekniske færdigheder, men også indlevelse, overblik og logistisk snilde. Netop dette kan NOVA5 tilbyde samt gennemtænkte løsninger, optimalt flow og brugbarhed. Vi har fokus på sundhed, trivsel, inklusion, arbejdsglæde, pædagogiske principper, kloge kvadratmeter og arkitektonisk kvalitet - herunder komfort, bæredygtige materialer og nytteværdi.

Vi evaluerer på vores tidligere projekter og opsamler erfaring og viden om nye tendenser både omkring et legende læringsmiljø, som inspirerer, motiverer og styrker nysgerrigheden, men også inden for boligbyggeri, hvor vi eksperimenterer med forskellige materialer og værktøjer for at finde de mest effektive og gennemprøvet metoder, som sikrer god overlevering.

Se vores bygherrerådgivningsprojekter her