Provstegårdskolen - Velfærdens fundament

I Bolbro i Odense ligger Provstegårdskolen. Bolbro er Odenses idrætsbydel, hvor mange af bydækkende idrætsinstitutioner er placeret – heriblandt Odense Idrætspark. Derfor er der også stor interesse blandt beboerne for udendørsaktiviteter og idrætsfaciliteter, men også med kulturelle og sociale lokalarrangementer, der løfter området og samler beboerne på tværs af generationer.

Bolbro tidligere har været kendt som et af de fattigste postnumre i Danmark, hvor mange tosprogede og mange på overførselsindkomst bor, så har beboerne i Bolbro et højt selvværd som bydel. Mentaliteten er, at her er plads til alle: ”Vi vil Bolbro, og vi vil hinanden”.

Formålet med moderniseringen af Provstegårdskolen er at give et løft, der understøtter dannelse, uddannelse og trivsel for børn og unge, men også sikrer gode og attraktive arbejdsvilkår for medarbejderne.

Type: Skole  / Bygherre: Odense Kommune  / Sted: Middelfartvej 180, 5200 Odense  / Landskab: LAND+  / Ingeniør: OJ Rådgivende ingeniører  / Øvrige samarbejdspartnere: Arkitektfirmaet Arne Birk  / Anlægssum: 7,2 mio. kr.  / Status: Under projektering

Om projektet

Det nye projekt på Provstegårdskolen består af opgradering af faglokaler, modernisering af gymnastiksalen, studiemiljø for eleverne, personalearbejdspladser og -møderum hertil små mødelokaler som kan konverteres til undervisningslokale, opgradering af toiletter og et løft af festsalen. Derudover skal der etableres udendørs læringsmiljøer og opgradering af legepladsen.

Skolens visioner

På Provstegårdskolen vil man skabe de bedste rammer for børnenes læring og trivsel. Derfor har elevråd, lærere og skolebestyrelsen formuleret følgende visioner for skolen:

• At børnene lærer at samarbejde og at udvise respekt og tolerance på tværs af kulturelle og sociale fællesskaber.
• At det enkelte barn kan udnytte sine styrkesider optimalt, samtidig med at barnets følelse af selvværd og medansvar for egen læring og udvikling styrkes.
• At faglighed og empati går hånd i hånd med respekt for den enkelte og fællesskabet i lærings- og dannelsesprocesserne.

Disse visioner bliver inddraget i vores arbejde, hvor vi finder og udnytter de eksisterende m2 på måder, som understøtter skolens, elevernes og lærernes ønsker og behov.