Højby skole, Velfærdens fundament

Området omkring det lokale bibliotek, Højby Skole og hallerne er et naturligt samlingssted for alle. Naturen ligger tæt op ad Højby og Lindved med marker og skov, og Allerup byder på friluftsbad, Skt. Hans fest og julemarked.

Området bliver kendetegnet af en skøn blanding af parcelhuse, rækkehuse, etagebyggeri og landejendomme, hvor der er nærvær og samvær samt er plads til at skabe relationer mellem børn, unge og voksne gennem mange forskellige idrætstilbud, spejder, ridning og kulturelle aktiviteter.


Type: Skole  / Bygherre: Odense Kommune  / Sted: Nørrelunden 20, 5260 Odense  / Landskab: LAND+  / Ingeniør: Artelia  / Øvrige samarbejdspartnere: Arkitektfirmaet Arne Birk  / Anlægssum: 6,2 mio. kr.  / Status: Under projektering

Opgaven

Højby Skole får ny multifunktionel indretning af fysiklokalet og natur & teknik, der gør det muligt at arbejde mere kreativt og på tværs af fagene.
Derudover skal udnyttelsen af faglokaler til de kreative fag forbedres, da inddelingen af Huggehuset ikke er tidssvarende. Huggehuset rummer fagene billedkunst, håndværk & design og makerspace.

Madkundskabslokalet opgraderes med en ny løsning på køkken- /arbejdsborde med vaske- og kogezoner samt 6 nye ovne.

I musiklokalet skal der findes en løsning på, hvordan ledninger og kabler sikres, så sikkerheden er i top.

Gruppemiljøet i udskolingen opgraderes på baggrund af elevernes efterspørgsel på flere grupperum og bedre indretning. Derfor etableres der 2 – 3 lydtætte grupperum til fordybelse og projektarbejde i læringsmiljøet i Nordhuset, samt mindre kroge som både skal understøtte læringsmiljøet og styrke det sociale fællesskab.

Gruppemiljøer og garderobe opgraderes til mellemtrinnet og den eksisterende indgang blændes og konverteres til et lydtæt grupperum. Husets fællesrum indrettes ligeledes til et inspirerende lærings- og opholdsmiljø med nye indretning mv.

Afslutningsvis udvikles udeområdet ved Nordhuset til et attraktivt og inspirerende udemiljø for de unge. Der skal være små siddemiljøer/loungeområder, der kan bruges i forbindelse med undervisning til gruppearbejde og fordybelse og til at ”hænge ud” i frikvarterer.

Højby Hallen

Udover arbejdet med selve skolen skal vi udarbejde en helhedsplan for Højby Hallen, som ligger i forbindelse af Højby skole.

Højbys eneste samlingspunkt er hallen og ønsket er at lave et bedre område omkring hallens aktiviteter herunder skabe bedre rammer for børn og unges ophold i hallen samt udnyttelse af de eksisterende arealer og gentænkning af ankomsten og indgangspartiet. Drømmen er, at disse tiltag skal invitere flere borgere indenfor - borgere som ikke normalt er brugere af hallen. Derved kan vi være med til at skabe et stærkere fællesskab i Højby.

Set i lyset af, at Højby hallen er Odenses anden mest brugte og har nået sin kapacitet, er drømmen, at der i fremtiden skal etableres en hal nr. 3. Placeringen af den nye hal og ankomstområdet undersøges i samarbejde med LAND+, der varetager landskabsarkitektur.

​Brugerproces

Opgaverne på Højby skole løses i tæt samarbejde med brugerne, hvor der tages udgangspunkt i deres behov og ønsker. Derfor afholder vi workshops med hhv. skolen, elevrepræsentanter, de foreninger der bruger skolen, frivillige i ungeområdet og idrætsforeningerne, som vil indeholde følgende emner: 1) Indsamling og forståelse af brugerønsker og behov, 2) Fremlæggelse af forslag til brugere til kommentering og videre bearbejdning og til sidst 3) Fremlæggelse for brugerne af resultatet.