Paarup skole - Velfærdens fundament

Ambition er, at Odense også i fremtiden skal være kendetegnet af stærke lokalsamfund, hvor folkeskolen udvikler sig som omdrejningspunkt for fællesskab, aktiviteter og kendskab til hinanden. I bydelen Paarup findes, der ikke nogen faktiske mødesteder, og derfor er skolen et centralt sted, hvor beboer og foreningsliv mødes.

Type: Skole  / Bygherre: Odense Kommune  / Sted: Paarupvej 19, 5210 Odense  / Landskab: LAND+  / Ingeniør: OJ Rådgivende ingeniører  / Øvrige samarbejdspartnere: Arkitektfirmaet Arne Birk  / Anlægssum: 14 mio. kr.  / Status: Under projektering

Status

Der er netop afholdt første workshop med brugerne, hvor repræsentanter fra Odense Kommune, skolepersonale, lokalsamfund og to elever fra elevrådet deltog og gjorde os klogere på de eksisterende forhold samt de ønsker og krav der er for moderniseringen af Paarup skole.

Om projekt

Moderniseringen af Paarup skole omhandler modernisering af toiletter, som er nedslidte og trænger til en kærlig hånd. Der skal etableres en ny hovedindgang i midten af skolen, hvor skolen dele mellem børn og unge i hjertet af læringscenteret. Faglokale til fysik og madkunstskab opgraderes og elever på specialafdelingen på skolen får ligeledes moderniseret køkken/multirum. På gangarealer bliver der etableret nye læringsrum og -miljøer og der ændres indretning på kontorerne til administrationen.

Herudover får skolen ny ventilation, belysning, vinduer og nyt tag på udvalgte tagflader og der etableres vandposter og opgraderes udeområder.

Skolens visioner

Paarup Skole er børnenes skole, hvor man i fællesskab skaber den bedste fremtid for alle elever. Skolens værdisæt har tilknytning til følgende tre værdier:

Vedholdenhed: At give eleverne passende udfordringer og skabe deltagelsesmuligheder for alle. At eleverne skal kende deres styrker og svagheder for at få erfaring med at overkomme udfordringer.

Mod: At eleverne skal lære sig selv at kende og finde styrke til at turde udfordre sig selv.

Relationsdannelse: At se muligheder i, at vi er forskellige og se ud over egne behov i samvær og samarbejdet med andre. Det er værdier, som vi i NOVA5 indarbejder i projektets udformning og altid vil have in mente, når vi skal modernisere skolen.

Derudover har beboerne i lokalsamfundet ligeledes tre ønsker til fordringer, som vi i samarbejde med resten af projektorganisationen tage højde for i udformningen af skolen.

Naturliv:
Naturen er noget af det borgerne i Paarup er glade for, og som de gerne ser bevaret og udvidet med blandt andet bedre adgangsforhold og mere vild natur. Der er i høj grad et ønske om at kunne udnytte den rige natur til sport, motion, leg og til socialt samvær på tværs af generationer.

Lokalsport:
Lokalsporten spiller sammen med naturen en stor rolle i borgernes drømme om at skabe naturlige mødesteder, hvor man kan samles og være fælles lokalt.

Sikker trafik:
Bedre infrastruktur0 og sikker trafik specielt omkring skolen og hallen har også stort fokus fra beboerne i området. Særligt omkring Paarup skole er det trafikmæssige udfordringer, hvor der blandt andet peges på forbedring af stier og fortove samt bedre lysforhold.


Ydelser

NOVA5 er ansvarlig for at levere ydelserne, som er opdelt i følgende faser: Ideoplæg, Byggeprogram, Dispositionsforslag, Projektforslag, Myndighedsprojekt, Udbudsprojekt, Udførelsesprojekt, Udførelse og Projektopfølgning herunder fagtilsyn og byggeledelse samt aflevering og Projektopfølgning.

Derudover leverer NOVA5 projekteringsledelsen og IKT-ledelse i alle faser.