Højmeskole, Velfærdens fundament

Odense Kommunes ambition er at være kendetegnet af stærke lokalsamfund, hvor folkeskolerne er omdrejningspunkt for fællesskab, aktiviteter og kendskab til hinanden.

I den Sydvestlige del af Odense imellem bydele Højme og Dyrup ligger den 2-4 sporet folkeskole Højmeskolen, der rummer ca. 600 elever. Skolen er omkranset af meget natur og er nabo til Højme Svømmehal og FKS hallen, som bruges i undervisningen på skole og af lokalsamfundet.

Type: Skole  / Bygherre: Odense Kommune  / Sted: Højmevænget 3, 5250 Odense SV  / Landskab: LAND+  / Ingeniør: OJ Ingeniører  / Øvrige samarbejdspartnere: Arne Birk  / Anlægssum: 4,34 mio. kr.  / Status: Under udførelse

Trivsel og fællesskab

På Højmeskolen brænder alle medarbejdere for at give lokalområdets børn gode, varierede skoledage med stor faglighed og høj trivsel i stærke og fleksible læringsmiljøer, og de går den ekstra mil for at få det enkelte barn til at lykkes i skolens fællesskaber.

I forlængelse af ønsket om at modernisere Højmeskolen, så skolen opgraderes efter moderne byggestandarder og får bedre læringsmiljøer både i og uden for undervisningen af elever og lærer, men også foreninger og aftenskurser.

Brugerproces

Centralt for moderniseringsarbejdet har været brugerinddragelsen, hvor vi er blevet klogere på hver brugergruppes behov og ønsker. Hertil har vores arbejdet taget udgangspunkt i følgende tre workshops:

• Indsamling og forståelse af brugerønsker og behov

• Rådgivers fremlæggelse af forslag til brugere til kommentering og videre bearbejdning

• Fremlæggelse for brugerne af resultatet

NOVA5 arbejder i øjeblikket med følgende opgaver:

Nyt Scienceområde

Der indrettes et fleksibelt Scienceområde til kemi og fysik i skolens kælder, hvor der i forvejen er faglokaler til biologi, geografi og natur/teknologi. I Scienceområdet vil der være plads til tværfaglig, tidssvarende naturfagsundervisning med opbevaring til længerevarende forsøg, og det vil være muligt at flere klasser bruger området samtidigt. Området vil skabe gode rammer for naturfagsprøven og undervisningsaktiviteter/-former, der fremmer elevernes nysgerrighed og læring.

Opgradering billedkunst

Der indrettes et art-område i de nuværende billedkunstfaciliteter i kælderen. Moderniseringen vil gøre udstilling, innovative processer og produktion mulig samtidig med, at der sikres et sundt indeklima med fokus på lyd, lys og luft.

Opgradering madkundskab

Madkundskabslokalet indrettes tidssvarende med for eksempel stålbordplader, der reducerer muligheden for bakteriedannelse og åben opbevaring, hvilket er praktisk og funktionelt for elever, så de hurtigt kan finde køkkenremedier og madvarer. Faglokalet skal kunne rumme store klasser og skal kunne benyttes til lokale arrangementer som for eksempel madklub eller madkurser.

Dramalokale og foredrags-/samlingslokale

Skolens dramalokale skal renoveres og moderniseres, så det kan bruges i såvel SFO som i undervisningen til samlinger, forestillinger og foredrag. Lokalet er i skolens kælder, hvilket kræver, at indeklimaet forbedres med åbninger til gangområdet, ventilation, lydisolering med mere.

TECH-værksted

Teknologi og engineering skal have et nyt TECH-værksted med plads til lasercutter og 3D printer mv., da skolen har modtaget et Facebook Grant (tilskud), som har gjort det muligt at indkøbe en del teknologi, samtidig har ”Børnene i robotbyen”-indsatsen gjort behovet for nye rammer til undervisningen aktuel.

Opgradering af toiletter og personalerum

Over hele skolen bliver toiletterne opgraderet med nye og mere indbydende faciliteter. Derudover får lærerne moderniseret deres personalerum med bedre lyddæmpning og et nyt køkken.

Gangareal

Gangarealer bliver indrettet med læringsmiljøer, som kan benyttes i undervisningen til gruppearbejde og fordybelse og samtidig visuelt understøtter læringen med inspirerende kunst og information. Indretningen skal medvirke til mere ro og flere muligheder for at bruge rummene omkring klasserne i såvel undervisningen som i frikvartererne og i SFO.

NOVA5 ydelser

NOVA5 varetager totalrådgivning, brugerproces inkl. workshops, forundersøgelser, ideoplæg, byggeprogram, projekteringsledelse, bæredygtighedsrådgivning, IKT-ledelse, Dispositionsforslag, projektforslag, inventar, kunstprojekt, ibrugtagelse og aflevering. Derudover er NOVA ansvarlig for risikostyring, tid, økonomi, kvalitetsstyring, projektopfølgning og fagtilsyn.