Rosengårdsskolen, Velfærdens fundament

I Odense Midt lige nord for Syddansk universitet ligger Rosengårdskolen. Dette distrikt blandet af industri, socialt boligbyggeri, universitetet og mange naturskønne områder, hvilket skaber meget diversitet og mangfoldighed. Området er et meget multikulturelt område, hvor man hjælper og passer på hinanden og fællesskabet.

Ligesom flere af de andre skoler under velfærdens fundament er en modernisering af skolens udvendige og indvendige udtryk tiltrængt for at skabe en attraktiv skole for fremtidens elever.

Type: Skole  / Bygherre: Odense Kommune  / Sted: Stærmosegårdsvej 51, 5230 Odense  / Landskab: LAND+  / Ingeniør: OJ ingeniører  / Øvrige samarbejdspartnere: Arne Birk  / Anlægssum: 7,9 mio. kr.  / Status: Under projektering

Brugerproces

NOVA5 afholder en række mødeaktivitet i samarbejde med bruger, elever, repræsentanter fra lokalsamfund og kommune ifm. modernisering af Rosengårdsskolen. Vi har gennemført et generelt opstartsmøde, hvor vi er blevet introduceret til skolen og de ønsker og behov, som der er til moderniseringen.

Der er afholdt en bæredygtighedsworkshop, da Rosengårdsskolen inkl. alle andre skoler under Velfærdens fundament skal lave op til krav og principper for DGNB-sølv.

Afslutningsvis har vi gennemført tre brugermøder/workshops, som vi i fællesskab har udviklet på de forskellige tiltag, som der fortages på skolen.

NOVA5 arbejder på følgende opgaver:

Ankomst

Rosengårdskolen er bygget i 1970, hvilket den bære præg af. En anonym arkitektur som ligger trukket tilbage bag store træer og en trafikeret vej. For at skabe synlighed bliver der etableret en ny ankomst mod Stærmosegårdsvej, hvor et landskabsmæssigt træk binder vejen sammen med hovedindgangen.

Modernisering af indgangsparti

I forlængelse af den nye ankomst vil det allerede unikke indgangsparti få et løft. Det skal medvirke til at skabe en indbydende og imødekommende aula, som skaber bedre sammenhæng til resten af skolen.

Nytænkning af SFO

Det er et stort ønske at skabe endnu bedre rammer for børn i lokalområdet. Her skal SFO’en danne ramme om meget god leg, sjov og læring og vil på baggrund af dette spille en vigtig rolle i introduktionen af de mindste til Rosengårdskolen. Derfor bliver en del af arealet, som i dag hører til indskolingen, inddraget for at give bedre plads til de mange børn, som nyder deres hverdag i SFO’en eller Forårs SFO’en.

Modernisering af billedkunst

Det eksisterende billedkunstlokale bliver renoveret og gjort tidssvarende gennem ny bedre belysning, indeklima og meget mere, da faglokalet også skal bruges uden for skoletiden.

Teknologisk og kreativt værksted

Der etableres et teknologisk og kreativt værksted, der fremmer innovation, kreativitet og inspirerer til brug af teknologi. Her kombineres flere af de eksisterende kreative og håndværksmæssige fag, hvor elever vil få mulighed for at bruge 3D printer og laserskære til at bygge og undersøge robotteknologi.

Udviklingen på Rosengårdsskolen er en del af ” Velfærdens Fundament” og vil være med til at understøtte kulturelle projekter, som fx at lave band t-shirts for musikere fra lokalområdet eller lignende.

Derudover undersøges der mulighed for et nyt udendørs læringsrum med grønt tag til gavn for blandt andet eleverne fra specialafdelingen Fønix.

Centralrum D bliver til et moderne fælleslokale

Centralrummet opgraderes med et interiørprojekt, som vil støtte brugen til henholdsvis læring og store samlinger. Der vil blive etableret ”hænge ud”-arealer, der giver de tilstødende faglokaler mulighed for bedre at kunne aktivere centralrummet.

På denne måde vil skolen og de lokale foreninger i højere grad have mulighed for at bruge lokalet til sociale arrangementer, generalforsamlinger med mere uden for skolens åbningstid.

Akustik i musiklokalet

Der laves akustikregulering i skolens musiklokale for at skabe bedre oplevelser for skolens ansatte, elever og resten af lokalområdet.

Opgradering af mødelokaler og toiletter

Det store mødelokale i administrationen moderniseres, og der skabes bedre arbejdsmiljø for skolens ansatte. Et antal af skolens toiletter opgraderes.

Forbedring af gymnastiksalen

Den eksisterende gymnastiksal bliver forbedret ved at etablering manuel justerbare gardiner. Dette vil højde gymnastiksalens brug, som en hal til træning - specielt for bordtennisspillerne.

NOVA5 ydelser

NOVA5 varetager totalrådgivning, brugerproces inkl. workshops, forundersøgelser, ideoplæg, byggeprogram, projekteringsledelse, bæredygtighedsrådgivning, IKT-ledelse, Dispositionsforslag, projektforslag, inventar, kunstprojekt, ibrugtagelse og aflevering. Derudover er NOVA ansvarlig for risikostyring, tid, økonomi, kvalitetsstyring, projektopfølgning og fagtilsyn.