4 skoler på Bornholm

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune traf i juni 2017 beslutning om, at afsætte en pulje på 39 mio. kr. til etablering af nye læringsmiljøer på 4 bornholmske skoler. NOVA5 har vundet opgaven om alle fire skoler i Regionkommunens miniudbud under SKI’s Rammeaftale i samarbejde med lokale Steenbergs Tegnestue, som varetager ingeniørydelser og byggeledelse. NOVA5 varetager de indledende faser frem til hovedprojekt herunder brugerinddragelsesprocessen, som bygherre har vægtet højt.

Formålet er at opgradere de fire skoler, så de opfylde dagens krav om differentieret undervisning, hvor alle rum sættes i spil og samtænkes, hvilket resulterer i mange og varierede miljøer. Sløjd, billedkunst og håndarbejder er lagt sammen til faget håndværk og design, så fin- og grov værksted nu ligger i samme lokale. På samme måde får faglokaler og basisområder tilført mulighed for flerfunktionalitet. Det stiller krav til de fysiske rammer fra overflader og materialer til akustik og flow.

Sundhed er i fokus, blandt andet etableres egen madskole med selvproduktion af grøntsager. Et stort nyt drivhus fungerer både til grøntdyrkning og som undervisningslokale. Et andet fokusfelt er at styrke børnenes selvstændighed og selvsikkerhed ved at lægge vægt på fremlæggelse, formidling. Videreformidlingen øger både forståelsen for stoffet og børnenes selvforståelse.

Paradisbakkeskolen

Kongeskærskolen

Hans Rømer Skolen

Svartingedal Skole

Type: Folkeskole, totalrådgivning  / Bygherre: Bornholms Regionskommune  / Sted: Allinge, Nexø, Åkirkeby, Hasle  / Ingeniør: Stenbergs Tegnestue  / Øvrige samarbejdspartnere: Grønne & Jessen arkitekter  / Størrelse: Mellem 500 m²-5.000 m²  / Anlægssum: 39 mio. kr.  / Status: Sidste skole afleveres December 2020