Kongeskærskolen

For Bornholms Regionskommune har NOVA5 som totalrådgiver etableret nye læringsmiljøer på fire skoler på Bornholm samt sikret et optimalt og fremtidssikret indeklima. De fire skoler er Kongeskærskolen, Paradisbakkeskolen, Svartingedal Skole og Hans Rømer Skolen.

Alle fire skoler er projekteret parallelt, men bygget forskudt.

Formålet er at opgradere de fire skoler, så de opfylde dagens krav om differentieret undervisning, hvor alle rum sættes i spil og samtænkes, hvilket resulterer i mange og varierede miljøer. Sløjd, billedkunst og håndarbejder er lagt sammen til faget håndværk og design. På samme måde får faglokaler og basisområder tilført mulighed for flerfunktionalitet. Det stiller krav til de fysiske rammer fra overflader og materialer til akustik og flow.

Øvrige skoler på Bornholm:

Hans Rømer Skolen

Paradisbakkeskolen

Svartingedal Skole

Type: Folkeskole; totalrådgivning  / Bygherre: Bornholms Regionskommune  / Sted: Allinge  / Ingeniør: Stenbergs Tegnestue  / Øvrige samarbejdspartnere: Grønne & Jessen arkitekter  / Størrelse: Mellem 500 m²-5.000 m²  / Anlægssum: 56 mio. kr  / Status: Afleveret december 2020

Det optimale indeklima

Kongeskærskolens naturfaglige rum er udbygget for at give plads til en større variation af rum, hvor der som en integreret del af undervisningen skabes rum til projektarbejde, formidling og fordybelse. Det har været vigtig for at fastholde de ønsker og krav der stilles til en differentieret undervisning.

Det kreative faglige miljø er indrettet efter gældende regler som stilles til faget håndværk og design , med zoneopdeling, vådzoner og afskærmning.