Svartingedal Skole

For Bornholms Regionskommune har NOVA5 som totalrådgiver etableret nye læringsmiljøer på fire skoler på Bornholm samt sikret et optimalt og fremtidssikret indeklima.
Alle fire skoler er projekteret parallelt, men bygget forskudt.

Svartingedal Skole har fokus på de kreative og naturvidenskablige fagområder. NOVA5 har etableret et samlet fagligt område i bygningens underetage, som samlet kan rumme alle de krav der stilles til naturfag og billedkunst og håndværk- og design. Et samlet værkstedsområde der skal inspirerer og samtænke de forskellige fagområder.

Øvrige skoler på Bornholm:

Paradisbakkeskolen

Kongeskærskolen

Hans Rømer Skolen

Plads til kreativitet

Det kreative faglige miljø er indrettet efter gældende regler som stilles til faget håndværk og design, med zoneopdeling, vådzoner og afskærmning.

Sikre vilkår for eleverne og personalet

Vi har arbejdet med transparens mellem de enkelte funktioner for at skabe afskærmning men også sikkerhed ved arbejde med maskiner og kemikalier.