Paradisbakkeskolen

For Bornholms Regionskommune har NOVA5 som totalrådgiver etableret nye læringsmiljøer på 4 skoler på Bornholm samt sikret et optimalt og fremtidssikret indeklima.
Alle 4 skoler er projekteret parallelt, men bygget forskudt.

Paradisbakkeskolen er udbygget til at være en profilskole med MAD OG ØKOLOGI i centrum. I byggesagen er etableret produktionskøkken og fælles spiselounge for hele skolen. Ved at inddrage en ældre gymnastiksal og udvide arealet med ny tilbygning er der skabt rum for et fælles samlings- og spiseområde for eleverne med direkte udgang til skolens køkkenhave, hønsehold og væksthus. Skolen er udsmykket at kunstner Poul Gernes og den nyindrettede spisesal er udsmykket med farver i respekt for Gernes.Programmering er foretaget i samarbejde med Madhuset i København.

Øvrige skoler på Bornholm:

Hans Rømer Skolen

Kongeskærskolen

Svartingedal Skole

Type: Folkeskole, totalrådgivning  / Bygherre: Bornholms Regionskommune  / Sted: Nexø  / Ingeniør: Stenbergs Tegnestue  / Øvrige samarbejdspartnere: Grønne & Jessen arkitekter  / Størrelse: Mellem 500 m²-5.000 m²  / Anlægssum: 56 mio. kr.  / Status: Afleveret december 2020

Nye muligheder for at indtage naturen

Fagområdet for naturfag er udvidet med en tilbygning til fysik hvor der skabes mulighed for projektarbejde og formidling. Naturfagsundervisningen er flyttet ud i et stort uopvarmet væksthus, som giver rammer der kan inspirere til mere ude/inde undervisning og forsøg med jord, vand, vækst og frisk luft.