Hans Rømer Skolen

For Bornholms Regionskommune har NOVA5 som totalrådgiver etableret nye læringsmiljøer på 4 skoler på Bornholm samt sikret et optimalt og fremtidssikret indeklima.
Alle 4 skoler er projekteret parallelt, men bygget forskudt.

Hans Rømer Skole er udbygget til at være en profilskole med MAD OG ØKOLOGI i centrum. I byggesagen er etableret produktionskøkken og fælles spiselounge for hele skolen. Ved at sammenlægge undervisningslokaler er der skabt rum for et fælles samlings- og spiseområde for eleverne. Programmering er foretaget i samarbejde med Madhuset i København.

Øvrige skoler på Bornholm:

Paradisbakkeskolen

Kongeskærskolen

Svartingedal Skole

Type: Folkeskole, totalrådgivning  / Bygherre: Bornholms Regionskommune  / Sted: Aakirkeby  / Ingeniør: Stenbergs Tegnestue  / Øvrige samarbejdspartnere: Grønne & Jessen arkitekter  / Størrelse: Mellem 500 m²-5.000 m²  / Anlægssum: 56 mio. kr.  / Status: Afleveret december 2020

.

I fagområdet for naturfag er skabt mulighed for projektarbejde, formidling og fordybelse. På samme måde får faglokaler tilført mulighed for flerfunktionalitet. Det stiller krav til de fysiske rammer fra overflader og materialer til akustik og flow.


.

Gangarealerne er indrettet med pausemøbler til brug i undervisningen og pauser.