Jerismosevej Daginstitution

Sammenlægning af to institutioner til én

Jerismosevej 95 er blevet sammenbygget og udvidet til én samlet institution. De eksisterende bygninger med institutionerne Trylleskoven og Elverhøj er fra 1972, men delvist ombygget i 1994. De huser vuggestue- og børnehavebørn og PPR.

NOVA5 har totalombygget eksisterende PPR, og den resterende bygningsmasse er renoveret og udbygget inklusiv miljøsanering og ny liggehal. Ved sammenlægning af to institutioner til én integreret institution med op til 291 børn og 40 personaler har byggeriet været underinddelt i fire faser, da huset er i brug under hele byggeriet.

Lignende projekter:

Lundebo

Tune Skole

Type: Daginstitution, totalrådgivning,  / Bygherre: Greve Kommune  / Sted: Greve  / Landskab: Thing Brandt Landskab  / Ingeniør: Kim Olsson  / Størrelse: 2.400 m² ombygning heraf 1.800 m² generel ombyg og 600 m² totalombyg/udvidelse.  / Anlægssum: 21 mio. kr.  / Status: Ibrugtaget i april 2020

Opgradering - inde og ude

Overalt får gangarealer ny gulvbelægning og vægoverflader opfriskes. Nedrivningen vil frigive et areal på forpladsen, som sikrer trygge forhold for gående og cyklende, samt bedre overblik for parkering af biler, leverancer mm.