Tune Skole

For Greve Kommune har NOVA5 udført bygherrerådgivning med i forbindelse med at samle Tune skole på en matrikel med særlig fokus på fleksibilitet, funktionalitet og ”kloge m2”. Vores opgave består af at samtænke og optimere brug af arealer, faglokaleområder til fleksibel anvendelse samt faglige uderum til undervisning og frirum. Dette har frigivet økonomi til at tilføre skolen nødvendige tilbygninger og forbedret udearealer.


Igennem et omfattende analysearbejde har vi skabt rammer for en inspirerende, rummelig og fremtidssikret skole. Ved at årgangsopdele skolens undervisningsområder er der skabt den variation af rum og sammenhænge, der skal til for at undervisningen kan foregå på mange måder – fælles, i grupper, og fordybelse svarende til de behov der er for små som store elever og som inspirerer eleverne til læring gennem nysgerrighed og selvstændighed. SFO er integreret og samtænkt med skolens arealer og derved udnyttes værksteder mm. optimalt over hele dagen.

Type: Folkeskole, bygherrerådgivning  / Bygherre: Greve Kommune  / Sted: Tune  / Anlægssum: 35 + 58 mio

Kloge m2

Nova5 har fokus på at Tune Skole fremtidssikres således, at skolen er udbygget fleksibel, har funktioner med rette placering og har en stor grad af varierede rum til læring. Ved at analysere og gennemgå eksisterende rammer, skaber Nova5 ”kloge m2” med en større udnyttelsesgrad og bedre sammenhænge. Nova5 har integreret faglokaler på den måde, at de er i brug over hele dagen. Faglokaler til indskolingselever placeres tæt på SFO for at lokalerne bruges udenfor skoletid og giver SFO mulighed for varierede aktiviteter.

Nova5 sikrer et differentieret læringsmiljø der lever op til folkeskolelovens § 1 Stk. 2. "Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle." Nova5 etablerer studiezoner og læringstrapper, hvor der er plads til gruppearbejde, selvstudie og foredrag.

3 scenarier

Nova5 har udarbejdet 3 scenarier til Tune Skoles renovering, som er blevet til i en tæt dialog med bygherre og brugere. Helhedsplanen rummer idéoplæg, etapeplan samt overslag til endelig politisk beslutning for en sammenlægning af skole og institution.