Heibergskolen

HEIBERGSKOLEN – MODERNISERING, HELHEDSRENOVERING, OMBYGNING


Heibergskolen er fra 2004 og er beliggende i hjertet af Østerbro. Skolens bygninger var oprindeligt Det Kongelige opfostringshus og Statens Institut for Blinde og Svagsynede.

I 2000 valgte Københavns Kommune at omdanne bygningerne til en ny 2 sporet folkeskole på Indre Østerbro.

NOVA5 arkitekter var totalrådgivere på opgaven i 2000, som bestod i at omdanne et bevaringsværdigt byggeri til undervisning og ny undervisningsbygning med indskoling, KKFO, nye nedgravede gymnastiksale og en skolegård med aktive og passive zoneinddeling.

Det var på den baggrund dejligt at NOVA5 arkitekter som totalrådgivere i samarbejde med Lyngkilde Rådgivende Ingeniører kunne vende tilbage til ”vores” skole i 2021 for at bringe skolen op til de krav der stilles i 2022 til undervisningsmiljøer, indeklima og Helhedsrenovering af bygningerne.

Lignende projekter:

Strandvejsskolen

Type: Folkeskole, totalrådgivning  / Bygherre: Københavns Kommune  / Sted: København Ø  / Ingeniør: Lyngkilde Rådgivende ingeniører A/S  / Entreprenør: Hovedentreprise  / Størrelse: Ombygning af 2 sporet folkeskole  / Anlægssum: 35 mio. kr  / Status: Under projektering

Formålet med moderniseringen

Modernisering af Heibergskolen sker i tæt dialog med bruger og har det formål at bringe funktionaliteten nærmere et fremtidigt undervisningsbehov indenfor eksisterende rammer og omfatter fire udvalgte områder: grupperum, faglokaler og toiletter.

Faglokalerne indrettes til at understøtte nye krav til undervisningen og generelt tænkes der i optimering og samtænkning af funktioner og brug af kloge m2. Udvidelse og nyindretning af faglokaler for Håndværk og Design, Madkundskab samt Billedkunst.
Helhedsrenoveringen omfatter klimaskærm samt optimering af bygninger for at opfylde 2022 krav til energi, indeklima, akustik mm. til fremtidens sunde undervisningsmiljøer med fokus på at fastholde de kvaliteter der er i bygningerne og sikre langtidsholdbare løsning og materialevalg der kan modstå de udfordringer der er i undervisningsbyggerier.

Den originale klimaskærm på den bevaringsværdige hovedbygning istandsættes med udskiftning af vinduer og tag på baggrund af LCC-analyser for at sikre de rigtige valg for levetid og energioptimeringer.