Strandvejsskolen

STRANDVEJSSKOLEN – MODERNISERING, HELHEDSRENOVERING, OMBYGNING


Strandvejsskolen er en klassisk Københavnerskole med en muret hovedbygning og gymnastiksal fra 1897 (bevaringsklasse save 2) og efterfølgende tilbygninger med indskoling og faglokaler.

NOVA5 udfører i samarbejde med Lyngkilde Rådgivende ingeniørfirma en modernisering af skolens faglokaler og læringsmiljøer, en helhedsrenovering og klimatilpasning af skolen.

Projektet bliver til i en tæt brugerdialog omkring modernisering af skolen med det formål at bringe funktionaliteten nærmere et fremtidigt undervisningsbehov indenfor eksisterende rammer og omfatter fire udvalgte områder: grupperum, faglokaler, toiletter og udearealer.


Lignende projekter:

Heibergskolen

Type: Folkeskole, totalrådgivning  / Bygherre: Københavns Kommune  / Sted: København Ø  / Ingeniør: Lyngkilde Rådgivende ingeniører A/S  / Entreprenør: Hovedentreprise  / Størrelse: Ombygning af 3 sporet folkeskole – 0-9 klasse  / Anlægssum: 38 mio. kr.  / Status: Under projektering

Fremgangsmåde

På Strandvejsskolen skabes nye inspirerende læringsmiljøer i åben forbindelse med basisrum i hovedbygningen for mellemtrin og udskoling.

Faglokalerne indrettes til at understøtte nye krav til undervisningen og generelt tænkes der i optimering og samtænkning af funktioner og brug af kloge m2. Udvidelse og nyindretning af faglokaler for håndværk og design, madkundskab, omklædning til gymnastik, billedkunst og musik.
Udearealer indrettes med aktive og passive zoner - for at tilgodese alle elevernes behov.

Helhedsrenoveringen omfatter klimaskærm samt optimering af bygninger for at opfylde 2022 krav til energi, indeklima, akustik mm. til fremtidens sunde undervisningsmiljøer med fokus på at fastholde de kvaliteter, der er i bygningerne og sikre langtidsholdbare løsning og materialevalg, der kan modstå de udfordringer, der er i undervisningsbyggerier.

Økonomi, bæredygtighed og genhusning

Som en del af den indledende fase har NOVA5 foretaget en registrering og prioritering af de ønskede tiltag indenfor den afsatte økonomiske ramme for entrepriseudgifter. Vurdering og prioritering af tiltag har taget udgangspunkt i en helhedstilgang med henblik på at opnå størst mulig synergi indenfor og på tværs af de forskellige indsatsområder. Der er fokus på at fastholde de kvaliteter der er i bygningerne og sikre langtidsholdbare løsninger og materialevalg, der kan modstå de udfordringer der er i undervisningsbyggerier. Der udføres LCC-analyser af klimaskærm for at træffe de mest hensigtsmæssige beslutninger på et veloplyst grundlag.

Byggeriet skal udføres imens skolen er i drift, hvor eleverne og skolens personale løbende skal genhuses etapevis i pavilloner på skolens arealer. NOVA5 står tillige for planlægningen af genhusning.