VUC Næstved

VUC Storstrøm bliver den første bygning i den kommende Campus Næstved. Når Teatergade omdannes til sivegade med shared space, vil det nye uddannelsescenter fange både byens pulserende liv og Munkebakkens landskabelige herlighedsværdier. De nye skarpe bygningskroppe i det bløde landskab åbner sig mod byen, med offentligt tilgængelige passager og udearealer, café i stueetagen og en nedgravet multihal, som bruges til både dramaundervisning, koncerter og sociale begivenheder for alle Næstveds borgere.

Type: Videregående uddannelse  / Bygherre: VUC Storstrøm  / Sted: Næstved  / Landskab: Marianne Levinsen  / Ingeniør: DOMINIA  / Entreprenør: CC Contractor  / Øvrige samarbejdspartnere: Totalrådgiver: CUBO  / Størrelse: 5.144 m²  / Status: Afsluttet

Plads til både selvstudie og studiegruppe

I indretningen er der lagt vægt på, at de fysiske omgivelser skal være berigende for kursister og personale. Da en stor del af undervisningen er selvstudier og teamundervisning, er der i indretningen lagt vægt på et åbnet og transparent studiemiljø.

​REJSEGILDE OG STARTSKUD

Der var masser af ros til håndværkerne fra CC Contractor på Rejsegildet for VUC Storstrøm, som er startskuddet til fremtidens Campus Næstved. CUBO og NOVA5s arkitektur blev fremhævet for sin åbenhed mod byen og respekt for Munkebakkens landskab. Blandt talerne var VUC Storstrøms direktør Niels Henriksen og Borgmesteren Carsten Rasmussen - sidstnævnte med et rim over Kim Larsens ”Se din by fra tårnets top”, som passer glimrende med udsigten fra den store terrasse på taget af multihallen i bakken, der kan bruges af hele byen.