Torvevej

I det nye byggeri på Torvevejs nedlagte vejarealer bliver røde teglmure det samlende element som binder området sammen i et stærkt fællesskab omkring et nyt haverum. Røde fuger giver det klassiske nordiske mustensbyggeri et moderne tvist, og får rækkehusene til at fremstå med ensartede flader med både et minimalistisk og nutidigt udtryk. Med sin skala og sin egenidentitet bliver den nye bebyggelse en særlig enklave med et særligt liv a la kartoffelrækkehusene i København. De nye boliger er organiseret i en kamstruktur, der åbner sig mod den eksisterende bebyggelse på grunden, samtidig med at muren mod den befærdede vej danner en beskyttende barriere. Muren er perforeret af et levende hulmønster og porte, hvorigennem forbipasserende kan ane den bagvedliggende haves indre. Muren danner en skarp grænse mod gaden, og giver dermed Torvegade en mere bymæssig karakter. En nyetableret lommepark binder hele området sammen, og aktiveringen af et bredt internt strøg skaber naturlig forbindelse til områdets centerbebyggelse.

Type: Almene boliger  / Bygherre: AAB  / Landskab: Thing Brandt Landskab  / Ingeniør: DOMINIA  / Øvrige samarbejdspartnere: ACELAB, Designansvarlig NOVA5: Niels Lund Petersen  / Status: Konkurrence 2017