Sankt Peders Stræde

Sankt Peders Stræde 7 i det centrale Roskilde er opført som alderdomshjem i 1910 og ligger ved siden af Roskilde Kloster. Ejendommen, som er registreret med bevaringsværdig kategori 2 har gennem tiden undergået flere større ombygninger. I mange år har bebyggelsen fungeret som institution for psykiatrien, hvilket har præget indretningen. Det meget institutionelle indre stemmer derfor ikke overens med bygningens bevaringsværdige facader.

I forbindelse med renoveringen til 31 ungdomsboliger etableres der nutidige toilet-, badeværelses- og køkkenfaciliteter til de enkelte boliger, som opfylder de krav en moderne ungdomsbolig fordrer. Derudover har vi haft fokus på at skabe sammenhæng mellem det udvendige og indvendige udtryk.

De indvendige overflader bearbejdes og opgraderes, ved at de nedhængte lofter nedrives, så de eksisterende hvælvede lofter kommer til syne. Eksisterende pladedøre udskiftes til fyldningsdøre og der genetableres fodpaneler og karme, der matcher den historiske byging og giver et overbevisende helhedsindtryk. Som en del af energirenoveringen udskiftes samtlige facadevinduer og taget efterisoleres. Derudover moderniseres eksisterende vand-, varme- og afløbsinstallationer og bygningen suppleres med ventilation.

NOVA5s ydelser: Skitsering, projektering, fagtilsyn, byggeledelse, IKT-ledelse. Projektet blev nomineret til Renoveringsprisen 2020.

Type: Bolig  / Bygherre: Boligselskabet Sjælland  / Sted: Roskilde  / Ingeniør: Rambøll  / Størrelse: 31 boliger  / Anlægssum: 30 mio. Kr  / Status: Afleveret