Rundforbi Tennishal

Bygherrerådgivning ifm. udvidelse af eksisterende tennishal med to nye baner.

Rundforbi Tennishal er en selvejet institution, og blev taget i brug i september 1977. Udover de lette vedligeholdsopgaver i den eksisterende tennishal har der ikke været behov for yderlig renoveringsopgaver. Derfor vil der ikke blive udført noget arbejde på den eksisterende bygning foruden tilkoblingen af den nye tilbygning.

Type: Udvidelse af tennishal  / Bygherre: Den selvejende institution, Rundforbi Tennishal  / Sted: Rundforbivej 140, 2850 Nærum  / Landskab: NOVA5  / Ingeniør: EKAS Rådg. Ingeniører A/S  / Størrelse: ca. 1500 m²  / Anlægssum: 21,6 mio. kr. ekskl. moms  / Status: Under udførelse

Arkitektoniske intentioner

Efter ønske er der blevet udarbejdet dispositionsforslag for en tilbygning, der udvider tennishallens kapacitet med 2 baner. Tilbygningen fungerer som en selvstændig konstruktion med høj genkendelighed til den eksisterende bygning, samtidig med den nye tilbygning vil fremstå som en modernisering af den eksisterende bygningsmasse.

Respekten for den eksisterende bygning holdes ved, at man arbejder med samme kiplinje, og dermed følger den eksisterende, dog ved at forskyde bygningen 4,19 meter bliver der dannet en asymmetri i taget.

I tilstødende områder (fitness, forrum, gang, toilet/omklædning, samt depot) støbes armeret betongulv på 220 mm isolering. Der udlægges flydemørtel med fald mod afløb. Der opsættes fliser i bruseområde, samt bag alle vægge med sanitet. Dertil skal kloakanlæg etableres som seperatanlæg, der afsluttes med 2 rensebrønde i byggefeltet.

​Udearealer

Derudover etableres der 45 regulære parkeringspladser, samt 1 handicap parkeringsplads. Der udarbejdes et overdækket ankomstområde på 87 kvadratmeter, hvor der herunder også er plads til cykelparkering. Indkørslen til hallen bevares, men skal ved indgang til skel omdirigeres således, at det er tilpasset de nye parkeringsforhold og den nye tilbygning.