Renovering af Bo42 afdeling Svaneke

Sammen med STEENBERGs tegnestue er NOVA5 i fuld gang med projekteringen af renoveringen af almene boliger i og rundt om Svaneke by for Bo42 afd. Svaneke på Bornholm.

Totalrådgivningsopgaven vedrører realisering af Helhedsplan og projektet er støttet af Landsbyggefonden. Det samlede antal boliger ændres fra 83 til 79 boliger, hvor boligerne får renoveret konstruktioner og installationer og der bliver udført sammenlægning af lejligheder samt etablering af tilgængelighedsboliger. Bo42 afd. Svaneke's bebyggelse, der er opdelt i 10 byggeafsnit med optil 37 forskellige boligtyper fordelt i og rundt om Svaneke by.

Renoveringsprojekterne i afdelingen forventes færdige i sommeren 2025.

Type: Almene boliger  / Bygherre: Bo42 afd. Svaneke  / Sted: Svaneke, Bornholm  / Ingeniør: STEENBERGs tegnestue  / Størrelse: 84 boliger  / Anlægssum: 110 mio. kr.  / Status: Under udførelse

De 10 byggeafsnit er beliggende på:

- Postgade 6A - 6C og er opført i 1953. Bebyggelsen består af 9 boliger i alt mellem 50-131 m2 fordelt på 2-5 rumsboliger med centralvarme.
- Dyrlæge Jürgensengade 2-30 opført i 1976. Bebyggelsen består af 13 boliger i alt mellem 55-135 m2 fordelt på 2-5 rumsboliger med oliefyr.
- Dyrlæge Jürgensengade 25-35 opført i 1984. Bebyggelsen består af 12 boliger i alt mellem 40 og 67 m2 fordelt i 1-2 rumsboliger med centralvarme.
- Lindevej 7-17 fra 1986. Bebyggelsen består af 6 boliger i alt hver på 60 m2 fordelt på 2 rumsboliger med elvarme.
- Gulehaldstræde 1-9 i Listed opført i 1986. Bebyggelsen består af 10 boliger i alt mellem 44-84 m2 fordelt på 1-2 rumsboliger med elvarme.
- Norre Bakke 3A-3D i Aarsdale opført i 1988 fordelt på 4 boliger på ca. 60 m2 med 2 rum med elvarme.
- Ahornvej 1-17 opført i 1990. Bebyggelsen består af 9 boliger i alt på 62 m2 fordelt i 2 rumsboliger med elvarme.
- Byfogedbakken 2A-2B opført som almene boliger i 1991. Bebyggelsen består af 7 boliger i alt mellem 34 og 61 m2 fordelt på 1-2 rum med elvarme.
- Otte Holst bakke 3-17 fra 1991. Bebyggelsen består af 8 boliger i alt mellem 53 og 93 m2 fordelt på 2-3 rumsboliger med elvarme.
- Gryneparken 86-94 fra 1991. Bebyggelsen består af 5 boliger i alt på mellem 81 og 116 m2 fordelt på 3-4 rumsboliger med centralvarme og væksthus.

Ydelser og samarbejde

Totalrådgivningen inkluderer i hovedtræk følgende ydelser: Projektering frem til udbudsprojekt og efterfølgende udførelsesprojekt, beboerinddragelse (herunder plan for genhusning), arbejdsmiljøkoordinering (P), IKT-ledelse, projektopfølgning, fagtilsyn og byggeledelse. Ydelserne udføres i overensstemmelse med YBL18 og ABR18 med de ændringer og præciseringer som fremgår af udbudsmaterialet. Opgaven detailprojekteres med henblik på udbud af arbejdet i hovedentreprise.

NOVA5 og STEENBERG har tidligere samarbejdet på Bo42 afd. Søndergården og vores fire skoler, som henholdsvis er Svartingedal Skole i Hasle, Paradisbakkeskolen i Nexø, Kongeskærskolen i Allinge og Hans Rømer Skolen i Aakirkeby. Dermed har vi et godt og langt kendskab til hinanden, hvor vi har en god dynamisk i projekterne med god fremdrift.