PH PARK

Konkurrence om nyt seniorbfællesskab i Hørsholm

Som fællesboer er du en del af noget større. Alene ved at ville bo netop her, har du og dine naboer sagt ja til den samme drøm at leve tæt på andre, hvor faciliteterne er skabt med fællesskab for øje.
Det er altid legitimt at ville være alene. Som tætte naboer vil I dog kunne mærke, hvis nogen i en periode har brug for en hånd eller et kærligt skub til at komme ud af boligen – og ind i fællesskabet. Kort sagt: I fællesheden kerer man sig om hinanden.

Målet er at skabe sunde og vedligeholdelsesfri boliger, som de fleste har råd til. Derfor har tilbudsgiver, antropologer, arkitekter og tekniske konsulenter sammen udviklet byggekomponenter og byggeprocesser, der muliggør fremtidssikre boliger af høj kvalitet til en overkommelig husleje.

Social bæredygtighed er det helt centrale omdrejningspunkt med fokus på det frivillige, tilfældige og tvangsfri fællesskab. Det at være fælles på en uforpligtende måde, med egne til- og fravalg. Fællesheden tangerer bofællesskabet, men er ikke et kollektiv. Det er en boform for seniorer der frivilligt ønsker at deltage i forskellige former for fællesskab.

Type: Boliger  / Bygherre: Propreco  / Sted: Hørsholm kommune  / Landskab: Opland Landskab  / Øvrige samarbejdspartnere: Designansvarlig NOVA5: Niels Lund Petersen  / Størrelse: Klynge med 6 boligblokke  / Status: Konkurrence 2019

Fællesheden

Fællesheden er et koncept for boliger skabt på baggrund af en ny stærk senior-generations overvældende interesse for alternative boformer, som er afstemt et godt og varieret seniorliv. Det påtrængende behov og ønskerne hos det hurtigt voksende segment af 55+ medborgere, betyder, at varianter af konceptet allerede er under udvikling i blandt andet Albertslund og Ballerup.