Klub Nord i Hvidovre

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune har besluttet at udvide Klub Nord med en ny tilbygning på knap 200 m2, som skal være et led i kommunens ønske om at reducere udledning af CO2 og bygge miljørigtigt.

Som totalrådgiver har NOVA5 i samarbejde med Eibye Rådgivning varetaget denne til- og ombygning af klub samt rådgivning ifm. med brug af genbrugsmaterialer og sikring af et bæredygtigt udgangspunkt for klub og kommune.

Type: Klubtilbud  / Bygherre: Hvidovre Kommune  / Sted: Hvidovregade 20, 2650 Hvidovre  / Landskab: NOVA5  / Ingeniør: Eibye Rådgivning ApS  / Størrelse: 200 m2  / Anlægssum: 14 mio. kr. ekskl. moms  / Status: Under projektering

Om klub

Formålet med dette projekt er at skabe en rød tråd med den nye tilbygning, så den eksisterende klub i den en ældre villa får større arkitektonisk værdi og en mere bæredygtig profil.

Det gennemgående fokus er at skabe en bygning med et optimalt indeklima, et lavt energiforbrug og samtidigt opføre en bygning i robuste og sunde materialer, der kan tåle det daglige slid og vil patinere smukt.

Tilbygningen indeholder stort opholdsrum, kontor til personale, toiletkerner og diverse birum og teknikrum med mekanisk ventilation.

Hjertet af tilbygning er et stort fælles alrum af hjemlig karakter for børnene, hvor ønsket er, at rummet bruges til at skabe nærvær, ro og hygge, hvor omdrejningspunktet er fysisk samvær, ’hænge ud’- og samtale-områder. Derfor er det ligeledes vigtigt, at det store fællesrum er indrettes med fleksible funktioner med en delvist åben facade mod syd, som åbner op til udearealerne. I husets gavle etableres der karnapper, der giver gode siddemuligheder og hyggekroge indvendigt. På tilbygningens træfacader er der indarbejdet luftindtag med regulerbart spjæld med ålegræsfilter, der fungerer som isolering i lukket tilstand og som luftfilter og lyddæmpende i åben tilstand samt akustikdæmpende lamelfront i træ.

Den nye tilbygning forbindes med de eksisterende bygninger via et uopvarmet transparent vindfang, hvor der lægges betonfliser af genbrugssten – som også anvendes udvendigt rundt om huset, som forbinder for- og baghaven. Denne mellembygning skal ikke blot have funktion af gang, men også en slags værksted og opholdssted for børnene.

I den eksisterende bygning sammenlægges kontor og krearum til et stort krearum og i de to pavilionbygninger etableres der toiletter, garderobe og personalefaciliteter.

Omtanke

Reducering af CO2-udledning og bygge miljørigtigt er centrale faktorer for Hvidovre Kommune i dette projekt og derfor er det besluttet, at den nye tilbygning skal opføres i genbrugstegl fra en nedtaget bungalow længere nede af Hvidovregade med træfacadeelementer med genanvendt ålegræs.

Derudover har vi fortaget LCA-beregninger og -analyser til afgørelse af, hvilke løsninger til tjener bedst det laveste C02 aftryk.

Udearealer

Området omkring klub nord er plaget af oversvømmelser ved skybrud og derfor udfører vi et LAR-anlæg i for af et forsinkelsesbassin, hvor regnvandet opsamles i beholder, som anvendes til vandskyld i toiletter i den nye tilbygning. De store regnvandsbede vil være med til at øge biodiversiteten med flere fugle og insekter mm. sammentid med, at det skåner området for yderlige oversvømmelser.