Klostervangen

Højhusbebyggelsen Klostervangen ligger centralt og synligt i Aarhus Midtby. To betonmonolitter rejser sig med knap 400 lejligheder - de fleste med en betagende udsigt over Aarhus Bugt og Botanisk have. Byggeriet er fra sentresserne, hvor nye banebrydende byggemetoder og materialer så dagens lys på godt og ondt. Ringe materialer har været skyld i hastig nedbrydning og byggetekniske svigt, og trods løbende renovering er en samlet strategi nødvendig. NOVA5s helhedsplan for bebyggelsen udført med Pluskontoret er enstemmigt valgt af Klostervangens aktive beboerdemokrater.

Type: Totalrådgivning, Almene boliger  / Bygherre: AAB afd. 25 Klostervangen Aarhus  / Sted: Aarhus  / Landskab: Rambøll Landskab  / Ingeniør: NIRAS rådgivende ingeniører  / Øvrige samarbejdspartnere: Pluskontoret arkitekter  / Størrelse: 2 højhuse på 11 og 16 etager, 380 boliger med 1-4 værelser, 23.456 m²  / Anlægssum: 300 mio. kr.  / Status: Under udførelse, Afleveres efterår 2022

Byggeriet i de afsluttende faser

Status på Klostervangen fra sommeren 2022.

Update fra byggepladsen: November 2020

De er i fuld gang på byggepladsen i Aarhus. Her udføres den første montage af altaninddækningerne på højhuset.


Hovedideén

Vores hovedidé til forandring af bebyggelsens facader er nedbrydning af de ”endeløse” facader i en menneskelig skala. Ved at tilføre nye elementer, der får en særlig profilering og affasning, underdeler vi de store monotone facadeflader i overskuelig skala. Med disse tiltag skabes en smuk og markant bebyggelse i Aarhus midtby, der lever op til beboernes og bygherres ønske om atter at skabe et “fyrtårn”, der viser, at den almene sektor både har viljen og evnen til at gå helt i front!.

Tidligere vs fremtidige forhold

.

Helhedsplanen

Helhedsplanens formål var at afklare, hvordan Klostervangen trods begrænsningerne i bygningsstrukturen formår at være visionær indenfor energioptimering, samt hvordan bygningerne kan udvikles, så de kan leve op til fremtidens beboeres voksende krav til deres bolig. Målet med renoveringen er ikke at ændre på Klostervangen oprindelige grundlæggende arkitektoniske kvaliteter.

Klostervangen – renovering af 380 boliger

Klostervangen består af to højhuse opført 1964-1971: Blok A med 5 opgange, 32 lejl. pr. opgang og 16 etager samt Blok B med 10 opgange, 22 lejl. pr. opgang og 11 etager. I alt indeholder bebyggelsen 380 lejemål.

Tiltag, der bearbejdes i helhedsplanen, er: Boliger med bedre indeklima med ventilation af køkken og bad / Arkitektonisk bearbejdning og efterisolering af højhusgavlene / Nye vinduer i gavlene / Isolering af etageadskillelse over cykelkælder / Etablering af tagterrasse og efterisolering af tag / Moderniserede opgange / Nye elevatorer / Etablering af tilgængelighedsboliger ved inddragelse af nedlagt flugttrappe / Nye inddækninger af altanernes betonelementer / Opgradering af altaninddækningerne på havesiden / Ændring af flugtveje, så altanrummet lukkes mod naboaltanerne og vil kunne møbleres / Energimæssig opgradering af afdelingen, så den lever op til de nyeste standarder (indenfor den økonomiske ramme).