Kærskiftevej 21

Totalrådgivning i forbindelse med ombygningen af tidligere fritidstilbud til vuggestue og hører til Lykkebo Skole i Valby på Kærskiftevej 21.

Projektet sker i forbindelse med, at indskolingsafdeling og de tilhørende fritidstilbud skal samles på Lykkebo Skoles matrikel. Det frigiver kapacitet på Kærskiftevej 21, som fremadrettet skal huse 3 vuggestuegrupper i aldersgruppen 0-3 år på 36-40 børn samt en personalegruppe på 12-15 personer.

Type: Daginstitution  / Bygherre: Københavns Kommune  / Sted: Kærskiftevej 21, 2500 Valby  / Landskab: Thing-Brandt Landskab  / Ingeniør: Eibye Rådgivning ApS  / Størrelse: 649 m²  / Anlægssum: 15,5 mio. kr. ekskl. moms  / Status: Under projektering

Arkitektonisk idé

Institutionen er indrettet med fokus på et godt og enkelt arbejdsflow for personalet, samt overskuelige rammer for børnene. Derfor sker ankomst mod Kærskiftevej via et stort glasparti med adgang til vindfang. Herfra ledes man videre til børnenes garderober, der er disponeret med 14 børnegarderober med personalegarderobe og vaskerender.

Alle grupperum er disponeret til fleksibel brug, så der kan praktiseres forskellige pædagogiske aktiviteter i grupperummet samtidig med udkig til og sammenhæng med institutionens legeplads mod syd med vinduesnicher med opbevaring under, som børnene kan sidde i eller lege ved.
Nærdepot er integreret i grupperummene, som fast inventar i form af en stor reol med både åbne og lukkede hylder. Derudover tilhører der pusle/toiletrum til grupperummene med godt overblik og udkig til tilstødende rum.

Ved garderobeområder er der disponeret et fællesareal med siddeniche, der kan anvendes, hvis en mindre gruppe vil trækkes ud fra grupperum, og lave en særlig aktivitet. Fællesareal i midten af bygningen er disponeret som en åben zone, der kan møbleres frit ift. ønsket aktivitet. Dette areal er tiltænkt til fx morgenåbning, en mindre samling eller frokost for en mindre gruppe, som således kan anvendes til motoriklege mm.

Produktionskøkken er disponeret mod Kærskiftevej med egen decentral vareindlevering. Fra gangareal har børnene mulighed for at følge med i madlavningen via. glasrammedør. Der etableres toilet med bad, samt omklædningsfaciliteter for køkkenpersonale ved siden af produktionskøkken.

Administrationsfunktioner er disponeret i den nyeste del af bygningen mod Kærskiftevej, hvor personalet kan trække sig fra børnearealet og pause i ro. Lederkontor er placeret ved ankomst i visuel forbindelse med fællesareal.

Mod legeplads disponeres et mindre gangareal til brug for madradsskabe, som leder til en overdækket udgang til liggehal på legeplads. På legeplads disponeres desuden skur for turcykler, legeredskaber samt drift.

Bæredygtighed

Hovedfokus har været fleksible indretninger, der understøtter brugernes behov og understøtter de nuværende og fremtidige pædagogiske principper.

Derudover har fokus på bæredygtighed gennem hele projektet været centraliseret om ressource- og energiforbruget samt materialer, som er valgt ud fra robusthed, lang levetid og som giver et sundt indeklima. Derved anvendes der kun materialer, som kan holde til daglig håndtering og brug af børn.

Vi har derudover arbejdet med gennemtænkte konstruktionsløsninger og genanvendelse eksisterende belysningsarmaturer.

Udearealer

Legepladsen etableres syd for bygningen indenfor den trygge og lukkede ramme af høje hække og den nye liggehal. Børnene vil få adgang til legepladsen via udgange fra nærhaverne samt fra vindfanget ved garderoberne.

Sandkassen placeres centralt på legepladsen og fungerer som havens hjerterum, som børnene nemt vil kunne finde tilbage til. Omkring sandkassen etableres en ny betonbelægning som børnene også vil kunne køre på. Herfra vil børnene kunne gå på opdagelse via små grusstier og henover græsset ud til redegyngen, balanceredskaber, svelleplinte til ophold, sansehaven, klatreredskab med rutsjebane og hængebro samt en trampolin. Ved sandkassen sættes et legehus og en kulisse samt solsejl.

Legepladsen disponeres med en variation af stille rum og aktive rum samt områder, hvor børnene kan trække sig tilbage i ”fred-alene-steder”. Ruminddelingen skabes primært med buskbeplantning, der inddeler udearealet i mindre rum.