Jacobsli Skole

Cirkelskolen i Trondheim bygger dels på pædagogiske principper og dels på passivhusprincipper. Skolens organisering udspringer af et ønske om at bevare og forstærke oplevelsen af det smukke landskab med et diagonalt faldende terræn. Uden for skoletid er byggeriet hele byens aktivitetshus med særligt fokus på det lokale musikliv, hvor multihallen bruges som øvelokale og koncertsal. Opgaven er løst i samarbejde med Plus Arkitekter, mens Barbakke har stået for landskabet, som hylder det eksisterende vandløb og den rå natur.

Type: Totalrådgivning, Skole  / Bygherre: Trondheim Kommune  / Sted: Trondheim, Norge  / Landskab: Barbakke  / Øvrige samarbejdspartnere: PLUS Arkitektur, Lokal Arkitekt; Designansvarlig NOVA5 Niels Lund Petersen  / Størrelse: 10.000 m² nybyg  / Status: Konkurrence 2017

DEN CIRKULÆRE SKOLE

Skolen spænder over tre etager, hvor nederste plan indeholder hovedankomst, publikumsfunktioner og multisal. Undervisningsarealer, administration og lærerfaciliteter ligger i de to øverste etager. Alle undervisningslokaler ligger i bygningens periferi og omkranser et åbent fleksibelt areal med grupperum og fællesarealer. Læringstrapper og dobbelthøje rum forbinder skolens planer internt - vendt mod den centrale indre have, som er anlagt på multihallens tag.

KONCEPT

Ved at bøje et lineært forløb af undervisnings moduler opstår en rund bygningsstruktur omkring et indre haverum a la den traditionelle aulaskole med sin stærke identitet og sammenhæng. Dermed forener den cirkulære skole to umiddelbart modstridende ideer: det åbne og fleksible og den mere introverte oplevelse af tryghed og nærvær i hverdagen