Hastrupvænget

Bebyggelsen er opført i 1981 i gule mursten og træbeklædninger og består af 165 familieboliger. Byggeriet er opført i 1 og 2 plan samt som etagebyggeri. Til bebyggelsen hører et fælleshus med plads til 60 personer med adgang til udendørsarealer. Afdelingen har eget vaskeri. I bebyggelsen er der legepladser for børn i alle aldre, der ligger i stille og rolige omgivelser.

Type: Totalrådgivning, almene boliger  / Bygherre: Køge Boligselskab  / Sted: Omøvej, Køge  / Ingeniør: EKAS  / Størrelse: 165 boliger  / Anlægssum: 37 mio. kr.  / Status: Under udførelse

Samarbejde med beboere

I forbindelse med projektforslaget er der gennemført følgegruppemøder, med deltagelse af beboere fra afdelingen, som har bidraget med forslag til facaderenoveringen, samt ventilationsprojektet. Beboernes ønsker er detailbearbejdet og udformningen i projektforslaget er resultatet, som kan realiseres indenfor den økonomiske ramme, der er til rådighed

Fokus på økologi

Facaderne beklædes med en gråblå naturskifer og udhusene beklædes med lodrette cedertræslister. Alle vinduer og døre i bebyggelsen bliver udskiftet med nye lavenergivinduer udført i materialer som kræver minimal vedligeholdelse.