Glostrupparken

Glostrupparken er en helstøbt etagehusbebyggelse, som skal renoveres så området fremadrettet fremstår moderne og tidssvarende. På godt og ondt er bebyggelsen et typisk eksempel på det murede almene boligbyggeri fra 1950’erne med mange boligmiljømæssige kvaliteter samtidig med, at boligernes planudformning med de generelt små lejligheder og boligrum ikke er tilfredsstillende i forhold til en nutidig boligstandard, ligesom de meget små baderum og køkkener er helt utidssvarende.

Dermed skal de eksisterende fem blokke med i alt 86 lejligheder, nu renoveres og enkelte lejligheder sammenlægges til 83 boliger med støttet af Landsbyggefonden.

Type: almen bolig  / Bygherre: Lejerbo  / Sted: Floravej 1-33 i Glostrup  / Ingeniør: OBH rådgivende ingeniører  / Størrelse: alt 4.500 m2 fordelt på 83 boliger  / Anlægssum: 60 mio. kr.  / Status: Under udførelse

TILGÆNGELIGHED FOR ALLE

Tilgængelighed for alle er en væsentlig boligkvalitet, og af den eksisterende boligmasse er der ingen af afdelingens boliger i dag, der har niveaufri adgang og god tilgængelighed inde i den enkelte bolig.

Derfor renoveres en af afdelingens blokke til 12 tilgængelighedsboliger, så alle beboere i afdelingen en mulighed for med tiden at søge over i en tilgængelig bolig i deres eget boligmiljø, hvis de med alderen får behov for det. Samtidig er det med til at tiltrække nye beboerfamilier. Blokken ombygges i sin helhed med nye elevatorer fra kælder og op til 2. sal og med renoverede lejligheder med nye rummelige badeværelser og køkkener.

I en anden blok sammenlægges de eksisterende 12 lejligheder til i alt 9 store familieboliger, hvor der skabes rum til et moderne familieliv med såvel åbne planløsninger i fællesarealerne som mulighed for tilbagetrækning i egne værelser for både børn og voksne.

I to af blokkene er der permanent genhusning og ifm. realiseringen af helhedsplanen samarbejder vi med OBH om beboerhåndteringen ifm. varsling, byggeudvalgsmøder og orienteringsmøder med beboere.

Gennem hele projektet arbejdes der bevist med valgt af materialer, kompotenter og gennemprøvede løsninger med veldokumenteret lang levetid og lave driftomkostninger.