Greve Idrætscenter

Greve Idræts Center, GIC, består af to haller på hver 20x40 meter med tilhørende redskabsdepoter, omklædning, klubområde mv. Den ene hal er fortrinsvis til idrætsgymnastik med blandt andet springgrav, mens den anden hal rummer seks badmintonbaner. Hallernekan ved hjælp af en speciel hejsefoldevæg sammenlægges til én stor multihal og bruges til mange forskellige idrætsgrene og sportsarrangementer som fx badminton, gymnastik, håndblod og fodbold. Af samme årsag er den indvendige frihøjde overalt på ni meter. Efter opførelsen af GIC har vi tegnet en lav mellembygning til aktiviteter for mindre grupper, såsom yoga og fitness.

Type: Idrætsbyggeri  / Bygherre: Greve Kommune  / Sted: Greve  / Ingeniør: Kim Olson  / Entreprenør: N.H.Hansen & søn A/S (totalentreprenør)  / Anlægssum: 40 mio. kr.  / Status: Ibrugtaget 1. juli 2009