Frederiksgård Skolen

Det er ikke nogen smal sag at bygge og renovere specialskoler – særligt ikke specialskoler i bynær kontekst, hvor de eksisterende bygninger har stor bevaringsværdig værdi.

Type: Folkeskole  / Bygherre: Københavns Kommune  / Sted: Ørholmgade 8, 2200 København  / Ingeniør: EKJ  / Størrelse: 1.607 m2, 300 m2 ny tilbygning inkl. 2.227 m2 udeareal  / Status: Under projektering, Udført dispositionsforslag

Mulighedsundersøgelse

I 2019 blev det besluttet at afsætte midler til at udvide med yderligere specialskolepladser samt færdiggøre etape 1, hvor en tumle-sal blev inddraget og der blev valgt en midlertidig løsning for ventilation, samt der udestod håndværk og design-værksted og et bevægelsesrum til ergo/fys.

NOVA5 har samarbejdet med EKJ ingeniører om at udarbejde en ny mulighedsanalyse for at afdække, hvordan Frederiksgård Skole kan indrettes på en samlet og sammenhængende måde. Mulighedsanalysen skal vise, hvad der er muligt at etablere inden for eksisterende m2, og hvor stor en ny tilbygning skal være.

Det er intensionen at stille sig på skuldrene af det store arbejde som er præsteret i den indledende fase for at sikre, at totalrådgivningsforløbet starter på et velfunderet grundlag. Der vil blive draget brug af skolens erfaringer fra tidligere ombygningsprocesser, så projektteamet bruger den eksisterende viden om placering af skolens faciliteter, aktivt. Hertil arbejdes der på muligheden for at udføre en tilbygning på ca. 300 m², som forventes at kunne indeholde de funktioner, som er nødvendige for en specialskole i den størrelse og dens elevers behov.

Bevaringsværdig skole

At bygge nyt på en skole med bevaringsværdige bygninger i en bymæssig kontekst kræver en tæt dialog med myndighederne om placering og udformning af en ny bygning indpasset i skolens harmoniske rammer. Derfor er projektteamet i tæt dialog med bygherre, myndigheder og brugere i designprocessen vedrørende udformning og placering af ny bygning i det bevaringsværdige. På den måde forsøges det at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og sammenhænge samt en optimal byggeproces for skolen og projektets økonomi og tid.

​Brugerinvolvering

Projektet er tungt på brugerinvolvering, da der er mange behov, som skal mødes, når der er tale om undervisning af børn med særlige behov.

Derfor er projektet sat i gang med en kick-off workshop, hvor alle projektets interessenter deltager fra bygherre og skolens side som såvel fra rådgiverteamets side. Formålet med kick-off er at bringe alle aktører op på samme niveau med et fælles arbejdsgrundlag. Samtidig får det ”nye” rådgiverteam et dybt indblik i brugernes visioner for skolen og de emner, som tegner yderpunkterne for vigtigst og værst. På baggrund af dette lægges der meget stor vægt på at kende og forstå elevernes perspektiv.