Den nye daginstitution på Skolebakken 23-29

Projektet omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af ny bæredygtig daginstitution i Virum, som certificeres til DGNB Guld.

Børnetallet er stigende i Lyngby-Taarbæk Kommune og derfor er der behov for en række kapacitetsudvidelser af eksisterende daginstitutioner i området.

NOVA5’s ambition med projektet var at udforme en kvalitetsrig og velfungerende daginstitution, der skaber den gode ramme for de pædagogiske visioner samt børnenes og personalets hverdag med trygge og udviklende børnemiljøer, hvor de fysiske omgivelser både inde- og ude sikrer trivsel og pædagogisk læring i tidssvarende rammer for både børn, personale og forældre.

Type: Daginstitution  / Bygherre: Lyngby-Taarbæk Kommune  / Sted: Skolebakken 23-29, Virum  / Landskab: NOVA5  / Ingeniør: OBH  / Størrelse: 1.300 m2  / Anlægssum: 78,9 mio. kr. inkl. moms  / Status: I udbud

Disponering

Den nye daginstitution er opbygget med fem veldefinerede bygningskroppe i et enkelt, arkitektonisk formsprog, der består af mindre huse med saddeltagsprofiler. Forskydninger mellem husene skaber variation og nedskalerer bygningen i en børnevenlig skala. Facaderne har cedertræsbeklædninger med både smalle og brede profiler, der sikrer holdbarhed og smuk patinering over tid.

Den nye daginstitution signalerer åbenhed og understøtter en moderne og imødekommende kultur, som danner rammen om den gode dagligdag i børnehøjde. Institutionen rummer otte børnegrupper (fire vuggestuegrupper og fire børnehavegrupper) og er designet fleksibelt for at rumme forskellige funktioner over tid.

Adgang sker via hovedindgangen eller decentrale indgange ved børnegarderoberne. Lederkontoret, mødelokale og flexrum er strategisk placeret ved hovedindgangen. Børnegarderoberne er designet med separat garderobezone for hver gruppe, i direkte sammenhæng med legepladsens udearealer.

Grupperum indeholder faste rummøbler med underskabe og i forlængelse af disse ligger temarummene som ”open space”- rumligheder, hvor forskellige læringsaktiviteter kan udfolde sig I løbet af dagen og tilpasse sig den pædagogiske ramme. Dybe vinduesnicher og mobile legetøjskasser understøtter børnenes leg.

Udover produktionskøkkenet opføres der et pædagogiske køkken centralt i institutionen med tilknytning til legepladsen, der åbner sig op mod legepladsen, hvor der ligeledes er et udekøkken, som supplerer aktiviteter i det pædagogiske køkken og sørger for et let tilgængeligt ude/indemiljø.

Derudover indeholder daginstitutionen forskellige personalefaciliteter, liggehallen og decentrale udetoiletter, der er strategisk placeret for optimal funktionalitet og tilgængelighed.

Mulighed for ombygning fra daginstitution til skolebrug

Til løsningen af dette projekt har det været nødvendigt at overveje en tætte kobling til Virum skole, hvor vi har lagt op til at indarbejde en skoleoption i tilfælde af at daginstitutionen skal transformeres til skolebrug, hvorfor institutionens grupperum skal kunne omdannes til basislokaler for skolen.

Materialer

Daginstitutionen skal bestå af materialer, der er vurderet ud fra en række parametre som æstetik, holdbarhed, bæredygtighed m.fl. Derfor opføres bebyggelsen ud fra en generel totaløkonomisk opmærksomhed med robuste, holdbare og praktiske materialer, som kan modstå det forventede slid fra den daglige brug og samtidig være nemme at rengøre. Bygningens indre udtryk udformes med fokus på lyse rolige flader med en varm materialitet med loft til kip i samtlige grupperum for at skabe en større rumlig oplevelse og samtidig udnytte saddeltagsmotivet til at skabe særlige karakteristika med oplevelsen af rummene.

Bæredygtighed

I dette projekt tages der afsæt, at vi ønsker at fremme bæredygtigt byggeri i alle faser af en bygnings levetid - fra opførelse, over drifts- og brugsfasen, og til nedrivning. Her ligger størstedelen af en bygnings klimaaftryk over hele dens levetid, indlejret i byggematerialerne.

Bæredygtighedsaspektet er bredt ud, så der ikke blot fokus på der tekniske bæredygtige løsninger i byggeriet, men at der også arbejdes på at opnå social bæredygtighed og bæredygtig adfærd hos børn og ansatte. Den bæredygtige tilgang skal således være synlig hvad enten daginstitutionen betragtes i globalt perspektiv (klima og ressourceknaphed), i lokalt perspektiv (biodiversitet og påvirkning af nærområdet), samt det helt nære perspektiv som sikrer gode fysiske forhold for børn og personale gennem et godt indeklima, gode arbejdsforhold og et sundt og inkluderende socialt miljø.

Sammen med OBH har vi udarbejdet et selvstændigt bæredygtighedsprogram, som beskriver Lyngby-Taarbæks kommune visioner og målsætninger inden for bæredygtighedskvalitet i projektet. Her er den overordnede målsætning, at børneinstitutionen skal certificeres til DGNB Guld, og med DGNB Hjerte.

Da der er tale om nybyg af en daginstitution udarbejdes der ligeledes en indledende LCA-vurdering, der er baseret på den geometri og forslag til bygningsdele, overflader mm.