Dannevang

I grønne omgivelser blot et par kilometer fra Fredensborgs centrum ligger boligbebyggelsen Dannevang. Dannevang blev opført i 1975-77 og boligbebyggelsen består af 61 delvist sammenbyggede et-plans boliger. Bebyggelsen indeholder 2-4 rums boliger og lejlighedsstørrelserne varierer fra 58-104 m2.

Bebyggelsen er organiseret omkring tre nord-gående trafikale strøg, der giver adgang til boligerne. På ”gadesiden” er anlagt forhave med skure. De større boliger har overdækket cykelparkering/ opbevaringsplads og skur. På boligernes haveside er der anlagt små private haver som støder op til to landskabelige kiler som indeholder lege- og opholdsarealer. De grønne landskabsrum bidrager til at give bebyggelsen en grøn og imødekommende karakter.

Dannevang havde oprindeligt et modernistisk udtryk med flade build-up tage og murede øst-vestgående lejlighedsskel i gule tegl. Udfyldningspartierne mellem de murede skiver var udført som lette træpartier.
I 1997-98 gennemgik afdelingen en omfattende renovering. De murede gavle blev efterisoleret og beklædt med farvede plast plader. Der blev påbygget nye tagkonstruktioner som blev udført som en kombination af pyramide- og saddeltage belagt med bølgefibercement plader.


De lette facadepartier, vinduer og døre er de oprindelige. Bebyggelsen fremstår i dag som et eksempel på den post-moderne arkitektur som var fremherskende i perioden fra midt halvfjerdserne frem til slutningen af halvfemserne.

Type: Almen bolig, totalrådgivning  / Bygherre: Lejerbo  / Sted: Fredensborg  / Ingeniør: EKAS Rådgivende Ingeniører A/S  / Størrelse: 61 boliger  / Anlægssum: ca. 54 mio eksl. moms  / Status: Under projektering, Afleveres ultimo 2022

Eksisterende forhold

Da afdelingen generelt fremstår i rimelig god stand har den kommende renovering til formål at forbedre bygningernes indeklima, reducere energiforbruget og sikre anvendelige tilgængelighedsboliger i bebyggelsen. Alle tiltag skal gøres med udgangspunkt i Dannevangs velfungerende bebyggelsesplan og i tråd med det eksisterende udtryk.

Renoveringen i hovedtræk:

Ombygning af 20 boliger til nye tilgængeligheds­boliger.
Udskiftning/efterisolering af lette facader
Udskiftning af alle døre og vinduer
Udskiftning af udvendige skure
Udskiftning af tage
Etablering af balanceret ventilation i hver enkelt bolig
Udskiftning af ekst. gasfyr i de enkelte boliger til nye varmepumper.

Tilgængelighedsboliger:

Udover den byggetekniske renovering af be­byggelsen, vil udvalgte boliger blive ombyg­get til tilgængelighedsboliger, velegnet for ældre med eksempelvis rollator i hjemmet.

Forslaget for de tilgængelige boliger tager udgangspunkt i 2-rums boligerne, da de areal- og indretningsmæssigt er mest velegnet. Der ombygges til tilgængelige boliger i samtlige af 2-rums boligerne. Her vil det kræve at beboerne bliver genhuset.