Børnehuset Birkemose

Projektet omfatter totalrådgivning i forbindelse med omdannelse, nedrivning og nybyg af bæredygtig daginstitution.

Med et stigende børnetal i 0-6-årsalderen og en udvidelse med en nyt boligområde Pilgårdsvænget i Søndersø, blev Nordfyns Kommune blevet enige om at fremrykke byggeprojektet af børnehuset Birkemose i Søndersø.

Projektet er udført i samarbejde med Arkitektfirmaet Arne Birk ApS og Rådgivende ingeniør Drias, hvor NOVA5 har varetaget alle arkitektfaglige ydelser.

Type: Daginstitution  / Bygherre: Nordfyns Kommune  / Sted: Søndersø  / Ingeniør: Rådgivende ingeniør Drias  / Entreprenør: Tømrefirma Gert Fogt A/S  / Øvrige samarbejdspartnere: Arkitektfirmaet Arne Birk ApS  / Størrelse: 1100 m2  / Anlægssum: 25 mio. kr.  / Status: Under opførelse

Bæredygtighed

Det nye børnehus skal opføres i holdbare materialer med fokus på bæredygtighed, fremtidig drift og vedligeholdelse, og der stilles store krav til, hvor meget Co² det nye børnehus må belaste miljøet med - kun 6 kg CO2e/m²/år, hvilket er en halvering af, hvad bygningsreglementet kræver.

Læs også mere om projektet på Nordfyns Kommunes hjemmeside

Eksisterende rammer

Det gamle Birkemose indeholder udover vuggestue og børnehave også specialdaginstitutionen, Tigerhuset, som i den nye institution er trygt genhuset andet sted.

Den eksisterende institution var indrettet i en ældre landejendom, hvilket har medført en række akutte bygningsmæssige udfordringer ift. varme, fugt, mv. Institutionens opholdsarealer er udført rummelig, men lever ikke op til nutidige institutionsbyggerier, da bygningen ikke var tilgængelig og indrettet med flere mindre rum og gennemgangsrum, som kræver stor omstillingsparathed for både personale og børnegrupper.

Ligeledes var der store kloakproblemer med opstigende vand i kælderen. Da de eksisterende rammer for børnehuset Birkemose og Tinghuset ikke var tidssvarende, blev vurderet ikke rentabelt at istandsætte. Derfor blev det besluttet at nedrive den eksisterende bygningsmasse og opføre en ny tidssvarende og bæredygtig institution.

Det nye Børnehuset Birkemose

Vores mål med Ny Birkemose er at skabe et børnehus, der giver børnene tryghed, omsorg, mange forskellige oplevelser og fysiske udfordringer – både indendørs og udendørs, hvor naturen inviteres indenfor, så både børn og voksne kan nyde og udforske samt lære af og i naturen.

Ny Birkemose bliver opført i ét plan, hvor det første forældre og børn møder er hovedindgangen, som giver et positivt indtryk af den åbne og imødekommende institution. Omdrejningspunktet for institutionen er det” hjemlige” og ”naturen”, hvilket er den røde tråd hele vejen igennem børnehusets garderober og grupperum.

Ny Birkemose får tre afdelinger med en række multirum, som skaber mulighed for kreativ udfoldelser med værksteder og køkkenfaciliteter. Hver børneafdeling indeholder eget grupperum og garderobe med udgang til legeplads. Børnenes lokaler har høj fleksibilitet med mulighed for at skabe mindre læringsrum, så der skabes rum for børn og gode arbejdsbetingelser for personalet. Her bliver administrationen placeret synligt fra hovedindgangen, men hvor kontor- og mødeaktivitet kan forgå uden at forstyrre eller blive forstyrret. Personaleafsnittet placeres med udkig til legeområderne, mens der stadig er gode forhold for forberedelsesmuligheder og mødelokaler.