Bagsværd Skole

Bagsværd Skole er en ny skole på 13.000m² udført i gule tegl og enkle linjer. Funktionerne er fordelt på to forskudte fløje i to etager, som er kædet sammen af en højere mellembygning. Mellembygningen er hævet en etage over terræn, og danner sammen med de to sidefløje et tydeligt portmotiv, som samtidig er skolens trafikale knudepunkt. De to fløje indeholder primært undervisningslokaler med indskoling og skolefritidsordning mod syd, og mellemtrin og udskoling mod nord. Mellembygningen indeholder kompetencecenter, kantine, samlingssal, administration samt øvrige fælles- og personalefaciliteter. Mod syd afsluttes anlægget af en sportshal, mens udearealerne overalt er indrettet med mange forskellige typer aktivitetszoner.

Type: Folkeskole  / Bygherre: Gladsaxe Kommune  / Sted: Bagsværd  / Landskab: GBL  / Ingeniør: Wissenberg A/S  / Entreprenør: Jönsson a/s  / Øvrige samarbejdspartnere: Nøhr & Sigsgaard - projektforslag  / Størrelse: 11.180 m² nybyg + 1.300 m² ombyg  / Anlægssum: 155 mio. kr.  / Status: Indviet august 2013