Dalby Skole

Dalby på kortet, kortet på Dalby.

Kolding Kommune udvider Dalby skole, så den fremover rummer en fuld udbygget skole fra 0. - 9. årgang i 3 spor med SFO og faciliteter til Dalby GF. I tæt samarbejde med Jakobsen & Blindkilde og OBH har NOVA5 tegnet vinderprojektet til totalentreprisekonkurrencen. Centralrummet er udskolingens absolutte omdrejningspunkt, hvorfra alt udgår. Den store centraltrappe kan bruges både til samlinger, undervisning, foredrag - og over dagen til gruppearbejde og hangout. Trinnene kan indrettes med flytbare blokke, så man selv kan skabe mere intime rum. Glasfacaden under musiklokalet skaber god kontakt med udearealerne, og har døre der åbner op direkte til det fri. Det enorme ovenlys giver kig til himlen.Type: Folkeskole  / Bygherre: Kolding Kommune  / Sted: Dalby  / Ingeniør: OBH-Gruppen A/S  / Entreprenør: Jakobsen & Blindkilde A/S  / Anlægssum: 51 mio kr.  / Status: Forventet færdig i 2020

droneview

Den eksisterende decentrale skole bliver udvidet med en ny bygning for indskolingen direkte på den eksisterende indskoling, en helt ny bygning til mellemtrin og udskoling og en udbygning afl Dalby GF’s klubhus direkte koblet på den eksisterende GF.

hovedgreb

landskabet har aktivitetszoner og et bredt bevægelsesstrøg til cykel- og gangtrafik.

yello!

Den nye bygning til mellemtrin og udskoling er ligesom Dalbyhus udført i klassiske gule teglsten. Husets funktioner ligger omkring et stort centralt fællesrum. Faglokaler er fremhævet i facaden med en frisk gul farve, som synligt fikspunkt, når man bevæger sig rundt på området.