Trongården

Det nye Trongårdens Byområde er en venlig parkbebyggelse med en variation af boligtyper fordelt på klynger og rækkehuse i et stort fælles grønt rum med en central grønning. Med sin tæt-lave karakter indpasser bebyggelsen sig i det eksisterende landskab, der strækker sig mod markarealerne og Dyrehaven mod nord.

Type: Almene boliger  / Bygherre: Reka Group og Lyngby Taarbæk Kommune  / Sted: 2800 Kongens Lyngby  / Landskab: Vega Landskab  / Ingeniør: NIRAS  / Øvrige samarbejdspartnere: AART Architects, Designansvarlig NOVA5 Niels Lund Petersen  / Størrelse: 20.500 m²  / Status: Konkurrence 2017

Bymæssig sammenhæng

Overordnet ses Trongårdens Byområde i sammenhæng med en fremtidig bymæssig udvikling af Lyngby-Taarbæk. Området åbner for en sammenhæng med ny bebyggelse langs motorvejen og samtidig etableres en nord-sydgående struktur, der muliggør en fremtidig sammenhæng mod nord. En kommende ny bebyggelse langs motorvejen vil blive buffer mod trafikken, og dermed få positiv indflydelse på Trongården.

Boligerne

Boligerne, som er fordelt på tre delområder, varierer i højde og facadeudtryk. I hvert delområde er arkitekturen nøje afstemt i farver og materialer som sammen skaber en harmonisk helhed. En minimalistisk teglarkitektur uden overflødige dikkedarer, som - med sit enkle udtryk, materialevalg og samspil med landskabet - lægger sig tæt op ad en stolt dansk arkitekturtradition med fokus på rene linjer og funktionalitet.

Husene ligger side om side og danner intime fælleszoner og gaderum, hvor man parkerer sin bil og hilser på naboen. På modsatte side har hver bolig en tilhørende privat syd-vestvendt gårdhave eller have. Boligerne ligger indbyrdes forskudt, som individuelle enheder, men udgør tilsammen en sammenhængende struktur, der både tilgodeser privathed, og åbner op mod fællesskabet.

LAR

Et helt centralt og attraktivt element i det nye Trongårdens Byområde er et nord-syd gående bredt, blå-grønt strøg. Dette rekreative parkareal med integreret skybrudssikring og regnvandsafledning (LAR) knytter de varierede bygningstyper sammen og danner rygrad i bebyggelsen.