TEC Baltorp Campus

Det nye DGNB GULD-certificeret TEC på Baltorp Campus i Ballerup skal tilbyde de bedst mulige rammer for undervisning og uddannelse, der fremtidssikrer og udfordrer undervisningspraksis- og metode teknik og teknologi mv.

Det blev muligt for TEC at bygge den nye skole ved Campus Baltorp, hvor uddannelserne vil ligge i tæt samspil med NEXT’ gymnasie og erhvervsuddannelser samt byens kulturinstitution Baltoppen. TEC ønsker at skabe en undervisningsbygning for deres tekniske gymnasie og en ny dataskole, hvor der skabes en unik mulighed for at bringe deres faglighed samt pædagogiske og didaktiske viden i spil til at udvikle fremtidens tekniske og teknologiske fundament.

Uddannelserne i bygningen består af et gymnasium med 4 spor med 300 elever samt en dataskole med grundforløb 2 (GF2) hold, hovedforløbshold med fagretning infrastruktur/it-support og programmering, samt efteruddannelse med 345 elever.

Type: Videregående uddannelser  / Bygherre: Pension Danmark  / Sted: Baltorpvej 18-20, 2750 Ballerup  / Ingeniør: Afry  / Entreprenør: CC Contrator  / Øvrige samarbejdspartnere: CUBO  / Størrelse: 7.500 m² + 965 m2 kælder  / Anlægssum: 150 mio. kr. ekskl. moms  / Status: Under udførelse, Hovedprojekt afleveret februar 2023

Bygningen

Bygningens struktur giver høj fleksibilitet i forhold til fremtidige ændringer. Derudover lever bygningens organisering op til brugernes/TEC’s ønsker om tidssvarende læringsmiljøer, hvor elever og lærere har plads til forskelligartede lærings- og arbejdssituationer. Der er plads til elever der har behov for ro og fokus, og plads til ekstroverte elever der søger inspiration og kontakt med andre elever. Det er vigtigt, at eleverne føler sig trygge og identificerer sig med TEC og den uddannelse de er knyttet til.

I forlængelse af atriet og fagtorvet er kantineområdet, som udover spiseområde skal fungere som læringsmiljø for projekt- og gruppearbejde med en centrale tribune, der kan benyttes til undervisning med lærred og til særlige begivenheder.

Eleverne har adgang til campus og klimaparken og på 2. sal giver en større tagterrasse et pauserum og udendørs læringsrum for eleverne på gymnasiet og dataskolen.

Fagtorvet og dets afhængigheder

De forskellige faglokaler og laboratorier i stueetagen er. efter ønsker og krav fra brugerne, placeret med fagfaglige afhængigheder mellem hinanden. Alle faglokaler bindes sammen af det store fagtorv, et fællesområde med flexarealer, break-out zoner og små møderum, hvor elever og hold kan trække ud til kort teori eller projektarbejde i hele stueetagen og stadig være i tæt kontakt til læreren ved faglokalet.

Kemi- og biologi-laboratoriet deler kemi- og giftdepot og har fælles adgang hertil. Hertil ligger proceskøkkenet i forbindelse med kemi- og biologilaboratoriet og serveringskøkkenet. På den måde kan disse funktioner drage nytte af hinandens indretning i hverdagen.

Mekatronik, Digital Design/IOS og deres supportrum er værksted/teori-funktioner, der er samlet i stueetagen, hvor de eksponerer TECs høje faglighed indenfor teknik og teknologi.

Alle faglokaler har direkte udgang til campus/klimapark og kan således trække eksperimenterne udenfor. Ligeledes er der mulighed i perioder, som fx projektuger at udnytte kantinen og det overdækkede areal mod vest i forbindelse med kantinen.

Administration og personalefunktioner

På TEC bliver der etableret kontor og forberedelsesrum til medarbejderne på 1.sal til HTX og på 2.sal og 3.sal til Dataskolen. Ligeledes er der på 2.sal en fælles lærerlounge med tekøkken, hvor alle TECs medarbejder kan mødes. I kælderen etableres personaleomklædning og herudover depotrum til alle uddannelser, samt rengøring inkl. depot.

Brugerinddragelse og samarbejde

Brugerinddragelsen er høj på TEC, da mange uddannelseslinjer skal mødes og benytte fællesarealer og undervisnings- og faglokaler. Derfor er der særlig fokus på at imødekomme de ønsker, som elever, lærer, bruger og TEC har i alle dele af projektet både ude- og indendørs.