Tand- og sundhedsplejehus i Nyborg

I Nyborg Kommune er man i gang med et nyt udviklingsprojekt, hvor der arbejde med en vision om et nyt Tandpleje- og sundhedshus i nærhed af stationsområdet ved Nyborg St. og ved Birkhovedskolen. Visionen bygger på at skabe de mest optimale rammer for den kommunale Tandpleje og gøre den let tilgængelig for både besøgende og de ansatte.

Ambitionen er at udforme et kvalitetsrigt og velfungerende Tandplejehus, der danner den gode ramme for såvel de besøgende, patienter samt personalet. Formålet med Tandplejen, at den funktionelle disponering og de rumlige sammenhænge etableres, så der opnås størst mulig synergi mellem funktionerne og et optimeret arbejdsflow. Enkelte funktioner ligger op til multifunktionel udnyttelse.

Type: Sundhedshus  / Bygherre: Nyborg Kommune  / Sted: Nyborg  / Øvrige samarbejdspartnere: Arkitetfirmaet Arne Birk  / Størrelse: 585 m2  / Status: Færdigudarbejdet skitseforslag, ideoplæg og dispositionsforslag

Disponering og udformning

Det nye Tandplejehus er disponeret i ét plan pga. støj fra banetrerrænet og indskriver sig i konteksten som en klynge af huse, der spiller sammen med bl.a. det store baneterræn, Birkhovedskolen samt stationsbygningerne og som en serie af mindre huse - alle med en genkendelig og identitetsskabende tagprofil.

Bygningsvolumenet er nedskaleret i mindre enheder, hvorved synergien med det øvrige lokalområde styrkes. Hertil gør den levende og imødekommende bygningsform, at den former sig i skala og udtryk efter de primære brugere, sårbare, børn, ældre m.fl.

Bygningsforskydningerne skaber varierede uderum samt gode relationer mellem ude og inde. Der er lagt vægt på et materialemæssigt tema, der også er tilpasset det omkringliggende med træbeklædte flader, der skaber et genkendeligt, varmt og inviterende udtryk. Hertil beklædes facaderne med rød teglsten med spil og varmebehandlet træbeklædning. Vinduesformaterne er enkle og varieret og afspejler funktionerne bag og få karnapper til ophold og større vinduesformater tilfører facaden variation og liv.

Tagfladerne udføres som saddeltage med reference til omgivelserne. Dette muliggør loft til kip i den fælles ankomst, i gang- og ventearealer samt i kantineområdet.