Skolen i Vandkanten

Skolen i Vandkanten kombinerer et dige til stormflodssikring ved Jyllinge Nordmark med en naturskole. Her kan skoleklasser og andre interesserede komme og lære om naturen i og omkring Roskilde fjord og samtidig klimaudfordringer. Den skrå flade tydeliggør vandstandsændringer og bringer eleverne helt tæt på fjorden, mens diget holder kældrene i Jyllinge Nordmark tørre. Projektet udvikles som et samarbejde mellem Roskilde Kommune og grundejerne i Jyllinge Nordmark. Udover naturskolen indeholder området legepladser og opholdszoner med grill og bålpladser, hvor også lokale borgere og klubber fx optimistjollesejlere oa kan søge hen.

Type: Naturskole  / Bygherre: Roskilde Kommune, Jyllinge Nordmarks grundejere  / Sted: Jyllinge Nordmark  / Landskab: NOVA5  / Ingeniør: Konsulent Palle Sehested, COWI  / Øvrige samarbejdspartnere: KADK